www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Spolupráce Slováků a Čechů

obrozenec, Slovensko, politická událost, stoupenci, národní buditelé

Spolupráce Slováků a Čechů


V tomto období prodělala česká společnost rozsáhlé změny které se promítly i do literatury. Během této doby se z okrajového jazyka stal samostatný jazyk a ze zanikající řeči se stala plně respektovaná řeč, o jejíž plnohodnotnosti nikdo nepochyboval.

Zpočátku byla česká scéna zcela bez politického programu, později se vytvořil program, v němž budoucnost byla spojována s Rakouskem. Teprve koncem tohoto období začal vznikat program vycházející a požadující vznik samostatného státu.

Roku 1829 vznikla snaha o vytvoření české encyklopedie, tento pokus se sice nepodařilo dotáhnout, ale díky němu vznikla v r. 1831 Matice česká – nakladatelství, které v následujících letech přebralo vedoucí roli ve vydávání česky psané literatury.

V této době (1868) byl položen základní kámen Národního divadla, jež bylo pak otevřeno roku 1881, téhož roku vyhořelo a znovu otevřeno bylo roku 1883. Toto samozřejmě ovlivnilo celou generaci naší literatury.

Související stránky v této knize

František Palacký, Emanuel Arnold
Politická národní svoboda ,boj
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Československá sociální demokracie
Pražská konference bolševiků
Demonstrace 1. května 1890
Diktatura - pojmy historie
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Vznik české buržoazie
Pozemková reforma 1920
Boj o Lidový dům
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Rolnická stávka, bojové akce
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Markus Aurelius
Slovenská socialistická republika
Korutanský hrabě Gundakar
Slovensko, MoravaVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro