www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Intervence - pojmy historie

iniciátor, interiér, internacionála, kancléř, kapitál

Intervence - pojmy historie


Internacionála je mezinárodní hymna dělnického hnutí, kterou v řadě zemí zpívají kromě komunistů také socialisté a sociální demokraté. Originální francouzská verze L'Internationale byla napsána Eugene Pottierem (1816-1887) v roce 1871, hudbu složil Pierre Degeyter (1848-1932) v roce 1888. Byla přeložena do mnoha jazyků, česká slova jsou dílem Antonína Macka (1872-1923) a Josefa Skaláka (1874-1968). Pottierův text se původně zpíval na melodii Marseillaisy.

Související stránky v této knize

Tkalcovská dílna, manufaktura
Osvobození z otroctví v USA
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Nejednotnost dělnického hnutí
Založení I. internacionály
Založení I. internacionály
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
Ústavní život za Rakouska Uherska
Purkyně Karel
Myslbek Václav Josef
Všeobecná dělnická strana
Bossové v senátu, kapitál
Cizí kapitál do Číny
Odboj za osvobození dělnické třídy
Krok vpřed dva kroky vzad
Rozvoj manufakturní výroby
Bolševik - pojmy historie
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Vyhlášení republiky v Německu
Ustavující sjezd KSČ
Protisovětské tažení, 1927
Význam lipského procesu
Agresivní politika fašismu, 1935
Staré město pražskéVyhledání pojmu v encyklopediiSvětové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro