www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Prvomájová demonstrace dělníků

Marx, Engels, 1883, dělnické hnutí, mezinárodní centrum

Prvomájová demonstrace dělníků


Friedrich Engels (28. listopadu 1820 – 5. srpna 1895) byl německý politický filosof a ekonom, spoluzakladatel marxismu a vědeckého socialismu, vůdčí osobnost první i druhé Internacionály.


--------------------------------------------------------------------------------

Hegel jako první správně postihl vztah mezi svobodou a nutností. Svoboda je pro něj vhled do nutnosti.
Anti-Dühring, 1. díl, 11. kapitola (1878)
Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.
Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.
Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu.
Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí.
Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.
Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími.
Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.
Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie.
Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama.
Fantastické zrcadlení vnějších sil, které ovládají každodenní život lidí, v jejich hlavách, zrcadlení v němž pozemské sily přijímají formu nadpozemských. V počátcích dějin se takto zrcadli především přírodní síly, které pak v dalším vývoji u různých národů prodělávají nejrozmanitější a nejpestřejší modifikace. Později nastupují na místo přírodních sil stále více společenské síly, jež stojí proti lidem stále více cize a nevysvětlitelně a ovládají je touž zdánlivě přírodní nutností jeho přírodní síly samy. Strach člověka před brutálností útlaku, bolesti a bídy ­takové jsou skutečné kořeny náboženství, zkoumaného v jeho dějinném vývoji. Moderní věda nemůže ovšem pohlížet na náboženství jen jako na odraz veliké bídy člověka v oblasti ideologie, nýbrž také jako na výraz protestu člověka proti skutečné bídě. V náboženské víře se často projevuje živelná potřeba skutečně lidských vztahů a štěstí na zemi.
Zavedením … nekonečně malého a nekonečně velkého ztratili matematikové, obvykle striktně etičtí, svoji ušlechtilost… Navždy tak z matematiky zmizel panenský stav absolutní platnosti a nevyvratitelných důkazů; byla nastolena říše polemik a dosáhli jsme bodu, kdy většina lidí používá derivace a integrály ne proto, že by jim rozuměli, co provádějí, nýbrž z pouhé důvěry, protože až dosud to vždy vycházelo.

Související stránky v této knize

Utopický socialismus, vykořisťování
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Komunistický manifest roku 1898
Spolupráce Slováků a Čechů
Marx a Engels
Marx a Engels
Marx a Engels
Koloniální dobyvačná politika
Otrokářství, farma
Změny v třídním složení společnosti
Změny v třídním složení společnosti
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Význam Pařížské komuny
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Nejednotnost dělnického hnutí
Centrum vědeckého komunismu
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozpuštění I.internacionály 1876
Základní kámen Národního divadla
České školství a kultura
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Oportunismus, vznik revizionismu
Hospodářská krize 20. století
Živelné dělnické hnutí
Diktatura - pojmy historie
Diktatura - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Dělnické hnutí, demokratická práva
Engels
Marx
Jaroslav Hašek
Josef Karel Šlejhar, Alois Vojtěch ŠmilovskýVyhledání pojmu v encyklopediiČeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro