www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.


Vítězství říjnové revoluce

revoluce, Lenin, buržoazie, zatykač, zimní palác, štáb

Vítězství říjnové revoluce
Související stránky v této knize

První světová válka, VŘSR
První světová válka, VŘSR
Poziční válka, západní fronta
Bolševická strana, prozatímní vláda
Bolševická strana, prozatímní vláda
Velká říjnová socialistická revoluce
Útok na Zimní palác
Dekret o míru, dekret o půdě
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Intervence imperialistických států
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Německé inflační peníze, 1923
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Ilegalita KSČ, 1934
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Národní strana práce, KSČ, 1938
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Bitva u Kurska, 1943, Azovské moře
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Londýnská emigrace, politická strana
Vývoj lidově demokratických zení
Národní hospodářství po válce
Budovatelský vládní program, 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
Lidové milice, kontrarevoluce
Moc pracujícího lidu, KSČ
Moc pracujícího lidu, KSČ
Slovník pojmů z dějepisu B
Slovník pojmů z dějepisu L


Související stránky v knihovně

Španělská nadvláda
Vesfálský mír roku 1648
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
George Washington
Koňská železnice, lodní šroub
Hospodářská situace na přelomu století
Severoamerické státy koncem 18. století
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Evropa po Napoleonských válkách
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Kapitalismus světových velmocí
Povstání Johna Browna
Centrum vědeckého komunismu
Základní rozpory kapitalismu
Vladimír Iljič Lenin
Hospodářská krize 20. století
Demonstrace v maďarských městech
Krymská válka
Bolševik - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu
Rozvoj kapitalismu
Fundamentálky 1871
Lyrika, poezieVyhledání pojmu v encyklopediiČeskoslovenské dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro