www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Buržoazie proti dělnické třídě

likvidace feudalismu, buržoazie, šlechta, svržení feudalismu, vykořisťování

Buržoazie proti dělnické třídě


Renta byla pro feudály velkým zdrojem bohatství. Přesto se jim někdy jevilo jako výhodnější zachovat se podobně jako panovník a část svých držav dále propůjčit. Královský vazal se tak stal zároveň lenním pánem svého vazala. Také on na něm požadoval „radu a pomoc“. Do lenního poměru k mocným a bohatým šlechticům vstupovala především drobná šlechta - rytíři a zemani. Složitý systém lenních závislostí, jímž byli mezi sebou propojeni vlastníci větších i menších držav, které byly obdělávané závislými rolníky, se poprvé objevil ve franské říši za vlády Karlovců (první léno bylo uděleno v pol. 8. st. majordomem Karlem Martelem). V 9. - 11. století se postupně prosadil téměř v celé Evropě. Podle latinského výrazu feudum se celý systém i středověká společnost označují jako feudální.

Související stránky v této knize

Nový společenský řád
Hospodářská situace na přelomu století
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Parník, vykořisťování, buržoazie
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Severoamerické státy koncem 18. století
Zánik polského šlechtického státu
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Představitelé jakobínského klubu
Vláda buržoazní reakce
Vláda buržoazní reakce
Barokní versus stavba klasická
Postavení dělnické třídy
Utopický socialismus, vykořisťování
Kultura období romantismu
Romantismus ve výtvarném umění
Slovenské národní hnutí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pražské povstání 1848
Kapitalismus světových velmocí
Povstání Johna Browna
Německá sociálně demokratická strana
Hrdinný boj komunardů
Centrum vědeckého komunismu
Životní podmínky dělníků
Druhá průmyslová revoluce
Prvomájová demonstrace dělníků
Politika české buržoazie
Slovenské robotnické noviny
Bolševik - pojmy historie
Opozice - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Římská republika, diktátor, tribunál
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Život šlechty a poddaných
Přemysl Otakar I.
Slovensko v uherském státě
Odpor proti církvi
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Španělská nadvláda
Boje poddaných v 17. století
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
George Washington
Koňská železnice, lodní šroub
Vítězství říjnové revoluce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Německé inflační peníze, 1923
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Národní strana práce, KSČ, 1938
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Londýnská emigrace, politická strana
Budovatelský vládní program, 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
Slovník pojmů z dějepisu B
Slovenská Matice
Fundamentálky 1871
Nespokojenost aténského lidu
Obyvatelé Afriky
Evangelium, papežský list
První krize feudalismu
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiHrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro