www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Dějepis pro osmou třídu základní školy

Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Dobytí Bastily
Nový společenský řád
Evropa po třicetileté válce

Hospodářská situace na přelomu století
Tkalcovská dílna, manufaktura
Kolonie, panství Anglie v 18. století
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Počátky strojového průmyslu v Anglii
Spřádací stroj, ruční vynález
Používání vodního kola
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století

Bitva u Lexingtonu, armáda
Vznik USA, nezávislost
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Absolutní vládce Petr Veliký
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Vznik militaristického pruského státu
Fridrich II., pruské království
Zánik polského šlechtického státu
Trojí dělení Polska

Francouzká buržoazní revoluce
Vláda Ludvíka XIV
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Osvícenectví, královský dvůr
Národní shromáždění, dobití Bastily
Feudální kontrarevoluce
Protirevoluční intervenční válka
Představitelé jakobínského klubu
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Vláda buržoazní reakce
Potlačení povstání feudálů
Napoleonské války
Boj proti Anglii, Trafalgar
Porážka Napoleona, Borodino
Bitva u Watterlo 1815
Evropa po Napoleonských válkách
Mapa Evropy po 1815
Povstání děkabristů
Polské povstání 1830
Vývoj a charakteristika klasicismu
Klasicismus v literatuře
Barokní versus stavba klasická
Triumfální oblouk v Paříži

Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v Evropě
Noclehárny anglických dělníků
Postavení dělnické třídy
Utopický socialismus, vykořisťování
Lyonské povstání, kapitalismus
Vykořisťování a bída, pracující lid
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Manifest komunistické strany
Kultura období romantismu
Pokrokoví romantikové, národní dějiny
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus v hudbě

Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Obdělávání půdy, středisko obchodu
Postavení nevolníků, naturální dávky
Vysoká pec na dřevěné uhlí
Marie Terezie, Josef II.
Územní ztráty Českého státu 1742-1763
Školské reformy, Marie Terezie
Nevolnické povstání roku 1775
Zrušení nevolnictví roku 1781
Toleranční patent, nevolnictví
Průmyslová revoluce v našich zemích
Sklářství, doprava a silnice
Koňská železniční dráha
Božkovy vynálezy, parní stroj
Parník poháněný lodním šroubem
Říční parní doprava na Labi
Vývoj zemědělství, trojpolní hospodářství
Počátky dělnického hnutí
Důsledky průmyslové revoluce
Dělnické bouře, snižování mezd
Národní obrození, český národ
Národní buditelé, český jazyk
Stavovské divadlo na Ovocném trhu
Uralští kozáci v Čechách v roce 1799
Slovenské národní hnutí
Spolupráce Slováků a Čechů
František Palacký, Emanuel Arnold
Politická národní svoboda ,boj
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Spisovná slovenština, Štúrovci

Revoluční rok 1848
Buržoazie proti dělnické třídě
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Revoluce 1848 v Uhrách
Svoboda slova, právo na práci
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Boje na barikádách v Praze
Červnové povstání roku 1848
Pražské povstání 1848
Rozpuštění sněmu, májové spiknutí
Odpor uherské revoluční vlády
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Příčiny porážky boje za svobodu
Rozvoj kapitalismu
Marx a Engels
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální panství koncem 19. století

Kapitalismus světových velmocí
Rozvoj dopravy, banky, obchod
Britské koloniální impérium
Anglická vojenská expedice
Koloniální dobyvačná politika
Dražba na černé otroky, přistěhovalec
Otrokářství, farma
Povstání Johna Browna
Občanská válka v USA
Osvobození z otroctví v USA
Zaostalost carského Ruska
Pařížský mír v roce 1856
Změny v třídním složení společnosti
Sjednocení Německa
Válka prusko rakouská
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Bytová nouze německého proletariátu
Německá sociálně demokratická strana
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Školy a jesle pro dělnické děti
Hrdinný boj komunardů
Obklíčení Paříže, pruský voják
Poprava komunardů u zdi
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Založení I. internacionály
Centrum vědeckého komunismu

Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozvoj kapitalistického průmyslu
Železárny v minulém století
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Hospodářská krize a její příčiny
Obilní žací stroj
Obraceč sena
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Doba Bachova absolutismu
Odpor proti diktatuře
Ústavní život za Rakouska Uherska
Kultura a politika rakouskouherska
Základní kámen Národního divadla
Konec politiky pasivní opozice
České kulturní spolky
Hynais, Národní divadlo
Umělecká beseda 1863
Pod slovanskou lípou
Antonín Machek
Antonín Mánes
Purkyně Karel
Mánes Josef
Obraz dívky
Malířství českého obrození
Mařák Julius, hora Říp
Mikoláš Aleš
Švabinský Max
Slavíček Antonín
Myslbek Václav Josef
Kafka Bohumil
České školství a kultura
Memorandové poselství do Vídně
Stanovy Matice slovenské, 1863
Slovenská věda a literatura
Životní podmínky dělníků
Stávkové boje dělníků, továrny
Význam krvavé svárovské stávky
Dělnické noviny Budoucnost
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Československá sociální demokracie
Funkcionář Josef Hybeš
Hainfeldský sjezd 1888
Dělnické hnutí na Slovensku
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Všeobecná dělnická strana

Imperialistické období kapitalismu
Foto dělníků a rolníků
Základní rozpory kapitalismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Elektřina a výbušné motory
Pásová výroba, benzín
Křižík František, oblouková lampa
Telefonní centrála koncem minulého století
Druhá průmyslová revoluce
První automobil a motocykl
První let, Jan Kašpar
Fordovy závody, pásová montáž
Bossové v senátu, kapitál
Cizí kapitál do Číny
Boj o rozdělení světa
Přeměna lidské krve v peníze
Koloniální panství v roce 1914
Typ japonské válečné lodi

Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Prvomájová demonstrace dělníků
Činnost II. Internacionály
Oportunismus, vznik revizionismu
Rozvrstvení ruské společnosti
Vladimír Iljič Lenin
Odboj za osvobození dělnické třídy
Pronikání socialismu do Ruska
Krok vpřed dva kroky vzad
Hospodářská krize 20. století
Ruská baltická flotila
Rusko japonská válka
Křižník Potěmkin, povstání
Ústup revoluce, carský režim
Pražská konference bolševiků

Velká říjnová socialistická revoluce
Úsilí o ovládnutí Balkánu
Graf železnic minulého století
Politika české buržoazie
Pražská úvěrní banka
Křesťansko sociální strana
Nezaměstnanost a špatné životní podmínky
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Postoj vůdců soc. dem. strany
Ostravský spolkový prapor
Dělnické hnutí na Slovensku
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Demonstrace v maďarských městech
Slovenské dělnické noviny
Tupý František, Štefán Martinček
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Pražská konference
Anexe Bosny a Hercegoviny

Agrární země - pojmy historie
Bolševik - pojmy historie
Diktatura - pojmy historie
Ideologie - pojmy historie
Intervence - pojmy historie
Koalice - pojmy historie
Konjunktura - pojmy historie
Monarchie - pojmy historie
Opozice - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Teror - pojmy historie
Utopie - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu
Rozvoj kapitalismu
Časové tabulky


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro