www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda

Trojspolek, Trojdohoda, 1893

Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda


Řada procesů a situací v posledních letech 19. stol. dokazovala, že svět kromě toho, že se dostal k prahu modernosti, se rozpadá na různé bloky, a že v globálu spěje k radikálnímu konfliktnímu řešení – nikdo nevěděl, že to bude mít podobu I. svět. války. Je zajímavé, že dvě témata vybízela ke konfliktu mezi mocnostmi.
Balkánská situace

Balkánská situace obecný neklid ve světě odstartovala. Velkotvůrci vyvíjeli mocenský nátlak a vliv na sousední národy a v r. 1876 došlo k novému konfliktu mezi Srbskem a Tureckem. Srbsko bylo slabé, do válečných událostí vstoupilo Rusko – v letech 1877-78 rusko-turecká válka. Rusové vyhrají, Turky u Plevna porazí. Toto vítězství zažehne nemalou politickou iniciativu.

V r. 1878 je do Berlína svolán mírový kongres – účelem je nedopustit, aby se Rusko stalo mocenským suverénem. Zde se sblíží Rakousko s Německem. V r. 1879 uzavře Rakousko s Německem smlouvu, vytvoří vojenské i politické partnerství = dvojspolek – nová orientace Rakouska, ale také počátek cesty k jeho konci. Když se k nim v r. 1882 přidá Itálie a utvoří se tak trojspolek, vznikne zde první válečné uskupení, které poruší evropskou rovnováhu.

Ostatní evropské mocnosti hledají prostředek proti trojspolku, ustaví se v trojdohodu. Nejprve v r. 1893 dochází k uzavření smlouvy mezi Francií a Ruskem (= Dvojdohoda), v r. 1904 mezi Francií a Velkou Británií a v r. 1907 mezi Ruskem a Velkou Británií. Od této chvíle je jasné, že v Evropě musí ke konfliktu dojít, kdy, jak a za jakých okolností se to stane je otázkou.
Dotvoření koloniální soustavy

Na konci 19. stol. po válkách o Kanadu a Mexiko uspíšili velmoci tlak na kolonie.

Velká Británie nejprve od Francie získává Egypt a nechává tak západní africké pobřeží ve sféře francouzských zájmů. Bojovali o dvě jihoafrické provincie, Transfal a Oranž v letech 1899 – 1902. Boji se říká búrská válka. Velká Británie vyhrála, mnoho mrtvých domorodců.

Francie vedle vlastnictví Alžírska v r. 1881 získává Tunis a v r. 1911 Maroko. Západní Afrika i střední část je v jejich rukou. Itálie když neuspěla v Habeši, přivlastnila si Somálsko a Eritreu, v letech 1911 – 1912 získala Libyi na severu Afriky, čímž byla rozhodující zájmová oblast dorozdělena. Vede zde silnice i železnice. Z celé bitvy o získání koloniálního panství vyšlo Německo naprázdno.

Proces završení koloniálního panství dal vzniknout důvodu k evropskému konfliktu. Zajímavé je, že bezprostředně v předvečer vzniku I. světové války se znovu objevil balkánský konflikt, kdy nejprve v letech 1912 – 1913 Bulharsko se Srbskem bojovali proti Turecku. Ve druhé válce v r. 1913 dochází k vnitřnímu konfliktu mezi Bulharskem a Srbskem. Poslední konflikty předválečné se děly na balkánském poloostrově odkud I. světová válka vzešla.

Související stránky v této knize

Komunistický manifest roku 1898
Trojspolek 1882
Hynais, Národní divadlo
Antonín Mánes
Základní rozpory kapitalismu
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Vladimír Iljič Lenin
Pražská konference


Související stránky v knihovně

Námořní blokáda, ponorková válka
Matěj z Janova, Jeroným Pražský, František Věnceslav JeřábekVyhledání pojmu v encyklopediiČeskoslovenské dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro