www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Průmyslová revoluce v Anglii

Anglická buržoazní revoluce, dobití Bastily, letopočty, bitva u Slavkova, Waterloo

Průmyslová revoluce v Anglii


Den dobytí Bastily — 14. července 1789 — se stal jedním z nejslavnějších v historii francouzského národa. Znamenal však i začátek celé nové epochy světových dějin.

Francie 2. poloviny 18. století už jen vzdáleně připomínala velmoc z doby „Krále Slunce" Ludvíka XIV. I jeho nástupce Ludvik XV. se pochopitelně snažil o udržení mezinárodní prestiže země, výsledky však byly nevalné, nepočítáme-li okázalý lesk královského dvora.

Válka o dědictví rakouské, která vypukla v roce 1740 mezi Rakouskem na straně jedné a Pruskem, Bavorskem a Francií na straně druhé, byla počátkem prvního vpravdě světového konfliktu. Protirakouská koalice neuznala totiž platnost tzv. pragmatické sankce (t.j. nástupnictví Marie Terezie po smrti císaře Karla VI.) a její vojska vpadla z několika stran do rakouských zemí. V listopadu roku následujícího se koalici podařilo dobýt Prahu a bavorský kurfiřt Karel Albrecht se prohlásil českým králem. Dlouho ale v zemi nepobyl.

Po jeho odchodu převzala moc v Čechách francouzská armáda maršála Belleisla. Již záhy se však byla nucena bránit soustředěnému náporu rakouských vojsk, která zahájila v srpnu 1742 obléhání Francouzi obsazené Prahy.

Největším nepřítelem Francouzů však nebyly střely z rakouských pušek a děl. Nejnesmiřitelnějším protivníkem byl hlad a nemoci, které zle kosily francouzskou posádku. Jen její části se podařilo proklouznout do Chebu, zbytek koncem roku kapitulovat.

Ani na ostatních bojištích se francouzským zbraním nedařilo nejlépe, a to zejména poté, co ve válku přerostly dlouholeté spory s Anglií o zámořské území. Angličtí korzáři jen za rok 1755 zajali na 300 francouzských lodí a válečný stav tak na sebe nedal dlouho čekat. K Anglii se přidalo Prusko, k Francii Rakousko (!), Rusko, Švédsko a stát sasko-polský. Dějiště pro válku, která dostala název sedmiletá (1756—1763), bylo připraveno.


Související stránky v této knize

Národní shromáždění, dobití Bastily
Bitva u Watterlo 1815
Utopický socialismus, vykořisťování
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí


Související stránky v knihovně

Průmyslová revoluce v Anglii
Anglická buržoazní revoluce
Časové údaje, Uhr, hodinyVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro