www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Rozvoj vědy a techniky 19. století

věda a technika, 1870, kolejnice, stroje, lodě, vynález, pokrok vědy

Rozvoj vědy a techniky 19. století


věda a technika hraje významnou roli v rozvoji hospodářství, vznikají nová průmyslová odvětví založená na vědeckých poznatcích – např. elektrotechnický průmysl · věda a technika také přispivá k růstu životné úrovně · oběvy ve fyzice – mění se představy o struktuře hmoty, prostou a času, James Maxwell – zformuloval teorii elektromagnetických procesů, Wilhelm Konrad Röntgen – objevil existenci neviditelného záření, pojmenoval je jako x, v praxi uplatnění v lékařství, radioaktivita – Pierre a Marie Currie (Sklodowská) – pocházela z Polska, žila ve Francii, studovali český smolinec – radioaktivní hmota, napsali spoustu vědeckých prací, objevili existenci nových chemických prvků – radium, polonium, Max Planck – tvůrce kvantové teorie – energetické přenosy atd.; objevují se nové světelné zdroje – žárovka – 1854 – Heinrich Goebel – nedal si to patentovat, Edison mu to ukradl, potom ji uvedl do komerční podoby – 1879; 1854 – plynová výbojka – další svítidlo – Julius Plücker; 1855 – nejrozšířenější svítidlo 19. století – petrolejová lampa - George Sulliwan · rozvoj eletrotechniky – výroba elektromotorů – Antonio Pacinotti, eletromotory se stávají pohonem strojů, i doprava – 1. elektrická lokomotiva – 1879 – Werner Siemens, začínají jezdit i eletrické tramvaje · řeší se nedostatek elektráren, hromadně se staví až v 80. letech 19. století v Anglii – nejdříve hydroelektrárny · rozvoji dopravy pomohla lepší silnice – 50. léta 19. století – 1. asfaltová silnice, při velkém teplu se roztékal a lepil; 50. léta 19. století – vzducholodě – motorové, ovladatelné, byly plněné vodíkem – lidi se báli létat; zkouší se nový typ motoru – výbušný – první měli jako palivo plyn, ve Francii byl postaven 1. motor na palivový plyn, ale nikdy se nerozjelo – po nastartování bouchlo; bezpečnější palivo – benzín – tehdy se prodával v lékárnách, nejdříve se zkoušeli na jízdních kolech – vznikly 1. motorky – 1885 – Gottlieb Daimler, spojil se s Karlem Benzem – pustili se do výroby automobilů se spalovacím motorem na benzín, automobil pak dali dohromary 1886, 1897 – 1. automobil u nás – jmenoval se Prezident, postaven v Kopřivnici; 1. pneumatika – 1886 – John Dunlop – vyrobil je ze zahradní hadice · rozvoj fotogracie – 1. pol. 19. století, rozvoj kinematografie – 1895 – bratři Lumiérové provedli 1. komerční promítání filmů, němé, trvali pár minut · 1. záznam zvuku – Thomas Alva Edison – na voskový váleček – fonograf, 80. léta – gramofonová deska – Emil Berliner, 1. byly jednostrané · dánský fyzik Waldemar Poulsen – vynalezl magnetický záznam zvuku na drát – 1. gramofony měli drátěné cívky · spojovací technika – 1. telefon – Filip Reiss, 1. komerčně použitelný telefon – Alexander Bell – 70. léta; 1. telefonní úředna v Berlíně, v Německu se objevují 1. pouliční mincovní telefony – kolem 1880; telegraf – bezdrátová telegrafie – uplatnění v armádě – Alexandr Popov – 1895 · chemické objevy – vynlezena umělá barviva, Dmitrij Mendělejev – sestavil periodickou tabulku prvků, vynalezl vodku – na vládní zakázku; pokusy v lékařství – vynalezena operační nit ze střevové struny – stehy se nemusí vytahovat – zarostly · potravinářský průmysl – Louis Pasteur – lékař, vynalezl vakcínu proti vzteklině, přichází s pasterizací = tepelná konzervace potravin – 1865; Henri Nestlé – přichází s kondenzovaným mlékem; vyrábí se 1. ledničky – Linde – ve Švédsku · Alfred Nobel – vynalezl dynamit, zbohatl na tom natolik, že založil fond pro Nobelovu cenu · seismograf – měření zemětřesení – Luigi Palmieri · 1889 – objev tekutých krystalů – objevil je Otto Lehman, objev se zdál být k ničemu

Související stránky v této knize

Spřádací stroj, ruční vynález
Spřádací stroj, ruční vynález
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v Evropě
Noclehárny anglických dělníků
Průmyslová revoluce v našich zemích
Božkovy vynálezy, parní stroj
Říční parní doprava na Labi
Důsledky průmyslové revoluce
Koloniální dobyvačná politika
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Železnice za rakousko uherska
Obraceč sena
Pod slovanskou lípou
Československá sociální demokracie
Základní rozpory kapitalismu
Elektřina a výbušné motory
Křižík František, oblouková lampa
Telefonní centrála koncem minulého století
Telefonní centrála koncem minulého století
Druhá průmyslová revoluce
První automobil a motocykl
Fordovy závody, pásová montáž
Vladimír Iljič Lenin
Odboj za osvobození dělnické třídy
Pronikání socialismu do Ruska
Ruská baltická flotila
Reorganizace - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Automatické odeslání nového e-mailu
Lidové shromáždění, sněm
Mikuláš Koperník
Obnova národního hospodářství 1921-1924
První polovina 15. století
Rok 1819 až rok 1823
Důlní výklopný vozík, naftové lokomotivy
Úvod k učivu
Vědeckotechnická revoluce
Rostlinná výroba
ČSSR a RVHP
Beckovský, Bendl, Třebízský
Karel Jaromír ErbenVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro