www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Imperialistické období kapitalismu

imperialismus, kapitalismus, historická období

Imperialistické období kapitalismu


V období let 1900-1903 propuká, zejména v důlním a železářském průmyslu další krize, poprvé již zcela v režii kartelů. Tím se kapitalismus přeměnil v imperialismus.
Kartely si rozdělují odbytiště, domlouvají si prodejní podmínky, platební lhůty, určují množství výrobků které mají být vyrobeny, stanoví ceny. Rozdělují si také mezi jednotlivé podniky zisk.
V letech 1907-1909 se do rukou kartelů a trustů dostává 70-80% veškeré výroby v určitém průmyslovém odvětví. Monopol, který se takto vytvoří, zajišťuje obrovské důchody a vede k vytváření technicko-výrobních jednotek nesmírného rozsahu. Americká vládní komise v té době konstatuje: "Převaha trustů nad konkurenty tkví ve velkém rozsahu závodů a v jejich výtečném technickém vybavení. Stroje a automaty nahrazují lidskou práci, roste význam různých patentů, které zkvalitňují výrobní proces, nebo snižují výrobní náklady".
Konkurence se mění v monopol, zespolečenštění výroby dosahuje nesmírného rozsahu. Koncentrace dospěla tak daleko, že je možno přibližně zjistit všechny zdroje surovin v určité zemi, ba dokonce i v několika zemích, na celém světě. Ohromné monopolistické svazy uchvacují zdroje surovin výhradně do svého držení.
Kapitalismus v imperialistickém stadiu vede k nejvšestrannějšímu zespolečenštění výroby, což kapitalisty tlačí do jakéhosi pro ně nového společenského řádu, aniž si to uvědomují. Jde v podstatě o přechod od úplně volné soutěže k úplnému zespolečenštění.


Související stránky v této knize

Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Vláda buržoazní reakce
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Prudký rozvoj kapitalismu
Kapitalismus světových velmocí
Osvobození z otroctví v USA
Kultura a politika rakouskouherska
Základní rozpory kapitalismu
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Krok vpřed dva kroky vzad
Velká říjnová socialistická revoluce
Časové tabulky


Související stránky v knihovně

Vojenská diktatura
Vláda Petra Velikého
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Mobilizační vyhláška
Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Revoluční období 1918-1920
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidový komisař Litvinov
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Norimberský tribunál, 1946
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Orgány lidové moci
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Kulturní krajina
Hlavní změny na mapě světaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro