www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Živelné dělnické hnutí

boj Slováků, slovanský sjezd, letopočty, Bachův absolutismus, svárovská válka, 1859, 1874

Živelné dělnické hnutí


Po smrti Schwarzenbergově roku 1852 třímal Alexander Bach otěže všemohoucího absolutisty. Tomuto období se také říká „Bachův absolutismus“. Nejvíce se však proslavil sloganem „dávej si bacha“. Opovrhovaný ministr vnitra zůstal až do roku 1859 hned po císaři nejmocnějším mužem ve státě, který ovšem těžce zadlužil stát (za jeho éry vzrostl dluh říšské pokladny na 1800 milionů zlatých). Bach zvýšil přímé daně o 143%, vrátil do života mnohé staré metternichovské praktiky, zejména ostrou cenzuru s policejní špehování pronásledování apod. Na druhé straně se za odsuzující nálepkou „bachovského absolutismu“ skrývaly i pokroky na poli hospodářském, technickém a správním. Rozkvétal průmysl i obchod, stavěly se silnice železnice atd. Zrušil celní bariéry, zavedl okresy a kraje. Po prohrané válce s Itálií v roce 1859 nebylo nic snazšího jak ze strany vládních kruhů, tak ze strany liberální opozice - změnit strukturu státu a připsat Bachovi zásadní a rozhodující odpovědnost za rozvrat v říši.

Související stránky v této knize

Železnice za rakousko uherska
Doba Bachova absolutismu
Doba Bachova absolutismu
Ústavní život za Rakouska Uherska
Konec politiky pasivní opozice
Konec politiky pasivní opozice
Purkyně Karel
Dělnické noviny Budoucnost
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Československá sociální demokracie
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Intervence - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Časové údaje, Uhr, hodiny
Monet
Vítězslav Hájek
Karel Hlaváček, Šebestián Hněvkovský, Jan Hodějovský
Viktor Kamil Jeřábek, Alois Jirásek
Martin Kabátník, Bohdan Kaminský
Antonín Klášterský, Václav Kliment Klicpera
Přibík Pulkava, Jan z Rabštejna, Karel Václav RaisVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro