www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Rusko japonská válka

nespokojenost, Gapon, car, provokatér, krvavá neděle, námořnictvo

Rusko japonská válka


Proti autokracii a konservativnímu zřízení, které v Rusku bylo po většinu jeho dějin, došlo v 19. století k opakovaným a různým povstáním proti carovi a k zavedení konstituční monarchie. Takto došlo již v roce 1825 k povstání děkabristů proti caru Mikuláši I.. Toto povstání bylo neúspěšné, stejně jako pokus v roce 1905, který následovala řada reforem, ale k žádné rozhodující změně nedošlo. Nenásledovala ani sociální revoluce v ruské společnosti, ani se rusko nestalo konstituční monarchií.

Především závažné problémy ve vnitřní politice donutily ruskou vládu ke konfliktu s Japonskem. Rusko-japonská válka skončila pro Rusko debaklem a znamenala ztrátu skoro celé ruské flotily. Japonsko dosáhlo převahy na dálném východě. Porážka způsobila carskému režimu ztrátu autority v zahraniční i domácí politice. Hospodářská situace země se zhoršovala kvůli recesi: nezaměstnanost v průmyslových centrech prudce stoupala, nařízení vlády se nedostavovala, zemědělství mělo problémy, protože došlo k zhroucení exportních trhů.

V Moskvě a Petrohradu, ale i v jiných ruských městech se ustavily různé kritické skupiny, které byly nakloněny revoluci. Šlo o průřez společnosti - měli v ní zastoupení intelektuálové, komunisté, příznivci Strany socialistů-revolucionářů a anarchisté. Car Alexandr III., syn zavražděného cara Alexandera II., je nechal brutálně stíhat. K tomu přišly sociální problémy, které země prožívala z důvodu industrializace. Další příčinou revoluce byla rostoucí nespokojenost obyvatelstva, zejména vzdělané třídy.

Za vlády cara Mikuláše II. se utlačování a policejní dozor zvětšil, protože Mikuláš se pevně držel zásad svého otce. Ztráta autority, a hospodářská krize s následky v zhoršujících se společenských a životních poměrech spojila v pravdě rozličné skupiny proti vládnoucímu systému: občanské a šlechtické liberály, sedláky, sociální revolucionáře a sociální hnutí proti nezaměstnanosti. Dalšími, kteří se na revoluci hodně podíleli, bylo služebnictvo.


Související stránky v této knize

Absolutní vládce Petr Veliký
Porážka Napoleona, Borodino
Polské povstání 1830
Romantismus v hudbě
Školské reformy, Marie Terezie
Počátky dělnického hnutí
Svoboda slova, právo na práci
Koloniální dobyvačná politika
Zaostalost carského Ruska
Centrum vědeckého komunismu
Životní podmínky dělníků
Československá sociální demokracie
Základní rozpory kapitalismu
Koloniální panství v roce 1914
Typ japonské válečné lodi
Rozvrstvení ruské společnosti
Vladimír Iljič Lenin
Křižník Potěmkin, povstání
Ústup revoluce, carský režim
Slovenské robotnické noviny
Bolševik - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Církevní hodnostář
Zasedání Komunistické internacionályVyhledání pojmu v encyklopediiSlavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro