www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Postavení dělnické třídy

šlechta, strojová výroba, textilní továrna, feudál

Postavení dělnické třídy


Šlechta byla jednou z vládnoucích vrstev feudální společnosti, ve které svou moc zakládala na vlastnictví půdy, vojenské specializaci a výsadách, které jí zaručovaly významnou úlohu při řízení státu. K charakteristickým náležitostem, které ve středověku odlišovaly šlechtu od poddaných a částečně také od kléru, náležely erby a důraz na znalost předků.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Zánik polského šlechtického státu
Zánik polského šlechtického státu
Vláda Ludvíka XIV
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Vláda buržoazní reakce
Potlačení povstání feudálů
Barokní versus stavba klasická
Kultura období romantismu
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus v hudbě
Toleranční patent, nevolnictví
Buržoazie proti dělnické třídě
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Kultura a politika rakouskouherska
Foto dělníků a rolníků
Typ japonské válečné lodi
Diktatura - pojmy historie
Opozice - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Římská republika, diktátor, tribunál
Přechod k feudální společnosti
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Život šlechty a poddaných
Vznik středověkých měst
Středověký horník
Přemysl Otakar I.
Slovensko v uherském státě
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Boje poddaných v 17. století
Petr Csaszár, povstání
Konstituční monarchie
Parní lokomotiva, paroloď
Strojová výroba, parní stroj
České národní obrození
Naše národní obrození
Slovenská Matice
Nespokojenost aténského lidu
Evangelium, papežský list
První krize feudalismu
Odúmrtní právo, traktát
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro