www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Oportunismus, vznik revizionismu

Marxovo učení, socialistická strana, revoluční hnutí, parlamentní reformy, názory

Oportunismus, vznik revizionismu


oportunismus [-nyz-, lat.] 1. postup pasívního přizpůsobování okolnostem; opouštění zásad ve prospěch okamžitých dílčích výhod; odtud oportunista - okolnostem se přispůsobující člověk, např. oportunistický politik, dále oportunní a oportunně; 2. v totalitní komunistické teorii byl termín o. užíván pro politický směr, který svádí děl. hnutí na cestu třídní spolupráce s buržoazií. Tzv. pravicový o. tvoří soubor reformistických teorií a jim odpovídajících taktických stanovisek, jejichž základem je podléhání živelnosti, idea "transformace" kap. v socialismus, zřeknutí se revoluce a diktatury proletariátu. Takto definovaný o. se objevil koncem 19. st. s rozvojem děl. hnutí a šířil se ve stranách II. internacionály (E. Bernstein, K. Kautsky, menševici). Po druhé svět. válce vystupuje byl tento druh o. nazýván hl. jako pravicový revizionismus (M. Djilas, I. Nagy, R. Garaudy, O. Šik). Podle komunistických teorií existuje též levicový o. - směs ultrarev. názorů a anarchistické taktiky, jejichž základem je voluntarismus a absolutizace násilí. Podle komunistických ideologů byl l. o. trockismus.

Související stránky v této knize

Povstání děkabristů
Politická národní svoboda ,boj
Slovenské dělnické noviny
Rozvoj manufakturní výroby


Související stránky v knihovně

Husitská tradice
Kázání mistra Jana Husa
Malá dohoda, Versailles
Zasedání Komunistické internacionályVyhledání pojmu v encyklopediiOdkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro