www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Elektřina a výbušné motory

elektrická energie, Kopřivnice, automobil, doprava, palivo, žárovka, parní stroj, silniční doprava

Elektřina a výbušné motory


První fungující parní stroj postavil v roce 1712 Thomas Newcomen a byl původně určen pro vysávání vody z dolů ve střední Anglii. Práce na jeho konstrukci mu zabrala deset let. Newcomenův parní stroj roku 1784 výrazně zdokonalil James Watt - mimo jiné se značně zvýšil jeho výkon, což znamenalo jeho velké rozšíření v nejrůznějších průmyslových odvětvích. První parní lokomotivu sestrojil roku 1815 George Stevenson, ta v roce 1825 vezla vlak o hmotnosi 30 tun ze Stocktonu do Darlingtonu a dosahovala rychlosti až 6.5 km/h při stoupání.

Parní stroj pracuje na následujícím principu: Hořením paliva vzniká teplo, které přeměňuje vodu na vodní páru. Pomocí vstupních orgánů je potom touto párou plněn parní válec. Následuje tzv. expanze páry - pára koná práci (hýbe pístem) a zároveň klesá její tlak a teplota. Poté následuje tzv. výfuk páry otevřením výstupních orgánů na druhé straně válce. Po vstupu páry z vstupních orgánů umístěných na druhé straně válce a zpětném pohybu pístu se pára vytlačuje, část páry se však ve válci ponechává a opět se stlačuje (komprese), aby se stěny válce před plněním čerstvou párou opět ohřály.

V parním stroji pára pohybuje pístem a pomocí ojnice a klikové hřídele je takto vzniklá enrgie převáděna ke kolům. Část energie se tudíž spotřebuje k pohonu těchto součástí. Mnohem efektivnější by ale bylo, kdyby tlak páry mohl otáčet koly bezprostředně, podobně jako dopadající voda roztáčí mlýnská kola. Potíž byla však v tom, že kola musela mít stálou vysokou rychlost, aby měl parní stroj dobrý výkon. Tento problém se dlouho nedařilo vyřešit, až roku 1884 sestrojili Angličan Parsons spolu se Švédem Lavalem první parní turbínu.

V tomto roce byla vyvinuta nová technologie výroby oceli, jejímž výsledkem byla tvrzená ocel. Parsons s Lavalem z ní zkonstruovali soustavu kol s lopatkami, na něž dopadá pára a roztáčí je. Kola vzdálenější od zdroje páry jsou větší a kola, která jsou zdroji páry bližší, jsou menší. Potřebné rychlosti dosahuje pára expanzí v zúženém průtokovém průřezu. Tlak a teplota páry při expanzi stejně jako u parního stroje klesají a pára se ochlazuje.

Už první parní turbína se otáčela rychlostí 18 000 otáček za minutu a další typy byly ještě výkonnější. Parní turbíny byly mnohem účinější než parní stroje a jejich provoz byl levnější, což je předurčilo k rozsáhlému použití, například k pohonu lodí. Parsons však zamýšlel tyto turbíny pro výrobu elektřiny, a tak sám zkonstruoval dynamo, které mohlo být poháněno stejně vysokou rychlostí jako jeho turbíny. Tyto turbíny jsou dodnes v celém světě jedním z hlavních zdrojů elektrické energie.

Související stránky v této knize

Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Třídní zápas buržoazní společnosti
Sklářství, doprava a silnice
Koňská železniční dráha
Božkovy vynálezy, parní stroj
Božkovy vynálezy, parní stroj
Říční parní doprava na Labi
Železnice za rakousko uherska
Železnice za rakousko uherska
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Druhá průmyslová revoluce
První automobil a motocykl
První automobil a motocykl
Fordovy závody, pásová montáž


Související stránky v knihovně

Digitální řízení svitu žárovky
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Jehličkové tiskárny
Posuny doprava a doleva
Princip tisku tiskové hlavy
Rotace doprava a doleva
Řízení motorku pomocí spínacích členů
Řízení žárovek pomocí adresovaného demultiplexeru
Využití výkonových spínacích členů pro řízení motorku
Technické vynálezy
Parní lokomotiva, paroloď
Strojová výroba, parní stroj
Dněproges, 1928, sovchoz
Kultura a umění mezi válkami
Toleranční patent 1781
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1872 až rok 1875
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1880 až rok 1882
Rok 1884 až rok 1886
Letopočet roku 1899
Rok 1910 až rok 1912
Rok 1924 až rok 1926
Věcný rejstřík A až B
Věcný rejstřík D až E
Věcný rejstřík N až O
Věcný rejstřík W až Z
Těleso v klidu se zrychlením
Statika tuhého tělesa
Využití tepelné energie v praxi
Proudový motor, lednička
Elektrický proud
Odpor ocelového drátu
Rozklad světla, disperze
Velikost omezovacího výstupního napětí
Měděná klema nahrazující přepínač
Nabíjení NiCd článků
Signalizace přerušení napětí a proudu
Tyristorový blikač 24V
Kombinované zapojení rezistorů
Dvoucestné zapojení
Elektrický proud v kovech
Pojistka, vařič
Jednoduchý elektrický obvod
Kyselost a zásaditost, pH
Redoxní reakce
Palivo pro vysokou pec
Výroba oceli
Vlastnosti mědi, mosaz
Formaldehyd, technická pryžVyhledání pojmu v encyklopediiOdkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro