www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Zánik polského šlechtického státu

území Slezska, Polsko, šlechta, král, politika, Fridrich II., feudál

Zánik polského šlechtického státu


Feudál je označení pro středověkého šlechtického vlastníka půdy. Půda ve středověku představovala úrodu a tudíž přežití a proto byli její vlastníci jakousi privilegovanou vrstvou. Půdu propůjčoval král a to většinou šlechticům a rytířům, kteří se vyznamenali v boji nebo jiným způsobem pomohli králi. Tato půda však nemusela být udělena dědičně a navíc se její vlastník stával královým leníkem. Musel z ní odvádět daně a poplatky.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Nový společenský řád
Evropa po třicetileté válce
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Fridrich II., pruské království
Fridrich II., pruské království
Vláda Ludvíka XIV
Vláda Ludvíka XIV
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Osvícenectví, královský dvůr
Feudální kontrarevoluce
Protirevoluční intervenční válka
Vláda buržoazní reakce
Vláda buržoazní reakce
Potlačení povstání feudálů
Potlačení povstání feudálů
Barokní versus stavba klasická
Postavení dělnické třídy
Postavení dělnické třídy
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Kultura období romantismu
Kultura období romantismu
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus v hudbě
Marie Terezie, Josef II.
Zrušení nevolnictví roku 1781
Toleranční patent, nevolnictví
Sklářství, doprava a silnice
Božkovy vynálezy, parní stroj
Buržoazie proti dělnické třídě
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pokroková buržoazie, demonstrace
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Britské koloniální impérium
Anglická vojenská expedice
Koloniální dobyvačná politika
Povstání Johna Browna
Změny v třídním složení společnosti
Sjednocení Německa
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Kultura a politika rakouskouherska
Kultura a politika rakouskouherska
Konec politiky pasivní opozice
Memorandové poselství do Vídně
Foto dělníků a rolníků
Bossové v senátu, kapitál
Typ japonské válečné lodi
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Ústup revoluce, carský režim
Politika české buržoazie
Demonstrace 1. května 1890
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Diktatura - pojmy historie
Koalice - pojmy historie
Opozice - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Římská republika, diktátor, tribunál
Přechod k feudální společnosti
Rozklad rodového zřízení
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Obchodní cesty v Evropě
Polské země v období feudalismu
Život šlechty a poddaných
Vznik středověkých měst
Středověký horník
Přemysl Otakar I.
Slovensko v uherském státě
Ludvík I.
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Mapa před 30. letou válkou
Defenestrace roku 1618
Boje poddaných v 17. století
Petr Csaszár, povstání
Konstituční monarchie
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Lidový komisař Litvinov
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Polská armáda, přesila
Napadení Polska Německem,1939
Německé útok, Dánsko, Belgie
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vítězství socialismu v Asii
Národní hospodářství po válce
Neúroda v roce 1947
Slovenská Matice
Brána městského opevnění
Nespokojenost aténského lidu
Bitva u Thermopyl
Střední Evropa
Polsko
Dávná historie Československa
Evangelium, papežský list
První krize feudalismu
Odúmrtní právo, traktát
Šlechta, postavení církve
Spanilá jízdaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro