www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Polské povstání 1830

ruský car, polské povstání, děkabristé, osvobozenecké hnutí

Polské povstání 1830


Navzdory zprávám, jež byly často zpožděné, neměla vláda přesný obraz o rozsahu děkabristické organizace. Ovšem ani sami spiklenci neměli klidné spaní. Hnutí, ve kterém stále existují nějaké rozepře a ve kterém se stále vedou jednání, je nejednotným uskupením mající chatrnou konzistenci. Na členy působí velký tlak, ujíždějí nervy, objevují se zrádci. Policie je na stopě. Dokonce sám Pestěl pochybuje o úspěchu akce a uvažuje o audienci u cara Alexandra, který se vydal na inspekční cestu do jižních oblastí, kde náhle umírá v Taganrogu dne 19. listopadu 1825. Plán děkabristů zněl, že povstání má začít po smrti cara, ať už zemře přirozeně či s něčí pomocí. Povstání také velmi nahrála skutečnost, že car Alexandr tajně ustanovil svým nástupcem Mikuláše a ne dle tradice Konstantina. Státní hodnostáři tak milně vedli vojáky k přísaze Konstantinovi. Poté, co se věci vysvětlili, se konala nová přísaha v Petrohradě a to carovi Mikulášovi. V té době, 26.prosince (14. dle ruského kalendáře), využívají situace děkabristé (rus. dekabr=prosinec) v čele s Rylejevem a Bestuževem, kteří pod záminkou zachování věrnosti Konstantinovi agitují pro povstání v Petrohradě. Ovšem zárukami jsou jim jen čestná slova oslovených. Stále se řeší obsah direktiv, které už se měly plnit. Vzniká zmatek. Rylejev spoléhá na spontánnost povstání. Rozkaz zní přinutit Senát k vyhlášení politických svobod a změně ústavy dle švýcarského a severoamerického vzoru.Související stránky v této knize

Absolutní vládce Petr Veliký
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko


Související stránky v knihovně

Friedrich II.
Karel SabinaVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro