www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Dějepis pro devátou třídu základní školy

Popis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.


První světová válka, VŘSR
Mapa před první světovou válkou

Vznik a průběh I. světové války
Mobilizační vyhláška
Anglické tanky, bomby a letadla
Výroba zbraní ve Škodovce
Bitva u Verdenu
Poziční válka, západní fronta
První světová válka
Bitva na Sommě, 1917

Námořní blokáda, ponorková válka
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Bolševická strana, prozatímní vláda
Velká říjnová socialistická revoluce
Vítězství říjnové revoluce
Útok na Zimní palác
Dekret o míru, dekret o půdě
Deklarace práv národů
Vstup USA do války
Počet obětí války

Boj Čechů a Slováků, monarchie
Počátky zahraničního odboje
Legie, národní rada
Vznik komunistické strany v Rusku
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Jaroslav Hašek, povstání námořníků
Poprava rumburské vzpoury
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Generální stávka 1918
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Martinská deklarace, 1918
Buržoazní panství, Československo

Poválečné utváření světa
Malá dohoda, Versailles
Intervence imperialistických států
Občanská válka v sovětském Rusku
Válečný komunismus, Čapajev
Zasedání Komunistické internacionály
Vyhlášení republiky v Německu
Maďarská revoluční vláda, Béla Kun
Janoušek Antonín, 1919
Rudá armáda v Maďarsku

Národní uspořádání v Československu
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Zakarpatská Rus, Maďaři
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Pozemková reforma 1920
Tusarova vláda, socializace
Zápotocký, Haken, Šmeral
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Generální stávka, založení KSČ
Boj o Lidový dům
Založení komunistické strany Československa
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Svět mezi válkami 20. století
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Industrializace, kolektivizace, 1925-1929
Dněproges, 1928, sovchoz

Období poválečné krize, 1921-1923
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Protisovětské tažení, 1927
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Revoluční období 1918-1920

Pravicové křídlo, vládní koalice
Fašismus na Slovensku
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hospodářská krize 1929-1933
Japonsko, Německo, Španělsko
Hořící německý říšský sněm
Rasismus, Hitlerův převrat
Nacistická propaganda
Význam lipského procesu

Důsledky hospodářské krize, 1931
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Rolnická stávka, bojové akce
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Mostecká stávka, stávkový výbor
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Budování socialismu v Sovětském svazu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Agresivní politika fašismu, 1935
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Habešská válka, 1936
Španělská fašistická diktatura, 1939
Demonstrace španělských republikánů
Sovětská armáda, spojenecký blok
Antifašisti, obrana republiky
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Rozbití Československa, fašistické Německo
Henleinova sudetoněmecká strana
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Mobilizace 21. května 1938
Armádní generál Syrový
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Hitler útočí na srdce Evropy

Kultura a umění mezi válkami
Věda a technika v době války
Socialistický realizmus, Maxim Gorkij
Kubismus, Realismus, Picasso
Pablo Picasso, housle a kytara
Zrzavý Jan, Haldy
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Josef Čapek
Rada Vlastimil
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Levá fronta, Marie Majerová
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mladá studentská generace
Mapa Evropy před II. světovou válkou

Napadení Sovětského svazu 1941
Polská armáda, přesila
Napadení Polska Německem,1939
Německé útok, Dánsko, Belgie
Spitfiry, britské stíhačky
Vzdušná obrana Velké Británie
Nacisté v okupovaném Československu
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ilegální Rudé právo
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace

Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Evropa na sklonku 1942
Obklíčení Stalingradu, 1943
Bitva u Kurska, 1943, Azovské moře
Okupované evropské země, 1941
Židi, koncentrační tábory
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Osvobozenecký boj, stávka
Atentát na Heydricha, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Fučík Julius, Molák, Zika
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Nacistické Německo, SSSR, 1940

Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Ofenzíva 1944, osvobození
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Osvobození Bukureště 1944
Slovenské národní povstání 1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Vyhláška Stanné právo
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Letiště Tri duby, 1944, mobilizace Slovenska
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Slovenské národní povstání, 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Porážka německé armády, 1945
Konference na Jaltě 1945
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Braniborská brána, Berlín
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Košický vládní program, 1945
České květnové povstání
Bojovníci, pražské barikády
Boj o Prahu, okupanti
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Československa rudou armádou
Pražané vítají osvoboditele
Osvobození Prahy, nacismus
9. květen 1945
Válečné události druhé světové války
Atomový útok na Hirošimu
Počet obětí druhé světové války
Bombardování, hromady trosek
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Tajné zbraně, V-1, V-2
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce

Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský soud, 1946
Vývoj lidově demokratických zení
Vítězství socialismu v Asii
Trumanova doktrína
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Norimberský tribunál, 1946

Revoluční rok 1945 v Československu
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Národní výbor, závodní rada, ROH
Manifestace pracujících, znárodnění
Odsun Němců a Maďarů
Sjezd komunistické strany, 1946
První lokomotiva, dvouletka
Budovatelský vládní program, 1947
Neúroda v roce 1947
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
Moc pracujícího lidu, KSČ
1. máj 1948, oslavy
Prezident Klement Gottwald
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Pozemková reforma, 1947
Česká literatura po druhé světové válce
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
České divadlo a hudba po válce
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Makovský, Grus
Umělci, Dobiáš, Cikker
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
Básníci, Jiří Trnka
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Poválečné divadlo a hudba
Rozvoj pokrokového umění

Průběh první světové války
Svět kapitalismu, Československo
Poválečné uspořádání světa
Vyhlášení Martinské deklarace
Socialistická industrializace, KSSS
Konference v Locarnu
Stachanovské hnutí, Nejvyšší sovět
Fašistický puč, boj o Madrid
Německo napadlo Sovětský svaz, 1941
Autonomní vláda, Afrika
Německý útok na Stalingrad
Atentát na Heydricha, Vánoční dohoda
Svět po druhé světové válce
Vyhlášení Trumanovy doktríny
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Severoatlantický pakt

Slovník pojmů z dějepisu
Slovník pojmů z dějepisu B
Slovník pojmů z dějepisu D
Slovník pojmů z dějepisu E
Slovník pojmů z dějepisu G
Slovník pojmů z dějepisu I
Slovník pojmů z dějepisu K
Slovník pojmů z dějepisu L
Slovník pojmů z dějepisu M
Slovník pojmů z dějepisu O
Slovník pojmů z dějepisu P
Slovník pojmů z dějepisu R
Slovník pojmů z dějepisu S
Slovník pojmů z dějepisu T
Obsah a kapitoly II. světové války (1)
Obsah a kapitoly II. světové války (2)
Obsah a kapitoly II. světové války (3)
Obsah a kapitoly II. světové války (4)
Obsah a kapitoly II. světové války (5)


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro