www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Krymská válka

krymská válka, revoluce, letopočty, občanská válka, USA, Pařížská komuna, 1848, italské království

Krymská válka


Východní Evropa a Balkán žili ve 2. pol. 19. stol. aktivně ve znamení proměňující se východní otázky, což je nepřesný pojem pro shluk konfliktů politických, etnických (= obyvatelských), ekonomických i náboženských ve východní Evropě a na Balkáně, které byly dány růzností daného území samotného a různými mocenskými zájmy, které tam uplatňovali jednotlivé velmoci (hlavně Turecko, Rakousko, Rusko a také Anglie a Francie tuto oblast trvale mocensky sledovaly).

Základním principem východního napětí byl odboj místních národů proti turecké nadvládě. Turecko před rokem 1914 vlastnilo velkou část Balkánského poloostrova a sahalo skoro až k Rakousku. Jednotlivé země toužily po osvobození. Trvalý odboj vedlo především Srbsko (také Černá Hora, která udržovala velmi blízké kontakty s Benátkami z finančních důvodů), Turecko ale bylo zcela neústupné. Panovník Muhamád, který v r. 1809 vystřídal Semila III. a vládl do r. 1839 se sice pokusil vnitřní poměry v Turecku uvolnit pomocí zákona (Hatyšerif), ale svou velmocenskou hegemonii si Turecko pokusilo udržet, a proto národní osvobozenecký boj ve východní Evropě a na Balkáně byl realizován jen velmi obtížně.

Nakonec, když Rusko zjistilo, že Turecko z hlediska svých držav není ve zcela pevné pozici, protože se jím ovládané národy bouří, zahájili Rusové v létě 1853 Krymskou válku (trvala až do r. 1856), a to tím, že v červenci 1853 Rusové zabrali Valašsko a Moldavsko a tyto dvě území si přisvojili. 30.listopadu 1853 admirál Nachimov zvítězil v námořní bitvě u Sinopole. Od podzimu 1854 se válka rozšiřuje a dostává podobu boje o Krym (proto Krymská válka) a zapojují se do ní další světové velmoci včetně Francie (Napolen III.) a dalších. Krymská válka je ukončena na jaře 1856 Pařížským mírem, který pro Rusko nebyl příliš výhodný - Rusko nezískalo na Balkáně větší území. Obě důležité úžiny – Bospor a Dardanely zůstaly neutrální.

Nicméně průběh a výsledky Krymské války způsobily urč. posun ve vývoji balkánského území. Turecko si svou nadvládu zachovalo a dokonce byl vydán zákon tzv. Hatihumájum, který zpřísňoval poměry uvnitř země.

Také v Rusku se udál určitý posun. 19.2.1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví Alexandrem II., který vládl v letech 1855-1881. Tím byl odstartován proces, který Rusko mohl přiblížit západní Evropě, otevřel se prostor pro zakládání průmyslové výroby. Nakonec ovšem v Rusku převládly reakční síly, které tento vývoj zbrzdily.


Související stránky v této knize

Evropa po třicetileté válce
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Severoamerické státy koncem 18. století
Vznik USA, nezávislost
Francouzká buržoazní revoluce
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Národní shromáždění, dobití Bastily
Národní shromáždění, dobití Bastily
Národní shromáždění, dobití Bastily
Feudální kontrarevoluce
Představitelé jakobínského klubu
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Evropa po Napoleonských válkách
Průmyslová revoluce v Evropě
Průmyslová revoluce v Evropě
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Kultura období romantismu
Pokrokoví romantikové, národní dějiny
Romantismus v hudbě
Průmyslová revoluce v našich zemích
Důsledky průmyslové revoluce
Slovenské národní hnutí
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Spisovná slovenština, Štúrovci
Spisovná slovenština, Štúrovci
Revoluční rok 1848
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Revoluce 1848 v Uhrách
Revoluce 1848 v Uhrách
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Červnové povstání roku 1848
Pražské povstání 1848
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Příčiny porážky boje za svobodu
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální dobyvačná politika
Občanská válka v USA
Občanská válka v USA
Osvobození z otroctví v USA
Zaostalost carského Ruska
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Založení I. internacionály
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Ústavní život za Rakouska Uherska
Dělnické noviny Budoucnost
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Foto dělníků a rolníků
Telefonní centrála koncem minulého století
Druhá průmyslová revoluce
Fordovy závody, pásová montáž
Boj o rozdělení světa
Oportunismus, vznik revizionismu
Rusko japonská válka
Ústup revoluce, carský režim
Velká říjnová socialistická revoluce
Křesťansko sociální strana
Demonstrace 1. května 1890
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Demonstrace v maďarských městech
Průmyslová revoluce v Anglii
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Živelné dělnické hnutí
Pražská konference
Anexe Bosny a Hercegoviny
Bolševik - pojmy historie
Intervence - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu
Rozvoj kapitalismu
Rozvoj kapitalismu
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Konec římské republiky, vznik císařství
Vesfálský mír roku 1648
Časová přímka událostí
První světová válka, VŘSR
Vítězství říjnové revoluce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Intervence imperialistických států
Národní uspořádání v Československu
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Průmyslová výroba SSSR a USA
Napadení Polska Německem,1939
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Tajné zbraně, V-1, V-2
Dělnická třída, pětiletka
Časové údaje, Uhr, hodiny
Konec římské republiky
Severní Amerika, Kanada
Spojené státy americké
Čína a Rusko
Hlavní producenti dřeva
Pojmové písmo, 1848, 1825
Josef Jungmann
Karel Klostermann, Kocmánek, Jiří Kolár
Lyrika, poezieVyhledání pojmu v encyklopediiŽivotopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro