www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Počátky dělnického hnutí

zrušení poddanství, společenské změny, vězení

Počátky dělnického hnutí


Pokroky v zemědělské výrobě byly omezeny na šlechtické velkostatky, zatímco výroba v rolnických hospodářstvích zůstávala v důsledku roboty na nízké úrovni. Soudně nepodléhali poddaní již od r 1783 vrchnosti, ale státu, který od r.1812 upravoval vztahy občanů na základě rovnosti před zákonem. Zůstávala zde však stále ekonomická závislost daná robotnými povinnostmi. Lidé neznali nic jiného než dřinu, která se nevyhnula ani dětem. Dvorským dekretem z r.1842 byla např. zakázána práce dětí do 9.let. Pro děti do 12 let byla stanovena pracovní doba nejvýše 10 a pro děti od 12 do 16 let 12 hodin denně. V polovině čtyřicátých let 19. století zachvátila rakouské hospodářství mimořádně silná hospodářská krize, prohloubená několikaletou neúrodou. Hospodářská krize zvýšila všeobecnou nespokojenost obyvatelstva s režimem. Těžké životní podmínky vyvolávaly také vlnu protirobotních povstání. V březnu 1845 až srpnu 1846 bylo protirobotní hnutí na Opočensku potlačeno vojskem. Stejně dopadlo povstání na jaře 1846, kdy pod vlivem povstání rolníků v Haliči, došlo ke vzpourám poddaných v Libčanech na Hradecku, ve Slapech a Mladé Boleslavi. Pod vlivem těchto událostí byl 18.12.1846 vydán dvorský dekret o výkupu z roboty. Lid však nejevil k výkupu ochotu, protože očekával zrušení roboty. Na jaře 1847 na bílovickém panství ve Slezsku odpírali rolníci robotovat a v řadě moravských měst docházelo k hladovým demonstracím a bouřím.

Související stránky v této knize

Kultura období romantismu
Základní rozpory kapitalismu
Vladimír Iljič Lenin
Ústup revoluce, carský režim
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny


Související stránky v knihovně

Počátky dělnického hnutí
Franská říše za Karla Velikého
Vzbouření sedláků v roce 1525
Domácí výroba plátna
Boj poddaného liduVyhledání pojmu v encyklopediiŽivotopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro