www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Vláda buržoazní reakce

francouzská buržoazie, diktatura, kapitalismus, chudina, převrat

Vláda buržoazní reakce


Feudální aristokracie jevila na konci XVIII. století známky úpadku. Neustále chudla, neboť dvorská šlechta přicházela na mizinu ve Versailles a provinční šlechta živořila na svých pozemcích. Čím blíže byla své zkáze, tím urputněji vymáhala svá tradiční práva. Poslední léta starého režimu se vyznačovala prudkou aristokratickou reakcí. Politicky si aristokracie chtěla udržet monopol na všechny vysoké státní, církevní a vojenské úřady. V r. 1781 byl vydán královský edikt, podle něhož vojenské hodnosti byly vyhrazeny výlučně těm šlechticům, kteří mohli prokázat šlechtický původ do čtvrtého pokolení. Po hospodářské stránce aristokracie zhoršovala vrchnostenský systém

Související stránky v této knize

Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Kapitalismus světových velmocí
Koloniální dobyvačná politika
Osvobození z otroctví v USA
Hrdinný boj komunardů
Kultura a politika rakouskouherska
Imperialistické období kapitalismu
Krok vpřed dva kroky vzad
Velká říjnová socialistická revoluce
Diktatura - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Maska krále Tutanchamóna
Obyvatelé Říma, císař
Obyvatelé středověkých měst
Městská chudina
Beztřídní společnost v Táboře
Husitská tradice
Vojenská diktatura
Vláda Petra Velikého
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Revoluční období 1918-1920
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Rolnická stávka, bojové akce
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Antifašisti, obrana republiky
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Norimberský tribunál, 1946
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Pozemková reforma
Orgány lidové moci
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světa
Hegemonie, měšťanská opozice
Chudina, potomci, dlužníci
Václav IV., panstvo, oltář, almužník
Chudina, Želivského PrahaVyhledání pojmu v encyklopediiHistorie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro