www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.


Budování socialismu v Sovětském svazu

střední Asie, technické plodiny, kapitalismus, pětiletka, Ukrajina, 1933, severní ledový oceán, průplav, 1937, Sovětský svaz

Budování socialismu v Sovětském svazu
Související stránky v této knize

Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Janoušek Antonín, 1919
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Boj o Lidový dům
Založení komunistické strany Československa
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Dněproges, 1928, sovchoz
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Protisovětské tažení, 1927
Revoluční období 1918-1920
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hospodářská krize 1929-1933
Hospodářská krize 1929-1933
Rasismus, Hitlerův převrat
Nacistická propaganda
Důsledky hospodářské krize, 1931
Armádní generál Syrový
Americký prezident, letecký útok, 1941
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Vývoj lidově demokratických zení
Norimberský tribunál, 1946
Moc pracujícího lidu, KSČ
Prezident Klement Gottwald
Stachanovské hnutí, Nejvyšší sovět
Stachanovské hnutí, Nejvyšší sovět
Německo napadlo Sovětský svaz, 1941


Související stránky v knihovně

Vojenská diktatura
Vláda Petra Velikého
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Vláda buržoazní reakce
Osvobození z otroctví v USA
Imperialistické období kapitalismu
Krok vpřed dva kroky vzad
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Orgány lidové moci
Vítězství socialismu, 1960
Rok 1845 až rok 1848
Věcný rejstřík P až P
Severní polokoule
Lov mořských ryb
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Výroba stavebních hmot
Produkty potravinářského průmyslu
Dovoz a vývoz
Rumunsko
Hlavní změny na mapě světa
František Xaver ŠaldaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro