www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Slovenské robotnické noviny

Robotnické noviny, 1904

Slovenské robotnické noviny


Přípravy na světovou válku v Rakousko-Uhersku začaly již několik let před jejím vypuknutím. Vidět to i ze stále se zvyšujících daní, z válečných úvěrů, jakož i z intenzivního vyzbrojování armády. Militaristické politiky a maďarský šovinismus zachvátily celý veřejný život Uherska. Atentát na nástupce trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevu v létě roku 1914 se stal jen záminkou pro vypovězení války Srbsku rakousko-uherskou monarchií. Tehdy její velvyslanec v Bělehradě předložil jménem své vlády takové pokořující ultimátum Srbsku, které by nemohl přijmout žádný suverénní stát, protože šlo o hrubé vměšování do jeho vnitřních záležitostí.

Srbsko ultimátum odmítlo. Hned na to, v červenci t. r. následovalo vypovězení války. Srbsko se tehdy obrátilo s žádostí o pomoc na carské Rusko, které mu hned vyhověno přesto, že na válku nebylo ještě připraveno. Německá armáda tehdy konečně dostala příležitost vrhnout se na Francii a na Rusko, které spojovaly spojenecké svazky. Koncem července a začátkem srpna t. r. byla v Rakousko-Uhersku v proudu obecná mobilizace, nejprve do 22 a pak do 50 let.

Prohlášení války bylo završením dlouholeté agresivní politiky Rakousko-Uherska na Balkáně. Potvrzuje to i jeho anexe-zabrání - Bosny a Hercegoviny, jejímž cílem bylo vytlačit dohodová mocnosti z této oblasti. Tomuto cíli sloužila i celní válka se Srbskem, které chtěly vládnoucí kruhy Rakousko-Uherska a Německa nejprve hospodářský zruinovat a pak vojensky zničit. Odpovědí na tuto agresi bylo uzavření spojenectví Srbska s Francií. Proto i v letech 1908 - 1911 dostalo Srbsko od Francie válečnou výzbroj téměř za padesát milionů franků. Rakousko-Uhersko tehdy začalo ve zvýšené míře podporovat Turecko a jeho protislovanskú politiku na Balkáně.

S přípravou první světové války souviselo i vystupňované vykořisťování dělníků, kteří měli ještě roku 1911 stanovenou 11 hodinovou pracovní denní povinnost, tuto nesvědomitý podnikatelé ještě zvyšovaly. Tehdejší poměry takto charakterizovali Dělnické noviny: "Váľajúce školy, přeplněné nemocnice označují, že jsme zemí žebráků, na stokilometrovou prostorách není školy, lékaře, lékárny. Není peněz. Učitelé - tito "kulturní nádeníci; dostávají na mnoha místech jen dvě stě korun platu. Pro nemocné nemá vláda ani jednoho milionu, na vojsko dá ochotně i stamiliony. Nové tíhy vojenského rozpočtu chce celkem na lid svalit. Dražší bude sůl, zápalky, petrolej, doutníky, víno, pivo, dražší bude jízdné na železnici. Větší bude naše bída, nouze .. ". Proto se i redakce novin důrazně domáhala toho, aby Rakousko-Uhersko vyhlásilo neutralitu. Bylo to však zbytečné.


Vyhledání pojmu v encyklopediiHrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro