www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Popis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.


Založení komunistické strany Československa

KSČ, proletariát, buržoazie, politická strana, hospodářství, kapitalismus, dělnická třída, Sokol, Orel

Založení komunistické strany Československa
Související stránky v této knize

Velká říjnová socialistická revoluce
Vítězství říjnové revoluce
Deklarace práv národů
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Poválečné utváření světa
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Generální stávka, založení KSČ
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Industrializace, kolektivizace, 1925-1929
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Německé inflační peníze, 1923
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Revoluční období 1918-1920
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Hospodářská krize 1929-1933
Rolnická stávka, bojové akce
Ilegalita KSČ, 1934
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mobilizace 21. května 1938
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Národní strana práce, KSČ, 1938
Národní strana práce, KSČ, 1938
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Ilegální komunistický odboj, 1942
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Londýnská emigrace, politická strana
Londýnská emigrace, politická strana
Norimberský tribunál, 1946
Národní hospodářství po válce
Národní hospodářství po válce
Sjezd komunistické strany, 1946
První lokomotiva, dvouletka
Budovatelský vládní program, 1947
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
Lidové milice, kontrarevoluce
Moc pracujícího lidu, KSČ
Moc pracujícího lidu, KSČ
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Severoatlantický pakt
Slovník pojmů z dějepisu B
Obsah a kapitoly II. světové války (2)


Související stránky v knihovně

Přehled dějin Řecka
Středověký horník
Španělská nadvláda
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Parní lokomotiva, paroloď
Vláda Petra Velikého
George Washington
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Koňská železnice, lodní šroub
Rakouská monarchie
Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Nový společenský řád
Hospodářská situace na přelomu století
Severoamerické státy koncem 18. století
Vláda buržoazní reakce
Důsledky průmyslové revoluce
Národní obrození, český národ
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Kapitalismus světových velmocí
Povstání Johna Browna
Osvobození z otroctví v USA
Bytová nouze německého proletariátu
Hrdinný boj komunardů
Centrum vědeckého komunismu
Doba Bachova absolutismu
Mánes Josef
České školství a kultura
Imperialistické období kapitalismu
Krok vpřed dva kroky vzad
Bolševik - pojmy historie
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Fundamentálky 1871
Osvobození sovětskou armádou
Orgány lidové moci
Dělnická třída, pětiletka
Úvod do chemie
Konec římské republiky
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světa
Orel, Der AdlerVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro