www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Krok vpřed dva kroky vzad

titulní strana, kapitalismus, svržení kapitalismu

Krok vpřed dva kroky vzad


Kapitalismus je ekonomický systém ve kterém bohatství a prostředky k výrobnímu bohatství, být soukromě vlastněn a kontrolovaný spíše než obyčejně, veřejně, nebo state-owned a kontrolovaný. Přes kapitalismus, zemi, práci a kapitál být vlastněn, operoval, a obchodoval soukromými fyzickými osobami nebo korporacemi, a investice, distribuce, příjem, výroba, cena a zásoba zboží, druhů zboží a služeb jsou určeni dobrovolným soukromým rozhodnutím v tržním hospodářství. Charakteristický rys kapitalismu je že každý člověk vlastní jeho nebo její vlastní práce a proto má dovoleno prodávat použití toho k zaměstnavatelům. V “kapitalistickém státu”, soukromých právech a vlastnosti vztahy jsou chráněny pravidlem práva omezené regulační kostry. V moderním kapitalistickém státu, legislativní akce je uvězněna ve vymezení a prosazení základních pravidel trhu, ačkoli stát může poskytovat některé zboží veřejnosti a infrastrukturu.
Někteří zvažují druh politiky být “čistý kapitalistický” druh politiky (francouzský, “povolení dělat (sám)”), znamená minimalizovat nebo vylučovat státní překážení v hospodářském dění a konkurenční proces, dovolovat volnou hru nabídky a požadavek. Liberalní kapitalismus nikdy existoval v praxi. Protože všechny velké ekonomiky dnes mají směs soukromého a veřejného vlastnictví a kontrolu, někteří cítí, že termín “míchal ekonomiky” více přesně popisuje většinu současných ekonomik. V “kapitalistickém smíšeném hospodářství”, stát se vloží do tržní aktivity a poskytne mnoho služeb.
Během minulého století kapitalismus často byl porovnaný s centrálně plánovanými ekonomikami. Centrální axióm Capitalism je že nejlepší rozdělení zdrojů je dosažené skrz spotřebitele mít volný výběr a producenty odpovídat společně se setkat s kolektivní spotřebitelskou poptávkou. Toto kontrastuje s plánovanými hospodářstvími ve kterém stát nařídí co muset být produkován. Důsledek je víra ta privatizace předtím říci-poskytnuté služby budou inklinovat dosáhnout více účinného doručení thereof. Další implikace jsou obvykle v prospěch volného obchodu a zrušení subvencí. Ačkoli jednotlivci a skupiny musí jednat rozumně v nějaké společnosti pro jejich vlastní dobrý, důsledky obou rozumných a nerozumných akcí jsou řekl, aby byl více rychle jasný v kapitalistické společnosti.
Capitalistic ekonomické praxe postupně se staly institutionalized v Anglii mezitím 16. a 19. století, ačkoli některé rysy kapitalistické organizace existovaly v antice a brzy aspekty kapitalismu obchodníka vzkvétaly během Late středověku. Kapitalismus byl dominantní v západním světě od konce feudalismu. Od Británie, to postupně šířil se v celé Evropě, přes politické a kulturní hranice. V 19. a 20. století, kapitalismus stanovil hlavní, ale ne exkluzivní, prostředky industrialization během hodně ze světa.


Související stránky v této knize

Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Vláda buržoazní reakce
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Kapitalismus světových velmocí
Osvobození z otroctví v USA
Kultura a politika rakouskouherska
Imperialistické období kapitalismu


Související stránky v knihovně

Vojenská diktatura
Vláda Petra Velikého
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Revoluční období 1918-1920
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Budování socialismu v Sovětském svazu
Norimberský tribunál, 1946
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Orgány lidové moci
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světaVyhledání pojmu v encyklopediiSlavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro