www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Kultura období romantismu

obraz svobody, umělecké dílo, francouzská revoluce

Kultura období romantismu


Francie v 18. století: Poměry ve Francii byly pravým vzorem absolutistické monarchie, který byl vytvořen královským rodem Bourbonů. Na trůn se dostává Ludvík XVI., ze jehož vlády došlo k dalšímu upevnění absolutistické moci. Řídil se heslem: „Po nás potopa.“ Francouzská společnost se v té době dělila na tři stavy: 1. stav – církev; 2. stav – šlechta a ta se dělila na dvě kategorie – na dvorskou (úředníci, ministři) a na provinční (byla reprezentována typem podnikatelské šlechty, vytvářela užitné hodnoty, vlastnila manufaktury); 3. stav – svobodní rolníci, měšťané - bankéři, obchodníci. 1. a 2. stav byli tzv. privilegovaní, což znamená, že nemuseli platit daně. 3. stav byli neprivilegovaní – zatíženi daněmi. Situace se vyhrotila 1788, kdy byl neúspěch v severní Americe násoben se špatnou úrodou, kvůli čemuž zavládl ve Francii hlad. Francouzská pokladna vyhlásila bankrot. Z tohoto důvodu byly do Versailles na květen 1789 (po 175 letech) svolány tzv. generální stavy (zástupci všech tří stavů – duchovenstvo, šlechta a měšťané), aby jednali o tom, co s prázdnou pokladnou. 17. 6. 1789 zástupci třetího stavu rozpustili generální stavy a sami se prohlásili za Národní shromáždění. Signálem zahajujícím první období revoluce (1789 – 92) bylo 14. 7. 1789 dobytí Bastily, královského vězení; absolutismus byl svržen, stavovské zřízení zrušeno, bylo vydáno Prohlášení práv lidských a občanských. Tento letopočet slaven dodnes jako státní svátek ve Francii.

Související stránky v knihovně

Divadlo v Epidauru
Velikost písmen u národů, zvířat
Myslitel Aristoteles



Vyhledání pojmu v encyklopedii



Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro