www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.


Hospodářský rozvrat 1917, armáda

Rusko, železniční síť, mouka, chleba, hlad, 1917

Hospodářský rozvrat 1917, armáda


Železnice vznikla na počátku 19. století spojením již staletí známého systému dopravy po kolejnicích se strojním pohonem. Hmotnost strojního pohonu a požadavek hladké dopravní cesty vedly zprvu k železem pobitým fošnám, později k montáži železných kolejnic na kamenných blocích, které byly později z důvodu dodržení rozchodu kolejí montovány na příčně položených železničních pražcích ze dřeva. Zde má původ pojmenování „železná dráha“. Dnešní železniční vozidla jezdí většinou s koly z ocele na ocelových kolejnicích, a jsou díky speciálnímu profilu kol a nákolku jsou drženy na jízdní dráze.

Související stránky v této knize

První světová válka, VŘSR
Mobilizační vyhláška
Poziční válka, západní fronta
Poziční válka, západní fronta
Bitva na Sommě, 1917
Velká říjnová socialistická revoluce
Vznik komunistické strany v Rusku
Hospodářská krize 1929-1933
Proti válečná literatura
Průběh první světové války


Související stránky v knihovně

dsSpojka (Spojky)
Egyptský panovník s vojskem
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Mapa Evropy po 1815
Školy a jesle pro dělnické děti
Boj o rozdělení světa
Časové tabulky
Manifestace 1918, Václavské náměstí
Krystalická mřížka
Vymáhání a vybírání daní
Cape me,Quia fugiVyhledání pojmu v encyklopediiČeskoslovenské dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro