www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Romantismus v hudbě

feudální sídlo, boční hradba, komorní hudba, symfonická hudba

Romantismus v hudbě


Pojem romantismus pochází z francouzského slova roman – jako v románu, napínavý, dobrodružný, často odchýlený od skutečnosti.
V této době nastává velký rozvoj techniky, vědy a dopravy. Stroje nahrazují lidskou práci, lidé žijí v bídě proto je toto období ve znamení revolucí, lidé se bouří. V 19. století se šíří vlna povstání a bojů za svobodu. Šlechta je postupně zbavována moci, protože lidé touží po svobodě, po spravedlivé vládě, po rovnoprávnosti všech. Na složitou situaci nestačil už rozumem vedený klid klasicismu, jeho spořádanost a jeho vyhýbání se osobním citům. Přišel čas ke vzpouře, čas k vytvoření nových ideálů. Vznikl nový způsob života, který se nadchl krásou lidového umění, neporušeností divoké přírody, hledal posilu v dějinách. Dotkl se všech oborů života.
Také se výrazně změnilo postavení umělce. Přestává být závislý na svém pánovi a svým dílem tvoří sám za sebe. Umělci sice mohou tvořit svobodně a nezávisle, ale jejich finanční situace je špatná. Těžko se prosazují a mnoho z nich žije v bídě. Proto si vytvářejí své vlastní představy o světě. Jedni sní o krásné budoucnosti a vracejí se do zidealizovaného středověku plného hrdinských činů, druzí obdivují krásu přírody nebo si vytvářejí svůj vlastní svět fantazie. Na druhou stranu umělci vyjadřují nespokojenost s dobou, ve které žijí a proto jsou častými náměty války, bitvy a revoluce. Tyto projevy umění můžeme spatřit v malířství, literatuře, ale i v hudbě.
V romantismu se neproměnil jen způsob komponování hudby, ale celý hudební život. Hudebník přestává být závislý na svém pánovi a vyjadřuje pouze své city a postoje. V mnoha městech jsou zakládány hudební školy, především konzervatoře, které mají vychovávat profesionální hudebníky. Tyto hudební školy umožňují měšťanským i venkovským dětem studovat u nejlepších učitelů a věnovat se hudbě profesionálně. Díky konzervatořím roste v Evropě velký počet výborných hudebníků.


Vyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro