www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Zrušení nevolnictví roku 1781

patent, císař, Josef II., rakouský trůn

Zrušení nevolnictví roku 1781


Josef II. (13. března 1741, Vídeň – 20. února 1790, Vídeň), v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehož postavení podstatně zlepšil.

Jeho jméno se lišilo podle jazyka národů, kterým vládl: německy Joseph II., holandsky Jozef II., italsky Giuseppe II, česky Josef II., slovensky Jozef II., slovinsky Jožef II. rumunsky Iosif al II-lea, maďarsky II. József, chorvatsky Josip II., polsky Józef II.


Související stránky v této knize

Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Vznik militaristického pruského státu
Fridrich II., pruské království
Napoleonské války
Bitva u Watterlo 1815
Třídní zápas buržoazní společnosti
Marie Terezie, Josef II.
Marie Terezie, Josef II.
Toleranční patent, nevolnictví
Říční parní doprava na Labi
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Rozvoj dopravy, banky, obchod
Anglická vojenská expedice
Prusko rakouská válka
Pařížská komuna
Hospodářská krize a její příčiny
Obraceč sena
Doba Bachova absolutismu
Ústavní život za Rakouska Uherska
Memorandové poselství do Vídně
Imperialistické období kapitalismu
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Křižík František, oblouková lampa
Typ japonské válečné lodi
Postoj vůdců soc. dem. strany
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Rozvoj manufakturní výroby
Živelné dělnické hnutí
Koalice - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Augustus, Spartakus, Řím republikou
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Německá selská válka
Vesfálský mír roku 1648
Rozmach Pruska, dělení Polska
Osvícenecký absolutismus
Císař a král Josef II.
Školské reformy, germanizace
Toleranční patent, 1781
Počátky zahraničního odboje
Samovládci, rádci
Vítězný obloukVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro