www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Postavení nevolníků, naturální dávky

Horní Litvínov, pokrok, robota, střídavé hospodaření

Postavení nevolníků, naturální dávky


střídavé hospodaření, způsob obhospodařování půdy, který v počátcích kap. vytlačil tradiční úhorové systémy (trojpolní i vícepolní). Půda se již nenechávala ležet ladem, aby regenerovala, ale účelně se střídalo pěstování zeměd. plodin, z nichž některé (pícniny, hl. jeteloviny) obohacovaly půdu o dusíkaté látky. V klas. norfolckém osevním postupu se střídá jetel, ozim, okopanina a jař s podsevem jetele, později jsou zapojovány i prům. plodiny. Ačkoli se obilnin vysévá obvykle méně než 50 %, je tak dosahováno vyšších naturálních výnosů a chov hosp. zvířat se zbavuje závislosti na píci získávané pouze z luk a pastvin.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Osvícenectví, královský dvůr
Třídní zápas buržoazní společnosti
Vývoj zemědělství, trojpolní hospodářství
Prusko rakouská válka
Doba Bachova absolutismu
Kultura a politika rakouskouherska
Kultura a politika rakouskouherska
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Pronikání socialismu do Ruska
Demonstrace 1. května 1890
Živelné dělnické hnutí


Související stránky v knihovně

Vzbouření sedláků v roce 1525
Dóžovo rolnické povstání
Petr Csaszár, povstání
Mladá studentská generace
Vibrační ploché třidičeVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro