www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Boj proti Anglii, Trafalgar

soupeř, nepřítel, bitva, Španělsko, přístav, Kutuzov

Boj proti Anglii, Trafalgar


ediný syn generálporučíka a senátora Illariona Matvějeviče Goleniščev-Kutuzova (1717–1784) a jeho ženy, rozené Beklemišové. Za datum Kutuzovova narození byl považován rok 1745 uvedený na jeho náhrobku, ale údaje uváděné v řadě formulářů z let 1769, 1785, 1791 i v osobních dopisech, ukazují na pravděpodobný rok narození 1747.[1]
Letopočet 1747 je popisován jako rok narození M.I.Kutuzova i v jeho pozdějších biografiích.

Od sedmi let se Michail učil doma, v červnu 1759 nastoupil do Šlechtické dělostřelecké a inženýrské akademie, ve které dělostřelecké předměty vyučoval jeho otec. Již v prosinci tohoto roku získává Kutuzov vojenskou hodnost konduktora 1. třídy (nižší poddůstojník/stevard) se složením přísahy a přiznáním žoldu. Talentovaný mladík se zapojuje do výuky pro důstojníky.

V únoru 1761 Michail zakončil školu a s hodností inženýra-praporčíka na ní zůstal jako vyučující matematiky. Roku 1762 byl jmenován velitelem roty Astrachaňského pěchotního pluku, kterému v té době velel plukovník Alexandr Vasiljevič Suvorov. Od r. 1764 pod velením velitele ruských vojsk v Polsku generálporučíka I. I. Vejmarna, velel malým oddílům, zasahujícím proti polskému odboji. Roku 1770 byl pak převelen k 1. armádě generál-feldmaršála Rumjanceva, dislokované na jihu, a zúčastnil se Rusko-turecké války v letech 1768–1774.

Související stránky v této knize

Vznik militaristického pruského státu
Národní shromáždění, dobití Bastily
Protirevoluční intervenční válka
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Porážka Napoleona, Borodino
Porážka Napoleona, Borodino
Bitva u Watterlo 1815
Revoluce v Itálii, monarchie
Anglická vojenská expedice
Zaostalost carského Ruska
Změny v třídním složení společnosti
Prusko rakouská válka
Pařížská komuna
Obklíčení Paříže, pruský voják
Konec politiky pasivní opozice
Typ japonské válečné lodi
Průmyslová revoluce v Anglii
Průmyslová revoluce v Anglii


Související stránky v knihovně

Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Vznik kmenových knížectví
Augustův vlastní životopis
Královská města, městská rada
Loďstvo, námořní flotila
Španělská nadvláda
Japonsko, Německo, Španělsko
Americký prezident, letecký útok, 1941
Řecko perské války
Akropolis
Porážka za porážkou
Havajské ostrovy
Jižní Evropa
Řecko, Španělsko, Portugalsko
Vodní a letecká doprava
Automobilové závody v Mladé Boleslavi
Švédsko a Norsko
Jižní a jihovýchodní Evropa
Noty, Kdož sů boží bojovníci
Bitva, boje, 1853Vyhledání pojmu v encyklopediiHrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro