www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Třídní zápas buržoazní společnosti

průmyslová výroba, železnice, uhlí, parní stroj

Třídní zápas buržoazní společnosti


Poprvé byl pára použita k čerpání vody z dolů. Do té doby se k tomu používalo zvířat, která poháněla různá zařízení s nádobami. Bylo to nákladné a pomalé. A ta anglický vojenský inženýr Thomas Savery začal přemýšlet, jak by tuto práci zjednodušil a urychlil. Výsledkem jeho snažení byl patent z roku 1698 s názvem “stroj k čerpání vody ohněm”. Spíše než o stroj se jednalo o zařízení nebo přístroj, neboť Saveryho čerpadlo nemělo žádné pohyblivé součásti. Ale bylo to první zařízení, kde pára vykonávala užitečnou práci.

Hlavní částí Saveryho čerpadla byla tlaková nádoba, která měla nahoře přívod páry z kotle a dole sací a výtlačné potrubí. Zařízení fungovalo tak, že přívodním potrubím se do nádoby přivedla pára a pak se přívod uzavřel. Následně se na tuto kovovou nádobu postila studená vodní sprcha, čímž pára uvnitř kondenzovala a vzniklo tam vakuum. Pak se otevřel sací ventil a do nádoby se sacím potrubím z dolu nasála voda. Sací ventil se uzavřel a otevřel ventil ve výtlačném potrubí. Poté se do nádoby pustila pára, která vodu vytlačila do výtlačného potrubí. Pak se celý cyklus opakoval.

Další etapou ve vývoji parního stroje je práce Thomase Newcomena, rovněž Angličana. Ten byl totiž přesvědčen, že musí existovat způsob, jak vylepšit Saveryho čerpadlo. A tak Newcomen postavil stroj, kde pára už pohybovala pístem (i když jen v jednom směru). Zjednodušeně se dá říci, že zde tlaková nádoby byla nahrazena válcem, který byl nahoře “uzavřen” pístem. Pod píst se přivedla pára, která jej posunula vzhůru. Pak se pod píst pustila voda, pára zkondenzovala a vzniklo vakuum. Atmosférický tlak působící nad pístem pak tento píst stlačil dolů. Pak se celý cyklus opakoval. Píst byl spojen s pístnicí, která byla kyvně připevněna k dvouramenné páce, na jejíž druhé straně bylo pístové čerpadlo. To opět pumpovalo vodu z dolu. Byl to tzv. jednočinný atmosférický parní stroj, neboť pára zde tlačila na píst pouze z jedné strany, zpětný pohyb obstarával atmosférický tlak. Významným pokrokem tu byl i jednoduchý automatický rozvod, který ve stanovené okamžiky otvíral a uzavíral jednotlivá potrubí.

Třetím mužem ve vývoji parního stroje byl Skot James Watt. Ten začal vylepšovat Newcomenův parní stroj už roku 1765, ale teprve v roce 1869 učinil zásadní změnu, když si nechal patentovat samostatný kondenzátor. To velmi urychlilo práci čerpadla, neboť pára se už neochlazovala (nekondenzovala) přímo v pístu, ale v samostatné nádobě (kondenzátoru), který se tak mohl trvale ochlazovat. Watt však ve vývoji patního stroje pokračoval i nadále. A tak v letech 1781—1784 si nechal patentovat a vytvořil dvojčinný parní stroj a převod přímočarého pohybu na rotační. To zásadním způsobem otevřelo dveře k využití parního stroje.

Související stránky v této knize

Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Parník, vykořisťování, buržoazie
Průmyslová revoluce v Evropě
Vysoká pec na dřevěné uhlí
Marie Terezie, Josef II.
Božkovy vynálezy, parní stroj
Božkovy vynálezy, parní stroj
Říční parní doprava na Labi
Říční parní doprava na Labi
Železnice za rakousko uherska
Železnice za rakousko uherska
Doba Bachova absolutismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Elektřina a výbušné motory
Křižík František, oblouková lampa
Křižík František, oblouková lampa
Druhá průmyslová revoluce
První automobil a motocykl
Fordovy závody, pásová montáž
Přeměna lidské krve v peníze
Živelné dělnické hnutí


Související stránky v knihovně

Technické vynálezy
Parní lokomotiva, paroloď
Strojová výroba, parní stroj
Báňská a hutní výroba
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Boj o Prahu, okupanti
Toleranční patent 1781
Rok 1552 až rok 1606
Rok 1740 až rok 1749
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík Z až Z
Vysokotlaké pece, uhlík
Obsah knihy
Přenos elektrické energie na dálku
Mírové využití atomové energie
Kovy a paliva
Úvod do chemie
Zpracování ropy, zemní plyn
Benzín, krakování
Přeměny energie v přírodě
Rychlost chemických reakcí
Vypařování kapalin
Práce vykonaná plynem
Znázornění terénu na mapě
Lov mořských ryb
Hutnické základny světa
Pozemní doprava
Těžký průmysl
Železniční doprava
Česká socialistická republika
Dopravní spojení do Evropy
Polsko a Maďarsko
Spotřeba energie a paliva
parní lázně - parní stroj
žehlící stroje - železniceVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro