www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Hospodářská situace na přelomu století

Politický vývoj, buržoazie, kapitalismu, Nizozemí

Hospodářská situace na přelomu století


Buržoazie znamená sociální třídu osob, které jsou v horní nebo třída obchodníka. Jejich stav nebo síla přijde ze zaměstnání, vzdělání a bohatství a ne od vznešeného původu. Termín je široce použitý v mnoha non-anglické mluvící země jako přibližný ekvivalent měšťanského stavu.

Související stránky v této knize

Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Představitelé jakobínského klubu
Vláda buržoazní reakce
Vláda buržoazní reakce
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Pokrokoví romantikové, národní dějiny
Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Dělnické bouře, snižování mezd
Slovenské národní hnutí
Revoluční rok 1848
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pražské povstání 1848
Rozvoj kapitalismu
Prudký rozvoj kapitalismu
Kapitalismus světových velmocí
Kapitalismus světových velmocí
Povstání Johna Browna
Osvobození z otroctví v USA
Německá sociálně demokratická strana
Hrdinný boj komunardů
Centrum vědeckého komunismu
Kultura a politika rakouskouherska
Imperialistické období kapitalismu
Foto dělníků a rolníků
Základní rozpory kapitalismu
Prvomájová demonstrace dělníků
Krok vpřed dva kroky vzad
Politika české buržoazie
Bolševik - pojmy historie
Diktatura - pojmy historie
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Španělská nadvláda
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
George Washington
Koňská železnice, lodní šroub
Vítězství říjnové revoluce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Německé inflační peníze, 1923
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Národní strana práce, KSČ, 1938
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Londýnská emigrace, politická strana
Mapa Evropy po druhé světové válce
Budovatelský vládní program, 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
Slovník pojmů z dějepisu B
Fundamentálky 1871
Časová osa, kapitalismus
Země Beneluxu
Nizozemí a Lucembursko



Vyhledání pojmu v encyklopedii



Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro