www.amapro.cz [Dějepis pro devátou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize Dějepis 9


asie
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Japonsko, Německo, Španělsko
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
České květnové povstání
Boj o Prahu, okupanti
Osvobození Československa rudou armádou
Kapitulace Německa, porážka fašismu
armáda
Lidový komisař Litvinov
Ilegalita KSČ, 1934
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Mapa Evropy po druhé světové válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
alexandr
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Občanská válka v sovětském Rusku
Rudá armáda v Maďarsku
Mostecká stávka, stávkový výbor
Hitler útočí na srdce Evropy
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Svět po druhé světové válce
absolutní
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Dekret o míru, dekret o půdě
Osvobození Prahy, nacismus
Trumanova doktrína
anglii
Výroba zbraní ve Škodovce
Boj o Lidový dům
Ustavující sjezd KSČ
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Rozvoj válečné techniky
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
anglie
Útok na Zimní palác
Vznik Anglie a Francie, 1922
Fašismus na Slovensku
Hitler útočí na srdce Evropy
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
Mobilizační vyhláška
armády
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Revoluční období 1918-1920
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Ilegalita KSČ, 1934
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Československé vojsko, naše vlast
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka

akademii
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Židi, koncentrační tábory
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
absolutismu
Revoluční období 1918-1920
Japonsko, Německo, Španělsko
Význam lipského procesu
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
aktivně
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Počet obětí druhé světové války
Revoluční rok 1945 v Československu
Lidové milice, kontrarevoluce
atentát
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Pozemková reforma, 1947
Vznik a průběh I. světové války
První světová válka
alexander
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Moc pracujícího lidu, KSČ
austrálie
Boj o Prahu, okupanti
boje
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Mobilizační vyhláška
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Budova pensijního ústavu v Praze
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Mapa Evropy po druhé světové válce
Lidové milice, kontrarevoluce
boji
Průmyslová výroba SSSR a USA
Henleinova sudetoněmecká strana
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Počátky zahraničního odboje
Intervence imperialistických států
Budování socialismu v Sovětském svazu
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
bývá
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Bolševická strana, prozatímní vláda
Atentát na Heydricha, 1941
Pozemková reforma, 1947
balkáně
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Pablo Picasso, housle a kytara
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Lidové milice, kontrarevoluce
buržoazie
Anglické tanky, bomby a letadla
Martinská deklarace, 1918
Rada Vlastimil
Osvobození Prahy, nacismus
Česká literatura po druhé světové válce
bohatství
Anglické tanky, bomby a letadla
Útok na Zimní palác
Malá dohoda, Versailles
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Národní strana práce, KSČ, 1938
Košický vládní program, 1945
Rozvoj válečné techniky
bitvy
Vítězství říjnové revoluce
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Slovenské národní povstání, 1944
británie
Vítězství říjnové revoluce
Boj o Lidový dům
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Pablo Picasso, housle a kytara
Slovenské národní povstání, 1944
Pražané vítají osvoboditele
Rozvoj válečné techniky
1. máj 1948, oslavy
Mobilizační vyhláška
bonaparte
Buržoazní panství, Československo
Intervence imperialistických států
Ilegalita KSČ, 1934
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
bitva
Válečný komunismus, Čapajev
Zasedání Komunistické internacionály
Blesková válka, tanky, divize
března
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Marxistická levice
Protisovětské tažení, 1927
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Průmyslová výroba SSSR a USA
Demonstrace španělských republikánů
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Nacisté v okupovaném Československu
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
brzy
Boj o Lidový dům
Agresivní politika fašismu, 1935
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
bismarck
Budování socialismu v Sovětském svazu
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
bach
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Blesková válka, tanky, divize
Moc pracujícího lidu, KSČ
civilizace
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Fašismus na Slovensku
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
chetité
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
císaře
Kultura a umění mezi válkami
Evropa na sklonku 1942
Fučík Julius, Molák, Zika
Vznik Anglie a Francie, 1922
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Proti válečná literatura
Osvobození Československa rudou armádou
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Vznik a průběh I. světové války
císařství
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Zasedání Komunistické internacionály
Kubismus, Realismus, Picasso
Spitfiry, britské stíhačky
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Námořní blokáda, ponorková válka
císař
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Protisovětské tažení, 1927
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Proti válečná literatura
Sbor národní bezpečnosti, SNB
celkem
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Válečný komunismus, Čapajev
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Braniborská brána, Berlín
České květnové povstání
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
cara
Rudá armáda v Maďarsku
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
cílem
Svět mezi válkami 20. století
Rolnická stávka, bojové akce
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Počet obětí druhé světové války
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Prezident Klement Gottwald
celou
Důsledky hospodářské krize, 1931
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Budova pensijního ústavu v Praze
Osvobozenecký boj, stávka
Konference na Jaltě 1945
člověk
Počet obětí války
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Námořní blokáda, ponorková válka
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Národní strana práce, KSČ, 1938
Osvobození Prahy, nacismus
Válečné události druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
První lokomotiva, dvouletka
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
české
Poválečné utváření světa
Mobilizační vyhláška
Svět mezi válkami 20. století
Vznik Anglie a Francie, 1922
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Fašismus na Slovensku
Japonsko, Německo, Španělsko
Nacistická propaganda
Důsledky hospodářské krize, 1931
Boj proti fašismu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Kubismus, Realismus, Picasso
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Evropa na sklonku 1942
Obklíčení Stalingradu, 1943
Okupované evropské země, 1941
Atentát na Heydricha, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Ofenzíva 1944, osvobození
Norimberský tribunál, 1946
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Národní výbor, závodní rada, ROH
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Rozvoj pokrokového umění
Vznik a průběh I. světové války
částí
Poválečné utváření světa
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Umělci, Dobiáš, Cikker
Básníci, Jiří Trnka
Poválečné divadlo a hudba
čechách
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Revoluční období 1918-1920
Nacistická propaganda
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Evropa na sklonku 1942
Osvobození Bukureště 1944
Únorové vítězství pracujících, 1948
česká
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Vznik Anglie a Francie, 1922
Důsledky hospodářské krize, 1931
Boj proti fašismu
Blesková válka, tanky, divize
Národní výbor, závodní rada, ROH
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Rozvoj pokrokového umění
činnosti
Založení komunistické strany Československa
Mobilizace 21. května 1938
Ofenzíva 1944, osvobození
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Poválečné divadlo a hudba
čele
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Pravicové křídlo, vládní koalice
Mobilizace 21. května 1938
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Rudá armáda v Maďarsku
Budování socialismu v Sovětském svazu
Armádní generál Syrový
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Blesková válka, tanky, divize
Tanková armáda, T-34
části
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Spitfiry, britské stíhačky
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Odsun Němců a Maďarů
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Poválečné divadlo a hudba
část
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Demonstrace španělských republikánů
Martinská deklarace, 1918
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Londýnská emigrace, politická strana
Norimberský soud, 1946
Lidové milice, kontrarevoluce
První světová válka, VŘSR
Mobilizační vyhláška
čela
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Intervence imperialistických států
Nacistická propaganda
Kubismus, Realismus, Picasso
června
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Deklarace práv národů
Marxistická levice
Lidový komisař Litvinov
Demonstrace španělských republikánů
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Napadení Sovětského svazu, 1940
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Vznik a průběh I. světové války
částečně
Porážka německé armády, 1945
Námořní blokáda, ponorková válka
Zápotocký, Haken, Šmeral
Londýnská emigrace, politická strana
Vývoj lidově demokratických zení
češi
Bojovníci, pražské barikády
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ofenzíva 1944, osvobození
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
činnost
Bitva u Verdenu
Založení komunistické strany Československa
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Kubismus, Realismus, Picasso
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Napadení Sovětského svazu 1941
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Partizánský způsob boje, německá vojska
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
Norimberský tribunál, 1946
českého
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Nacistická propaganda
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Obklíčení Stalingradu, 1943
Okupované evropské země, 1941
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ilegální komunistický odboj, 1942
Norimberský tribunál, 1946
Národní výbor, závodní rada, ROH
červenci
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Norimberský tribunál, 1946
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Lidové milice, kontrarevoluce
člověka
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Armádní generál Syrový
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Osvobození Prahy, nacismus
9. květen 1945
Atomový útok na Hirošimu
Umělci, Dobiáš, Cikker
česky
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Protisovětské tažení, 1927
Hořící německý říšský sněm
Důsledky hospodářské krize, 1931
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Okupované evropské země, 1941
Národní výbor, závodní rada, ROH
Odsun Němců a Maďarů
čech
Vznik Anglie a Francie, 1922
Fašismus na Slovensku
Ofenzíva 1944, osvobození
Národní hospodářství po válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
července
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Proti válečná literatura
Vyhláška Stanné právo
Konference na Jaltě 1945
Norimberský tribunál, 1946
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
českou
Japonsko, Německo, Španělsko
Napadení Polska Německem,1939
Spitfiry, britské stíhačky
Okupované evropské země, 1941
Národní hospodářství po válce
Rozvoj pokrokového umění
času
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Armádní generál Syrový
Vyhláška Stanné právo
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
časopis
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Ofenzíva 1944, osvobození
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
československé
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Rozvoj pokrokového umění
dobu
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Japonsko, Německo, Španělsko
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Poprava rumburské vzpoury
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Osvobozenecký boj, stávka
Vyhláška Stanné právo
dvou
Poválečné utváření světa
Bojovníci, pražské barikády
Zrzavý Jan, Haldy
Československé vojsko, naše vlast
Boj o Prahu, okupanti
Osvobození Československa rudou armádou
době
Poválečné utváření světa
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Evropa na sklonku 1942
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Námořní blokáda, ponorková válka
Občanská válka v sovětském Rusku
Rudá armáda v Maďarsku
Mapa Evropy po Versailleském míru
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Revoluční období 1918-1920
Fašismus na Slovensku
Význam lipského procesu
Důsledky hospodářské krize, 1931
Armádní generál Syrový
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Budova pensijního ústavu v Praze
Německé útok, Dánsko, Belgie
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Obklíčení Stalingradu, 1943
Osvobozenecký boj, stávka
Porážka německé armády, 1945
České květnové povstání
Osvobození Československa rudou armádou
Mapa Evropy po druhé světové válce
Postupimská konference, norimberský proces
Budovatelský vládní program, 1947
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Průběh první světové války
Poziční válka, západní fronta
doby
Poválečné utváření světa
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Generální stávka 1918
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Důsledky hospodářské krize, 1931
Mobilizace 21. května 1938
Budova pensijního ústavu v Praze
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Braniborská brána, Berlín
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Osvobození Československa rudou armádou
Mapa Evropy po druhé světové válce
Norimberský tribunál, 1946
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Únorové vítězství pracujících, 1948
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Mobilizační vyhláška
dodnes
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Mapa Evropy po Versailleském míru
Stalin Josef Vissarionovič
Rasismus, Hitlerův převrat
Armádní generál Syrový
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Nacisté v okupovaném Československu
Bleskový boj, Ural, 1941
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Konference na Jaltě 1945
Tanková armáda, T-34
Dimitrov, Beneš, Gottwald
duchovní
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Bojovníci, pražské barikády
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
dědictví
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Bleskový boj, Ural, 1941
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Únorové vítězství pracujících, 1948
Básníci, Jiří Trnka
dynastie
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Armádní generál Syrový
Spitfiry, britské stíhačky
daně
Pravicové křídlo, vládní koalice
Počátky zahraničního odboje
Mapa Evropy po Versailleském míru
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Moc pracujícího lidu, KSČ
dějin
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Svět mezi válkami 20. století
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš

Osvobození Prahy, nacismus
Svět po druhé světové válce
Národní hospodářství po válce
Únorové vítězství pracujících, 1948
dali
Průmyslová výroba SSSR a USA
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Lidový komisař Litvinov
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
dějinách
Lidový komisař Litvinov
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Staroměstská radnice, požár
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
duševní
Lidový komisař Litvinov
Založení komunistické strany Československa
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Umělci, Dobiáš, Cikker
druhé
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mobilizace 21. května 1938
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Marxistická levice
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Rozbití Československa, fašistické Německo
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Napadení Polska Německem,1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Židi, koncentrační tábory
Ilegální komunistický odboj, 1942
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Vyhláška Stanné právo
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Osvobození Československa rudou armádou
Osvobození Prahy, nacismus
Válečné události druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Národní výbor, závodní rada, ROH
Únorové vítězství pracujících, 1948
Moc pracujícího lidu, KSČ
Poválečné divadlo a hudba
dcerou
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Boj o Lidový dům
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Sbor národní bezpečnosti, SNB
díla
Kultura a umění mezi válkami
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Budova pensijního ústavu v Praze
Evropa na sklonku 1942
Atentát na Heydricha, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Partizánský způsob boje, německá vojska
Osvobození Prahy, nacismus
Počet obětí druhé světové války
docházelo
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Výroba zbraní ve Škodovce
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Sbor národní bezpečnosti, SNB
dělníků
Výroba zbraní ve Škodovce
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Ustavující sjezd KSČ
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Československé vojsko, naše vlast
Bombardování, hromady trosek
Mapa Evropy po druhé světové válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
dělníci
Výroba zbraní ve Škodovce
Rada Vlastimil
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Mapa Evropy po druhé světové válce
druhu
Výroba zbraní ve Škodovce
Bolševická strana, prozatímní vláda
Dekret o míru, dekret o půdě
Boj o Lidový dům
Umělci, Dobiáš, Cikker
dochází
Útok na Zimní palác
Intervence imperialistických států
Blesková válka, tanky, divize
Slovenské národní povstání, 1944
dětí
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Fašismus na Slovensku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Americký prezident, letecký útok, 1941
Sbor národní bezpečnosti, SNB
dcera
Generální stávka 1918
Vznik Anglie a Francie, 1922
Osvobozenecký boj, stávka
Bombardování, hromady trosek
Sbor národní bezpečnosti, SNB
dělnické
Generální stávka, založení KSČ
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mladá studentská generace
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Postupimská konference, norimberský proces
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Poziční válka, západní fronta
dílo
Založení komunistické strany Československa
Stalin Josef Vissarionovič
Bleskový boj, Ural, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Atomový útok na Hirošimu
Neúroda v roce 1947
dělnickou
Založení komunistické strany Československa
Budova pensijního ústavu v Praze
Mladá studentská generace
Fučík Julius, Molák, Zika
Počet obětí druhé světové války
druh
Založení komunistické strany Československa
Konference na Jaltě 1945
Košický vládní program, 1945
Válečné události druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
dělnického
Marxistická levice
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Budova pensijního ústavu v Praze
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
demokratické
Marxistická levice
Armádní generál Syrový
Blesková válka, tanky, divize
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
dějiny
Svět mezi válkami 20. století
Japonsko, Německo, Španělsko
Hořící německý říšský sněm
Poukázky na potraviny
Evropa na sklonku 1942
Osvobození Bukureště 1944
Osvobození Prahy, nacismus
druhou
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Rasismus, Hitlerův převrat
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Vítězství socialismu v Asii
Národní výbor, závodní rada, ROH
doprava
Pravicové křídlo, vládní koalice
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
důvodů
Fašismus na Slovensku
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Lidové milice, kontrarevoluce
Pozemková reforma, 1947
dráhu
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Napadení Polska Německem,1939
Konference na Jaltě 1945
dráhy
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Americký prezident, letecký útok, 1941
Vyhláška Stanné právo
důsledku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Budování socialismu v Sovětském svazu
Komsomolsk, Amur, 1934
Pablo Picasso, housle a kytara
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
děti
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Košický vládní program, 1945
Mapa Evropy po druhé světové válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
divadlo
Rasismus, Hitlerův převrat
Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Evropa na sklonku 1942
Okupované evropské země, 1941
Vypálení Lidic, 1944
divadla
Rasismus, Hitlerův převrat
Důsledky hospodářské krize, 1931
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Evropa na sklonku 1942
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ilegální komunistický odboj, 1942
Konference na Jaltě 1945
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
demokracie
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání 1944
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Postupimská konference, norimberský proces
Národní hospodářství po válce
České divadlo a hudba po válce
Poziční válka, západní fronta
dělnická
Rada Vlastimil
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mladá studentská generace
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Mapa Evropy po druhé světové válce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
dělnických
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání 1944
Partizánský způsob boje, německá vojska
9. květen 1945
Počet obětí druhé světové války
dubnu
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Počet obětí druhé světové války
evropě
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Mobilizační vyhláška
Vznik komunistické strany v Rusku
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Fašismus na Slovensku
Hospodářská krize 1929-1933
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Boj proti fašismu
Vypálení Lidic, 1944
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Slovenské národní povstání, 1944
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Lidové milice, kontrarevoluce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Mapa před první světovou válkou
Vznik a průběh I. světové války
evropské
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Deklarace práv národů
Slovenské národní povstání, 1944
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Mapa před první světovou válkou
ekonomické
Generální stávka, založení KSČ
Antifašisti, obrana republiky
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936

Rozvoj válečné techniky
existence
Fašismus na Slovensku
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Osvobození Prahy, nacismus
existenci
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Polská armáda, přesila
Blesková válka, tanky, divize
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Národní hospodářství po válce
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
evropy
Bojovníci, pražské barikády
Legie, národní rada
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Bombardování, hromady trosek
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
energie
Boj o Lidový dům
Pravicové křídlo, vládní koalice
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
ekonomiky
Antifašisti, obrana republiky
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
ekonomických
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein

Lidové milice, kontrarevoluce
engels
Kultura a umění mezi válkami
Budova pensijního ústavu v Praze
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Osvobození Prahy, nacismus
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
formě
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Bukureště 1944
Prezident Klement Gottwald
Poválečné divadlo a hudba
forma
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Dekret o míru, dekret o půdě
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Košický vládní program, 1945
Trumanova doktrína
Básníci, Jiří Trnka
formálně
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Deklarace práv národů
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
francouzské
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Martinská deklarace, 1918
Buržoazní panství, Československo
Ilegalita KSČ, 1934
Mladá studentská generace
Evropa na sklonku 1942
Československé vojsko, naše vlast
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Mobilizační vyhláška
francii
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Osvobození Bukureště 1944
Mapa Evropy po Versailleském míru
Pablo Picasso, housle a kytara
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Budova pensijního ústavu v Praze
Mladá studentská generace
Evropa na sklonku 1942
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Mobilizační vyhláška
feudální
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Poválečné utváření světa
Zápotocký, Haken, Šmeral
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Československa rudou armádou
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
feudalismu
Vznik a průběh I. světové války
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Československé vojsko, naše vlast
Rozvoj válečné techniky
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
francie
Mobilizační vyhláška
Malá dohoda, Versailles
Válečný komunismus, Čapajev
Mapa Evropy po Versailleském míru
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Rozbití Československa, fašistické Německo
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Pablo Picasso, housle a kytara
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Vyhláška Stanné právo
Partizánský způsob boje, německá vojska
Slovenské národní povstání, 1944
Pražané vítají osvoboditele
Počet obětí druhé světové války
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
1. máj 1948, oslavy
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
francouzská
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Intervence imperialistických států
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Ilegalita KSČ, 1934
Bleskový boj, Ural, 1941
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček

frakce
Martinská deklarace, 1918
Buržoazní panství, Československo
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský soud, 1946
První světová válka, VŘSR
Poziční válka, západní fronta
francouzský
Národní uspořádání v Československu
Proti válečná literatura
Evropa na sklonku 1942
Rozvoj válečné techniky
filozofii
Zakarpatská Rus, Maďaři
Založení komunistické strany Československa
Fašismus na Slovensku
Hořící německý říšský sněm

Ilegální Rudé právo
filozofie
Založení komunistické strany Československa
Hořící německý říšský sněm

Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
francouzského
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Bleskový boj, Ural, 1941
Únorové vítězství pracujících, 1948
finanční
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Fašismus na Slovensku
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Ofenzíva 1944, osvobození
františek
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Poukázky na potraviny
Lidový komisař Litvinov
Spitfiry, britské stíhačky
Nacisté v okupovaném Československu
Blesková válka, tanky, divize
Židi, koncentrační tábory
Konference na Jaltě 1945
Sjezd komunistické strany, 1946
Vznik a průběh I. světové války
fakultě
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Norimberský tribunál, 1946
funkci
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Norimberský tribunál, 1946
francií
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Slovenské národní povstání, 1944
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
1. máj 1948, oslavy
Námořní blokáda, ponorková válka
firma
Německé útok, Dánsko, Belgie
Konference na Jaltě 1945
galii
Vzdušná obrana Velké Británie
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
gymnázium
Zakarpatská Rus, Maďaři
Hořící německý říšský sněm
Mostecká stávka, stávkový výbor
Španělská fašistická diktatura, 1939
Ilegální Rudé právo
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
generace
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Atentát na Heydricha, 1941
Smlouva poválečné pomoci, 1943
homo
Vítězství říjnové revoluce
Počet obětí války
hovoří
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Hospodářská krize 1929-1933
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Okupované evropské země, 1941
hudební
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
hudbu
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Kultura a umění mezi válkami
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček

hospodářský
Generální stávka, založení KSČ
Nacisté v okupovaném Československu
Konference na Jaltě 1945
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Makovský, Grus
hodnoty
Lidový komisař Litvinov
Mapa Evropy po Versailleském míru

České divadlo a hudba po válce
Básníci, Jiří Trnka
hospodářství
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Fučík Julius, Molák, Zika
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Národní strana práce, KSČ, 1938
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Rozvoj válečné techniky
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Průběh první světové války
hranice
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Malá dohoda, Versailles
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Rada Vlastimil
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Rozvoj válečné techniky
Rozvoj pokrokového umění
hlediska
Fučík Julius, Molák, Zika
Bolševická strana, prozatímní vláda
Budova pensijního ústavu v Praze
Vítězství socialismu v Asii
Lidové milice, kontrarevoluce
Mobilizační vyhláška
hospodářská
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Svět po druhé světové válce
hnědé
Bolševická strana, prozatímní vláda
historické
Generální stávka 1918
Národní uspořádání v Československu
Fašismus na Slovensku
Rasismus, Hitlerův převrat
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Bombardování, hromady trosek
Básníci, Jiří Trnka
hnutí
Rudá armáda v Maďarsku
Marxistická levice
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Osvobození Bukureště 1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Válečné události druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
Norimberský tribunál, 1946
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Poválečné divadlo a hudba
hranici
Německé inflační peníze, 1923
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Odsun Němců a Maďarů
historických
Nacistická propaganda
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Ofenzíva 1944, osvobození
Bombardování, hromady trosek
Dimitrov, Beneš, Gottwald
habsburské
Spitfiry, britské stíhačky
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Dimitrov, Beneš, Gottwald
hynais
Bleskový boj, Ural, 1941
henry
Londýnská emigrace, politická strana
Básníci, Jiří Trnka
ideologie
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš

Osvobození Prahy, nacismus
Tanková armáda, T-34
itálii
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Význam lipského procesu
Kubismus, Realismus, Picasso
Špála Václav, Mlýn na Otavě
itálie
Vznik Anglie a Francie, 1922
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Pablo Picasso, housle a kytara
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
Sbor národní bezpečnosti, SNB
1. máj 1948, oslavy
impérium
Mobilizace 21. května 1938
Staroměstská radnice, požár
internacionály
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Osvobození Prahy, nacismus
Válečné události druhé světové války
internacionála
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
jižní
Vítězství říjnové revoluce
Francouzské kolonie v Africe, 1926
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Bolševická strana, prozatímní vláda
Německé inflační peníze, 1923
Bojovníci, pražské barikády
Boj o Prahu, okupanti
jmenoval
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Revoluční období 1918-1920
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Sbor národní bezpečnosti, SNB
jménem
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nacistická propaganda
Hitler útočí na srdce Evropy
Napadení Polska Německem,1939
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
james
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Fašismus na Slovensku
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Londýnská emigrace, politická strana
jmenován
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Občanská válka v sovětském Rusku
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Kubismus, Realismus, Picasso
Vypálení Lidic, 1944
japonsko
Generální stávka 1918
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Boj o Prahu, okupanti
Osvobození Československa rudou armádou
Svět po druhé světové válce
1. máj 1948, oslavy
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
jaře
Intervence imperialistických států
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Kubismus, Realismus, Picasso
Lidové milice, kontrarevoluce
jihu
Občanská válka v sovětském Rusku
Německé inflační peníze, 1923
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Boj o Prahu, okupanti
jméno
Janoušek Antonín, 1919
Protisovětské tažení, 1927
Poukázky na potraviny
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Německé útok, Dánsko, Belgie
Umělci, Dobiáš, Cikker
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
josef
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Protisovětské tažení, 1927
Fašismus na Slovensku
Hořící německý říšský sněm
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Obklíčení Stalingradu, 1943
Ilegální komunistický odboj, 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Londýnská emigrace, politická strana
Národní hospodářství po válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
České divadlo a hudba po válce
Vznik a průběh I. světové války
josefa
Vznik Anglie a Francie, 1922
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Vznik a průběh I. světové války
jazyka
Protisovětské tažení, 1927
Japonsko, Německo, Španělsko
Důsledky hospodářské krize, 1931
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Národní výbor, závodní rada, ROH
john
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Vzdušná obrana Velké Británie
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
konec
Vítězství říjnové revoluce
Fašismus na Slovensku
Bitva na Sommě, 1917
Založení komunistické strany Československa
Armádní generál Syrový
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Tanková armáda, T-34
kultury
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Poválečné utváření světa
Fašismus na Slovensku
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Blesková válka, tanky, divize
karel
Poválečné utváření světa
Vznik Anglie a Francie, 1922
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Budova pensijního ústavu v Praze

Mapa Evropy před II. světovou válkou
Ilegální Rudé právo
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Vznik a průběh I. světové války
kola
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Námořní blokáda, ponorková válka
Pravicové křídlo, vládní koalice
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
kultura
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Fašismus na Slovensku
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Průběh první světové války
května
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Boj o Lidový dům
Nacistická propaganda
Habešská válka, 1936
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Napadení Sovětského svazu, 1940
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Norimberský tribunál, 1946
Neúroda v roce 1947
kulturní
Generální stávka, založení KSČ
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Okupované evropské země, 1941
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Rozvoj válečné techniky
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
konci
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Poválečné utváření světa
Hořící německý říšský sněm
Mostecká stávka, stávkový výbor
Slovenské národní povstání, 1944
Kapitulace Německa, porážka fašismu
krále
Průmyslová výroba SSSR a USA
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Demonstrace španělských republikánů
Henleinova sudetoněmecká strana
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Vzdušná obrana Velké Británie
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Armádní generál Syrový
Únorové vítězství pracujících, 1948
Vznik a průběh I. světové války
konce
Průmyslová výroba SSSR a USA
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Kapitulace Německa, porážka fašismu
koně
Průmyslová výroba SSSR a USA
Kultura a umění mezi válkami
Mapa po osvobození sovětskou armádou
králové
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Boj proti fašismu
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
král
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Počátky zahraničního odboje
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Vznik Anglie a Francie, 1922
Protisovětské tažení, 1927
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
králem
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Revoluční období 1918-1920
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Únorové vítězství pracujících, 1948
krize
Evropa na sklonku 1942
Fučík Julius, Molák, Zika
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Svět po druhé světové válce
království
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Generální stávka 1918
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Kubismus, Realismus, Picasso
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
koncem
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Nacistická propaganda
Důsledky hospodářské krize, 1931
Evropa na sklonku 1942
Osvobozenecký boj, stávka
Válečné události druhé světové války
Počet obětí druhé světové války
Norimberský tribunál, 1946
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
křesťanství
Osvobození Bukureště 1944
Bojovníci, pražské barikády
Armádní generál Syrový
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Průběh první světové války
katolické
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Mobilizační vyhláška
Proti válečná literatura
Národní hospodářství po válce
konflikt
Mobilizační vyhláška
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
První světová válka
konstrukci
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Londýnská emigrace, politická strana
konfliktu
Vítězství říjnové revoluce
Buržoazní panství, Československo
Kubismus, Realismus, Picasso
Proti válečná literatura
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
Svět po druhé světové válce
Únorové vítězství pracujících, 1948
První světová válka
kolonie
Útok na Zimní palác
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Slovenské národní povstání, 1944
konstituční
Dekret o míru, dekret o půdě
Svět po druhé světové válce
Trumanova doktrína
klasicismus
Národní uspořádání v Československu
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
kapitalismu
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Národní strana práce, KSČ, 1938
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Československé vojsko, naše vlast
Rozvoj válečné techniky
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
kapitalismus
Založení komunistické strany Československa
Antifašisti, obrana republiky
Henleinova sudetoněmecká strana
Národní strana práce, KSČ, 1938
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Rozvoj válečné techniky
komunistické
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Zrzavý Jan, Haldy
Mladá studentská generace
Československé vojsko, naše vlast
Válečné události druhé světové války
Počet obětí druhé světové války
Tanková armáda, T-34
komunistický
Marxistická levice
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Armádní generál Syrový

Tanková armáda, T-34
karla
Vznik Anglie a Francie, 1922
Zrzavý Jan, Haldy
Vančura Vladislav, Halas, literatura

Německé útok, Dánsko, Belgie
Ilegální komunistický odboj, 1942
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
krejcarů
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
pozemní jednotky, Karel Klapánek
koalice
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Pablo Picasso, housle a kytara
Pražané vítají osvoboditele
Únorové vítězství pracujících, 1948
kapitalistickém
Národní strana práce, KSČ, 1938
Rozvoj válečné techniky
kritický
Kultura a umění mezi válkami
Americký prezident, letecký útok, 1941
Evropa na sklonku 1942
komuny
Budova pensijního ústavu v Praze
Mapa Evropy před II. světovou válkou
kraje
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Osvobozenecký boj, stávka
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Odsun Němců a Maďarů
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
kurie
Budovatelský vládní program, 1947
lidské
Mobilizační vyhláška
Založení komunistické strany Československa

Evropa na sklonku 1942
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Atomový útok na Hirošimu
Manifestace pracujících, znárodnění
lidí
Velká říjnová socialistická revoluce
Generální stávka 1918
Boj o Lidový dům
Lidový komisař Litvinov
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Německé útok, Dánsko, Belgie
Bleskový boj, Ural, 1941
Československé vojsko, naše vlast
Osvobození Prahy, nacismus
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Bitva u Verdenu
literatury
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Důsledky hospodářské krize, 1931
Evropa na sklonku 1942
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
listopadu
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Rudá armáda v Maďarsku
Generální stávka, založení KSČ
Boj o Lidový dům
Stalin Josef Vissarionovič
Vznik Anglie a Francie, 1922
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Napadení Sovětského svazu, 1940
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Osvobození Prahy, nacismus
Norimberský soud, 1946
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
První světová válka, VŘSR
lidé
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Okupované evropské země, 1941
Fučík Julius, Molák, Zika
Ofenzíva 1944, osvobození
Osvobození Prahy, nacismus
Mapa Evropy po druhé světové válce
lidu
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Martinská deklarace, 1918
Lidový komisař Litvinov
Kultura a umění mezi válkami
Napadení Sovětského svazu, 1940
Obklíčení Stalingradu, 1943
latinského
Porážka německé armády, 1945
Výroba zbraní ve Škodovce
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Tanková armáda, T-34
Básníci, Jiří Trnka
léta
Námořní blokáda, ponorková válka
Poválečné utváření světa
Boj o Lidový dům
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Londýnská emigrace, politická strana
ledna
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Stalin Josef Vissarionovič
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Zrzavý Jan, Haldy
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Porážka německé armády, 1945
Počet obětí druhé světové války
Mapa Evropy po druhé světové válce
Neúroda v roce 1947
lodí
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Fašismus na Slovensku
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Německé útok, Dánsko, Belgie
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Tajné zbraně, V-1, V-2
Únorové vítězství pracujících, 1948
lidských
Mapa Evropy po Versailleském míru
Hospodářská krize 1929-1933
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Osvobození Prahy, nacismus
literatuře
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Evropa na sklonku 1942
literaturu
Japonsko, Německo, Španělsko
Mostecká stávka, stávkový výbor
Kultura a umění mezi válkami
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
lednu
Význam lipského procesu
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Mapa Evropy po druhé světové válce
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
lenin
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Kapitulace Německa, porážka fašismu
množství
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Pravicové křídlo, vládní koalice
Vypálení Lidic, 1944
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Poválečné divadlo a hudba
města
Generální stávka, založení KSČ
Boj o Lidový dům
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
Demonstrace španělských republikánů
Kultura a umění mezi válkami
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Bojovníci, pražské barikády
Janoušek Antonín, 1919
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Rasismus, Hitlerův převrat
Blesková válka, tanky, divize
Osvobozenecký boj, stávka
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vyhláška Stanné právo
Boj o Prahu, okupanti
Bitva u Verdenu
moci
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Dekret o míru, dekret o půdě
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Budování socialismu v Sovětském svazu
Armádní generál Syrový
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Proti válečná literatura
Partizánský způsob boje, německá vojska
Osvobození Československa rudou armádou
Počet obětí druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vývoj lidově demokratických zení
Národní hospodářství po válce
mezopotámie
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Revoluční období 1918-1920
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
město
Pravicové křídlo, vládní koalice
Budování socialismu v Sovětském svazu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Mostecká stávka, stávkový výbor
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Bombardování, hromady trosek
Odsun Němců a Maďarů
Bitva u Verdenu
městech
Fašismus na Slovensku
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Okupované evropské země, 1941
Svět po druhé světové válce
místa
Průmyslová výroba SSSR a USA
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Ilegální Rudé právo
Ilegální komunistický odboj, 1942
Národní hospodářství po válce
místě
Průmyslová výroba SSSR a USA
Bolševická strana, prozatímní vláda
Období poválečné krize, 1921-1923
Henleinova sudetoněmecká strana
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Manifestace pracujících, znárodnění
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Mobilizační vyhláška
mládí
Lidový komisař Litvinov
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
majetku
Demonstrace španělských republikánů
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Budovatelský vládní program, 1947
měst
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Vítězství říjnové revoluce
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Kubismus, Realismus, Picasso
Československé vojsko, naše vlast
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Budovatelský vládní program, 1947
moři
Mobilizace 21. května 1938
Ilegalita KSČ, 1934
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Mapa Evropy po druhé světové válce
makedonie
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
místo
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Generální stávka 1918
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Boj proti fašismu
Židi, koncentrační tábory
České květnové povstání
Bojovníci, pražské barikády
Osvobození Prahy, nacismus
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
moravy
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobozenecký boj, stávka
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Ofenzíva 1944, osvobození
moravě
Bojovníci, pražské barikády
Bolševická strana, prozatímní vláda
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Obklíčení Stalingradu, 1943
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
manufaktury
Výroba zbraní ve Škodovce
Mapa Evropy po Versailleském míru
mnohem
Námořní blokáda, ponorková válka
Bolševická strana, prozatímní vláda
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Proti válečná literatura
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Osvobození Československa rudou armádou
monarchie
Dekret o míru, dekret o půdě
Generální stávka 1918
Mapa Evropy po Versailleském míru
Fašismus na Slovensku
Rolnická stávka, bojové akce
Ilegalita KSČ, 1934
Budování socialismu v Sovětském svazu
Spitfiry, britské stíhačky
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Svět po druhé světové válce
Trumanova doktrína
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
moderní
Dekret o míru, dekret o půdě
Rolnická stávka, bojové akce
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Atentát na Heydricha, 1941
Vyhláška Stanné právo
Osvobození Československa rudou armádou
Osvobození Prahy, nacismus
Sbor národní bezpečnosti, SNB
České divadlo a hudba po válce
Básníci, Jiří Trnka
monarchii
Dekret o míru, dekret o půdě
Vznik Anglie a Francie, 1922
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Trumanova doktrína
Sbor národní bezpečnosti, SNB
marie
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Poprava rumburské vzpoury
Vznik Anglie a Francie, 1922
Nacistická propaganda
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
městě
Buržoazní panství, Československo
Význam lipského procesu
Lidový komisař Litvinov
Napadení Polska Německem,1939
Osvobozenecký boj, stávka
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Konference na Jaltě 1945
Mapa Evropy po druhé světové válce
malířství
Národní uspořádání v Československu
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Americký prezident, letecký útok, 1941
Evropa na sklonku 1942
Okupované evropské země, 1941
mladý
Boj o Lidový dům
Kultura a umění mezi válkami
Osvobozenecký boj, stávka
Londýnská emigrace, politická strana
mezinárodní
Založení komunistické strany Československa
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Únorové vítězství pracujících, 1948
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
marx
Založení komunistické strany Československa
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Kultura a umění mezi válkami
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Budova pensijního ústavu v Praze

Mapa Evropy před II. světovou válkou
Fučík Julius, Molák, Zika
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
manifest
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš

marxe
Marxistická levice
Rada Vlastimil
Vančura Vladislav, Halas, literatura

Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Básníci, Jiří Trnka
mánes
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Obklíčení Stalingradu, 1943
Ilegální komunistický odboj, 1942
malíř
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Bleskový boj, Ural, 1941
Židi, koncentrační tábory
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
marxistické
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
most
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Španělská fašistická diktatura, 1939
Bleskový boj, Ural, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
mikuláš
Španělská fašistická diktatura, 1939
Staroměstská radnice, požár
Svět po druhé světové válce
Neúroda v roce 1947
myšlenky
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Londýnská emigrace, politická strana
Osvobození Prahy, nacismus
ministr
Proti válečná literatura
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Moc pracujícího lidu, KSČ
milionů
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Postupimská konference, norimberský proces
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Moc pracujícího lidu, KSČ
Poziční válka, západní fronta
masaryk
Vypálení Lidic, 1944
Národní hospodářství po válce
muži
Básníci, Jiří Trnka
národů
Anglické tanky, bomby a letadla
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Fašismus na Slovensku
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Protisovětské tažení, 1927
Lidový komisař Litvinov
Blesková válka, tanky, divize
Osvobození Prahy, nacismus
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Lidové milice, kontrarevoluce
naší
Poválečné utváření světa
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Bolševická strana, prozatímní vláda
Důsledky hospodářské krize, 1931
Obklíčení Stalingradu, 1943
nejznámější
Poválečné utváření světa
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozbití Československa, fašistické Německo
Ilegální komunistický odboj, 1942
Bombardování, hromady trosek
národní
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Mapa Evropy po Versailleském míru
Japonsko, Německo, Španělsko
Rasismus, Hitlerův převrat
Rolnická stávka, bojové akce
Demonstrace španělských republikánů
Napadení Polska Německem,1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Okupované evropské země, 1941
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Norimberský tribunál, 1946
Národní hospodářství po válce
Lidové milice, kontrarevoluce
Rozvoj pokrokového umění
název
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Martinská deklarace, 1918
Boj proti fašismu
Polská armáda, přesila
Evropa na sklonku 1942
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Československé vojsko, naše vlast
Bojovníci, pražské barikády
Staroměstská radnice, požár
Postupimská konference, norimberský proces
Únorové vítězství pracujících, 1948
Poziční válka, západní fronta
náboženství
Svět mezi válkami 20. století
Fašismus na Slovensku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Založení komunistické strany Československa
Osvobození Prahy, nacismus
Umělci, Dobiáš, Cikker
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
navíc
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Počátky zahraničního odboje
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Proti válečná literatura
Budova pensijního ústavu v Praze
Vyhláška Stanné právo
Atomový útok na Hirošimu
národa
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Založení komunistické strany Československa
Rolnická stávka, bojové akce
Demonstrace španělských republikánů
Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Okupované evropské země, 1941
Únorové vítězství pracujících, 1948
následující
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Rolnická stávka, bojové akce
Armádní generál Syrový
Ofenzíva 1944, osvobození
nejstarší
Vznik Anglie a Francie, 1922
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Porážka německé armády, 1945
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Generální stávka 1918
Hořící německý říšský sněm
Boj proti fašismu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
nazývají
Revoluční období 1918-1920
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Bolševická strana, prozatímní vláda
České květnové povstání
nejvýznamnější
Pravicové křídlo, vládní koalice
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Boj proti fašismu
Evropa na sklonku 1942
Ofenzíva 1944, osvobození
nádoby
Fašismus na Slovensku
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
narodil
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Budování socialismu v Sovětském svazu
Demonstrace španělských republikánů
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Buržoazní panství, Československo
Fašismus na Slovensku
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Kultura a umění mezi válkami

Ilegální Rudé právo
Bleskový boj, Ural, 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Osvobozenecký boj, stávka
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Partizánský způsob boje, německá vojska
Konference na Jaltě 1945
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Počet obětí druhé světové války
nazývá
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Bolševická strana, prozatímní vláda
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Josef Čapek
nového
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Založení komunistické strany Československa
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
nakonec
Průmyslová výroba SSSR a USA
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Janoušek Antonín, 1919
Fašismus na Slovensku
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Proti válečná literatura
Spitfiry, britské stíhačky
Nacisté v okupovaném Československu
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Ofenzíva 1944, osvobození
Lidové milice, kontrarevoluce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Námořní blokáda, ponorková válka
námořní
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Mobilizace 21. května 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Lidové milice, kontrarevoluce
německé
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Marxistická levice
Mostecká stávka, stávkový výbor
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Blesková válka, tanky, divize
Norimberský tribunál, 1946
Národní výbor, závodní rada, ROH
Námořní blokáda, ponorková válka
nachází
Evropa na sklonku 1942
Levá fronta, Marie Majerová
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Bojovníci, pražské barikády
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Umělci, Dobiáš, Cikker
Básníci, Jiří Trnka
nástupu
Evropa na sklonku 1942
Bojovníci, pražské barikády
Námořní blokáda, ponorková válka
Japonsko, Německo, Španělsko
Vítězství socialismu v Asii
nejstarších
Námořní blokáda, ponorková válka
Generální stávka 1918
Boj proti fašismu
Armádní generál Syrový
nová
Útok na Zimní palác
Rudá armáda v Maďarsku
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Slovenské národní povstání, 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Sjezd komunistické strany, 1946
německa
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Pablo Picasso, housle a kytara
Zrzavý Jan, Haldy
Proti válečná literatura
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Vítězství socialismu v Asii
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
1. máj 1948, oslavy
německu
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Janoušek Antonín, 1919
Budování socialismu v Sovětském svazu
Rozbití Československa, fašistické Německo
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Pablo Picasso, housle a kytara
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
nevolnictví
Vznik komunistické strany v Rusku
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
napoleon
Intervence imperialistických států
Válečný komunismus, Čapajev
Ilegalita KSČ, 1934
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
narození
Občanská válka v sovětském Rusku
Ilegální Rudé právo
Osvobozenecký boj, stávka
nastoupil
Občanská válka v sovětském Rusku
Ilegalita KSČ, 1934
Ilegální komunistický odboj, 1942
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
německého
Zakarpatská Rus, Maďaři
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Kubismus, Realismus, Picasso
Proti válečná literatura
německý
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Ustavující sjezd KSČ
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Zrzavý Jan, Haldy
Ofenzíva 1944, osvobození
Osvobození Prahy, nacismus
noviny
Ustavující sjezd KSČ
Demonstrace španělských republikánů
Ofenzíva 1944, osvobození
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
německy
Protisovětské tažení, 1927
Hořící německý říšský sněm
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Národní výbor, závodní rada, ROH
Odsun Němců a Maďarů
národního
Rasismus, Hitlerův převrat
Důsledky hospodářské krize, 1931
Rolnická stávka, bojové akce
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Demonstrace španělských republikánů
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ilegální komunistický odboj, 1942
Konference na Jaltě 1945
Norimberský tribunál, 1946
národních
Rolnická stávka, bojové akce
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Norimberský tribunál, 1946
Dimitrov, Beneš, Gottwald
národy
Mostecká stávka, stávkový výbor
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Československa rudou armádou
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Lidové milice, kontrarevoluce
německo
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Kubismus, Realismus, Picasso
Pablo Picasso, housle a kytara
Slovenské národní povstání, 1944
Národní hospodářství po válce
němci
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
nejvyšší
Mobilizace 21. května 1938
Vypálení Lidic, 1944
Národní výbor, závodní rada, ROH
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
nejdříve
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Obklíčení Stalingradu, 1943
Ilegální komunistický odboj, 1942
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
novin
Kultura a umění mezi válkami
Ofenzíva 1944, osvobození
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
napětí
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Lidové milice, kontrarevoluce
Básníci, Jiří Trnka
období
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Vznik Anglie a Francie, 1922
Henleinova sudetoněmecká strana
Mobilizace 21. května 1938
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Důsledky hospodářské krize, 1931
Kubismus, Realismus, Picasso
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Napadení Sovětského svazu, 1940
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ofenzíva 1944, osvobození
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Československa rudou armádou
Tanková armáda, T-34
Národní hospodářství po válce
Moc pracujícího lidu, KSČ
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Básníci, Jiří Trnka
Průběh první světové války
otrokářské
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
obchod
Generální stávka, založení KSČ
Lidový komisař Litvinov
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Moc pracujícího lidu, KSČ
obchodu
Generální stávka, založení KSČ
Boj o Lidový dům
Rozvoj válečné techniky
Makovský, Grus
otroků
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
otrokářství
Založení komunistické strany Československa
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
objevují
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Legie, národní rada
Rudá armáda v Maďarsku
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Kapitulace Německa, porážka fašismu
oblasti
Revoluční období 1918-1920
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Osvobození Bukureště 1944
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Bolševická strana, prozatímní vláda

Osvobození Prahy, nacismus
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
označují
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Hospodářská krize 1929-1933
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Tanková armáda, T-34
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
oženil
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
odešel
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Rus, Maďaři
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Londýnská emigrace, politická strana
ochranu
Japonsko, Německo, Španělsko
Vznik komunistické strany v Rusku
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Národní hospodářství po válce
Manifestace pracujících, znárodnění
otroctví
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vznik komunistické strany v Rusku
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Košický vládní program, 1945
označení
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Počátky zahraničního odboje
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Tajné zbraně, V-1, V-2
Česká literatura po druhé světové válce
otec
Demonstrace španělských republikánů
Občanská válka v sovětském Rusku
Boj o Lidový dům
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Kultura a umění mezi válkami
Ofenzíva 1944, osvobození
Londýnská emigrace, politická strana
Básníci, Jiří Trnka
Poválečné divadlo a hudba
obyvatelstva
Demonstrace španělských republikánů
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Svět po druhé světové válce
Vývoj lidově demokratických zení
Průběh první světové války
osvobození
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Budova pensijního ústavu v Praze
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Lidové milice, kontrarevoluce
občanské
Vzdušná obrana Velké Británie
Budova pensijního ústavu v Praze
Blesková válka, tanky, divize
Svět po druhé světové válce
Norimberský soud, 1946
První světová válka, VŘSR
organizace
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Rudá armáda v Maďarsku
Boj proti fašismu
Antifašisti, obrana republiky
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Rozvoj válečné techniky
oblast
Vznik a průběh I. světové války
Pravicové křídlo, vládní koalice
Budova pensijního ústavu v Praze
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Slovenské národní povstání, 1944
Lidové milice, kontrarevoluce
obchodníka
Anglické tanky, bomby a letadla
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Kultura a umění mezi válkami
Rozvoj válečné techniky
obvykle
Bitva u Verdenu
Bolševická strana, prozatímní vláda
Dněproges, 1928, sovchoz
Agresivní politika fašismu, 1935
Bleskový boj, Ural, 1941
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Osvobození Prahy, nacismus
Rozvoj válečné techniky
Trumanova doktrína
Poválečné divadlo a hudba

obsahuje
Bitva u Verdenu
Bolševická strana, prozatímní vláda
Evropa na sklonku 1942
otce
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Zakarpatská Rus, Maďaři
Vznik Anglie a Francie, 1922
Mostecká stávka, stávkový výbor
Konference na Jaltě 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Svět po druhé světové válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Básníci, Jiří Trnka
osobní
Poprava rumburské vzpoury
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Mostecká stávka, stávkový výbor
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Ofenzíva 1944, osvobození
Atomový útok na Hirošimu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
owen
Boj o Lidový dům
Špála Václav, Mlýn na Otavě
osobně
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Rasismus, Hitlerův převrat
Kubismus, Realismus, Picasso
Bleskový boj, Ural, 1941

obyvatel
Revoluční období 1918-1920
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
České květnové povstání
Staroměstská radnice, požár
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Postupimská konference, norimberský proces
Odsun Němců a Maďarů
Mapa před první světovou válkou
Poziční válka, západní fronta
obrození
Japonsko, Německo, Španělsko
Rolnická stávka, bojové akce
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Napadení Polska Německem,1939
Okupované evropské země, 1941
objevil
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Slovenské národní povstání, 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Válečné události druhé světové války
otázka
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
oponu
Bleskový boj, Ural, 1941
ostrava
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
oligarchie
Košický vládní program, 1945
oceán
Bojovníci, pražské barikády
osoby
Atomový útok na Hirošimu
Revoluční rok 1945 v Československu
Manifestace pracujících, znárodnění
Pozemková reforma, 1947
proces
Mobilizační vyhláška
Bolševická strana, prozatímní vláda
Legie, národní rada
Založení komunistické strany Československa
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Prahy, nacismus
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Lidové milice, kontrarevoluce
poznání
Anglické tanky, bomby a letadla
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Založení komunistické strany Československa
Evropa na sklonku 1942
Umělci, Dobiáš, Cikker
prostředků
Velká říjnová socialistická revoluce
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Výroba zbraní ve Škodovce
Založení komunistické strany Československa
Rada Vlastimil
Ofenzíva 1944, osvobození
Tajné zbraně, V-1, V-2
České divadlo a hudba po válce
především
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Mobilizační vyhláška
Výroba zbraní ve Škodovce
Bitva u Verdenu
Bolševická strana, prozatímní vláda
Svět mezi válkami 20. století
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Rasismus, Hitlerův převrat
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Armádní generál Syrový
Kultura a umění mezi válkami
Pablo Picasso, housle a kytara
Budova pensijního ústavu v Praze

Německé útok, Dánsko, Belgie
Bleskový boj, Ural, 1941
Ofenzíva 1944, osvobození
Konference na Jaltě 1945
Osvobození Prahy, nacismus
Atomový útok na Hirošimu
Svět po druhé světové válce
Norimberský tribunál, 1946
Neúroda v roce 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
České divadlo a hudba po válce
podobě
Poválečné utváření světa
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Bojovníci, pražské barikády
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Konference na Jaltě 1945
Staroměstská radnice, požár
Norimberský tribunál, 1946
pravděpodobně
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Evropa na sklonku 1942
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Bombardování, hromady trosek
používá
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Bitva u Verdenu
Osvobození Prahy, nacismus
Tajné zbraně, V-1, V-2
Prezident Klement Gottwald
Česká literatura po druhé světové válce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
př.n.l
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Generální stávka, založení KSČ
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Henleinova sudetoněmecká strana
Mobilizace 21. května 1938
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Kultura a umění mezi válkami
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
převážně
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Německé inflační peníze, 1923
Revoluční období 1918-1920
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Prezident Klement Gottwald
Česká literatura po druhé světové válce
přírody
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Osvobozenecký boj, stávka
Neúroda v roce 1947
Umělci, Dobiáš, Cikker
přelomu
Generální stávka, založení KSČ
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Revoluční období 1918-1920
Ilegální komunistický odboj, 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Porážka německé armády, 1945
Kapitulace Německa, porážka fašismu
práce
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Výroba zbraní ve Škodovce
Vznik komunistické strany v Rusku
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Antifašisti, obrana republiky
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Národní strana práce, KSČ, 1938
Kultura a umění mezi válkami
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Rada Vlastimil

Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Vypálení Lidic, 1944
Vyhláška Stanné právo
Partizánský způsob boje, německá vojska
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
postupně
Generální stávka, založení KSČ
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nacistická propaganda
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Budova pensijního ústavu v Praze

Americký prezident, letecký útok, 1941
Londýnská emigrace, politická strana
Rozvoj válečné techniky
Kapitulace Německa, porážka fašismu
práci
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Vznik komunistické strany v Rusku
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacisté v okupovaném Československu
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
9. květen 1945
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Revoluční rok 1945 v Československu
povstání
Generální stávka, založení KSČ
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Martinská deklarace, 1918
Rudá armáda v Maďarsku
Ustavující sjezd KSČ
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Význam lipského procesu
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Habešská válka, 1936
Demonstrace španělských republikánů
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
pochází
Boj o Lidový dům
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Výroba zbraní ve Škodovce
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
poslední
Svět mezi válkami 20. století
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Fašismus na Slovensku
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Poválečné utváření světa
Kultura a umění mezi válkami
Atentát na Heydricha, 1941
Slovenské národní povstání, 1944
Počet obětí druhé světové války
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Mobilizační vyhláška
podařilo
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Kubismus, Realismus, Picasso
Spitfiry, britské stíhačky
Atentát na Heydricha, 1941
Londýnská emigrace, politická strana
Únorové vítězství pracujících, 1948
poprvé
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Legie, národní rada
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Generální stávka, založení KSČ
Marxistická levice
Fašismus na Slovensku
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Hitler útočí na srdce Evropy
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Napadení Sovětského svazu, 1940
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Vyhláška Stanné právo
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Porážka německé armády, 1945
peršané
Pravicové křídlo, vládní koalice
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
přičemž
Fašismus na Slovensku
Hospodářská krize 1929-1933
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Trumanova doktrína
přišel
Fašismus na Slovensku
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Armádní generál Syrový
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Konference na Jaltě 1945
Mapa Evropy po druhé světové válce
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
průběhu
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Generální stávka 1918
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Svět mezi válkami 20. století
Lidový komisař Litvinov
Bleskový boj, Ural, 1941
Okupované evropské země, 1941
Česká literatura po druhé světové válce
postaven
Poukázky na potraviny
Nacistická propaganda
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
pobřeží
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Budování socialismu v Sovětském svazu
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Slovenské národní povstání, 1944
Bojovníci, pražské barikády
Mapa před první světovou válkou
Mobilizační vyhláška
považován
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Občanská válka v sovětském Rusku
Atentát na Heydricha, 1941
půdy
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Útok na Zimní palác
Počátky zahraničního odboje
Vznik komunistické strany v Rusku
Zápotocký, Haken, Šmeral
Dněproges, 1928, sovchoz
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
půda
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vznik a průběh I. světové války
Počátky zahraničního odboje
Dněproges, 1928, sovchoz
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
půdu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Počátky zahraničního odboje
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu 1941
Nacisté v okupovaném Československu
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Ofenzíva 1944, osvobození
Československé vojsko, naše vlast
Sbor národní bezpečnosti, SNB
pojem
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Lidové milice, kontrarevoluce
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Básníci, Jiří Trnka
panovník
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Vznik a průběh I. světové války
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Blesková válka, tanky, divize
Trumanova doktrína
Lidové milice, kontrarevoluce
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
politik
Demonstrace španělských republikánů
Vzdušná obrana Velké Británie
Průmyslová výroba SSSR a USA
Zrzavý Jan, Haldy
Ilegální Rudé právo
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Válečné události druhé světové války
polovině
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Armádní generál Syrový
Evropa na sklonku 1942
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Nacistické Německo, SSSR, 1940
pozice
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Boj o Lidový dům
Rada Vlastimil
Básníci, Jiří Trnka
politické
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Generální stávka, založení KSČ
Rada Vlastimil

Slovenské národní povstání, 1944
Rozvoj válečné techniky
Norimberský tribunál, 1946
počátku
Evropa na sklonku 1942
Svět mezi válkami 20. století
Lidový komisař Litvinov
Henleinova sudetoněmecká strana
Zrzavý Jan, Haldy
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
1. máj 1948, oslavy
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
platil
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Norimberský soud, 1946
První světová válka, VŘSR
přijal
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Boj o Lidový dům
Spitfiry, britské stíhačky
Staroměstská radnice, požár
podporu
Osvobození Bukureště 1944
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Národní hospodářství po válce
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Umělci, Dobiáš, Cikker
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
politiku
Osvobození Bukureště 1944
Útok na Zimní palác
Vznik Anglie a Francie, 1922
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Sbor národní bezpečnosti, SNB
postavil
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Kubismus, Realismus, Picasso
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Konference na Jaltě 1945
Braniborská brána, Berlín
působení
Bojovníci, pražské barikády
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
pomoc
Vznik a průběh I. světové války
Význam lipského procesu
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Lidový komisař Litvinov
Pablo Picasso, housle a kytara
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
politickou
Mobilizační vyhláška
Budova pensijního ústavu v Praze
Napadení Sovětského svazu, 1940
Slovenské národní povstání, 1944
Norimberský tribunál, 1946
pracovat
Výroba zbraní ve Škodovce
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Partizánský způsob boje, německá vojska
Konference na Jaltě 1945
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Počet obětí druhé světové války
podmínek
Výroba zbraní ve Škodovce
Útok na Zimní palác
Založení komunistické strany Československa
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Makovský, Grus
pracoval
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Norimberský tribunál, 1946
parního
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
parní
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Fašismus na Slovensku
Německé útok, Dánsko, Belgie
Vyhláška Stanné právo
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Braniborská brána, Berlín
Londýnská emigrace, politická strana
pohyb
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Poválečné divadlo a hudba
průmyslové
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Martinská deklarace, 1918
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
Česká literatura po druhé světové válce
prouhelněné
Bolševická strana, prozatímní vláda
přístup
Útok na Zimní palác
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Národní hospodářství po válce
Básníci, Jiří Trnka
panovníka
Dekret o míru, dekret o půdě
Trumanova doktrína
Sbor národní bezpečnosti, SNB
prospěch
Dekret o míru, dekret o půdě
Nacisté v okupovaném Československu
Válečné události druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Norimberský tribunál, 1946
působil
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Poukázky na potraviny
Mostecká stávka, stávkový výbor
Proti válečná literatura
Bleskový boj, Ural, 1941
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Počet obětí druhé světové války
prvním
Legie, národní rada
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Osvobození Bukureště 1944
Počet obětí druhé světové války
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Norimberský tribunál, 1946
Manifestace pracujících, znárodnění
právo
Vznik komunistické strany v Rusku
Vznik Anglie a Francie, 1922
Demonstrace španělských republikánů
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Budovatelský vládní program, 1947
Sbor národní bezpečnosti, SNB
představitelů
Martinská deklarace, 1918
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Protisovětské tažení, 1927
Špála Václav, Mlýn na Otavě

paříži
Buržoazní panství, Československo
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Levá fronta, Marie Majerová
Bleskový boj, Ural, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Konference na Jaltě 1945
Braniborská brána, Berlín
podporoval
Buržoazní panství, Československo
Hitler útočí na srdce Evropy
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
prosinci
Občanská válka v sovětském Rusku
Vznik Anglie a Francie, 1922
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
petrohradě
Rudá armáda v Maďarsku
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Mapa Evropy po druhé světové válce
politických
Rudá armáda v Maďarsku
Pozemková reforma 1920
Rolnická stávka, bojové akce
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Lidové milice, kontrarevoluce
Pozemková reforma, 1947
praha
Zakarpatská Rus, Maďaři
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Fašismus na Slovensku
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
prosince
Zakarpatská Rus, Maďaři
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Partizánský způsob boje, německá vojska
Porážka německé armády, 1945
Počet obětí druhé světové války
Vznik a průběh I. světové války
pražské
Zakarpatská Rus, Maďaři
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Fašismus na Slovensku
Rasismus, Hitlerův převrat
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Bleskový boj, Ural, 1941
Židi, koncentrační tábory
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Konference na Jaltě 1945
prostředky
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Pravicové křídlo, vládní koalice
Antifašisti, obrana republiky
Národní strana práce, KSČ, 1938
Ofenzíva 1944, osvobození
Košický vládní program, 1945
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Česká literatura po druhé světové válce
pára
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Zrádce bude zastřelen, Hitler
páry
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Braniborská brána, Berlín
Londýnská emigrace, politická strana
pístem
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
píst
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
průmysl
Pozemková reforma 1920
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Moc pracujícího lidu, KSČ
přechod
Založení komunistické strany Československa
Ustavující sjezd KSČ
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Zrádce bude zastřelen, Hitler
politický
Ustavující sjezd KSČ
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozbití Československa, fašistické Německo
Osvobození Prahy, nacismus
Válečné události druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
postavení
Ustavující sjezd KSČ
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Protisovětské tažení, 1927
Pablo Picasso, housle a kytara
Fučík Julius, Molák, Zika
Česká literatura po druhé světové válce
překladu
Marxistická levice
Partizánský způsob boje, německá vojska
Bojovníci, pražské barikády
Počet obětí druhé světové války
Národní výbor, závodní rada, ROH
projektu
Svět mezi válkami 20. století
poměry
Mapa Evropy po Versailleském míru
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Osvobození Prahy, nacismus
Norimberský tribunál, 1946
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Lidové milice, kontrarevoluce
práv
Mapa Evropy po Versailleském míru
Hospodářská krize 1929-1933
Rolnická stávka, bojové akce
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Národní hospodářství po válce
Rozvoj pokrokového umění
pruský
Vznik Anglie a Francie, 1922
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Sbor národní bezpečnosti, SNB
pobytu
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Bleskový boj, Ural, 1941
Obklíčení Stalingradu, 1943
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
panství
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Slovenské národní povstání, 1944
Vznik a průběh I. světové války
průmyslová
Revoluční období 1918-1920
Partizánský způsob boje, německá vojska
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Boj o Prahu, okupanti
Počet obětí druhé světové války
prahy
Fašismus na Slovensku
Hořící německý říšský sněm
Rasismus, Hitlerův převrat
Poukázky na potraviny
Lidový komisař Litvinov
Napadení Polska Německem,1939
Židi, koncentrační tábory
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Únorové vítězství pracujících, 1948
praze
Fašismus na Slovensku
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Rolnická stávka, bojové akce
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ilegální Rudé právo
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bleskový boj, Ural, 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Okupované evropské země, 1941
Atentát na Heydricha, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Konference na Jaltě 1945
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Norimberský tribunál, 1946
pomník
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
politiky
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Blesková válka, tanky, divize
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Osvobození Československa rudou armádou
Rozvoj válečné techniky
Norimberský tribunál, 1946
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
politická
Hospodářská krize 1929-1933
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Tanková armáda, T-34
Trumanova doktrína
prahu
Rasismus, Hitlerův převrat
Napadení Polska Německem,1939
Bleskový boj, Ural, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Slovenské národní povstání, 1944
Únorové vítězství pracujících, 1948
politického
Důsledky hospodářské krize, 1931
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Osvobození Bukureště 1944
Sjezd komunistické strany, 1946
pokus
Důsledky hospodářské krize, 1931
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Svět po druhé světové válce
palacký
Poukázky na potraviny
Lidový komisař Litvinov
Blesková válka, tanky, divize
Národní hospodářství po válce
pruské
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Budování socialismu v Sovětském svazu
Kubismus, Realismus, Picasso
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
profesorem
Mostecká stávka, stávkový výbor
Americký prezident, letecký útok, 1941
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Vypálení Lidic, 1944
předsedou
Budování socialismu v Sovětském svazu
Demonstrace španělských republikánů
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Norimberský tribunál, 1946
prostřednictvím
Budování socialismu v Sovětském svazu
Antifašisti, obrana republiky
Napadení Sovětského svazu 1941
Evropa na sklonku 1942
Sbor národní bezpečnosti, SNB
prusko
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Únorové vítězství pracujících, 1948
pojetí
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Bleskový boj, Ural, 1941
Evropa na sklonku 1942
Národní hospodářství po válce
přírodní
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Boj o Prahu, okupanti
Osvobození Prahy, nacismus
Umělci, Dobiáš, Cikker
postoj
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Evropa na sklonku 1942
Československé vojsko, naše vlast
Národní hospodářství po válce
Makovský, Grus
proletariátu
Kultura a umění mezi válkami
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
9. květen 1945
Válečné události druhé světové války
prusku
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
pruskem
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
pařížské
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Budova pensijního ústavu v Praze
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Československé vojsko, naše vlast
proletariát
Rada Vlastimil
Fučík Julius, Molák, Zika
9. květen 1945
prací
Napadení Sovětského svazu, 1940
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Atentát na Heydricha, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Partizánský způsob boje, německá vojska
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konference na Jaltě 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Počet obětí druhé světové války
petrohradu
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Bombardování, hromady trosek
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
předchozí
Konference na Jaltě 1945
1. máj 1948, oslavy
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
patriarchát
Básníci, Jiří Trnka
různých
Anglické tanky, bomby a letadla
Osvobození Bukureště 1944
Vznik a průběh I. světové války
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Založení komunistické strany Československa
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
Poukázky na potraviny
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Prahy, nacismus
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Poválečné divadlo a hudba
rozšíření
Vítězství říjnové revoluce
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Norimberský soud, 1946
První světová válka, VŘSR
rozvoj
Generální stávka, založení KSČ
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Budova pensijního ústavu v Praze
Partizánský způsob boje, německá vojska
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
Manifestace pracujících, znárodnění
Sbor národní bezpečnosti, SNB
rozvoje
Generální stávka, založení KSČ
Rolnická stávka, bojové akce
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
revoluční
Generální stávka, založení KSČ
Vítězství říjnové revoluce
Martinská deklarace, 1918
Ilegalita KSČ, 1934
Armádní generál Syrový
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Národní hospodářství po válce
rolníci
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Mapa Evropy po Versailleském míru
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Československé vojsko, naše vlast
Mapa Evropy po druhé světové válce
rovněž
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Zakarpatská Rus, Maďaři
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
rakouské
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Vznik Anglie a Francie, 1922
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Význam lipského procesu
Rolnická stávka, bojové akce
Komsomolsk, Amur, 1934
Kubismus, Realismus, Picasso
Spitfiry, britské stíhačky
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Norimberský tribunál, 1946
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
rolníků
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vznik komunistické strany v Rusku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Československé vojsko, naše vlast
rozhodující
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Útok na Zimní palác
Martinská deklarace, 1918
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
Svět po druhé světové válce
Moc pracujícího lidu, KSČ
Česká literatura po druhé světové válce
rodu
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Poukázky na potraviny
Armádní generál Syrový
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Dimitrov, Beneš, Gottwald
revoluce
Mobilizační vyhláška
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Buržoazní panství, Československo
Založení komunistické strany Československa
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Význam lipského procesu
Ilegalita KSČ, 1934
Průmyslová výroba SSSR a USA
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Československé vojsko, naše vlast
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Válečné události druhé světové války
Svět po druhé světové válce
Norimberský soud, 1946
Česká literatura po druhé světové válce
První světová válka, VŘSR
rodině
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Fašismus na Slovensku
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Kultura a umění mezi válkami

Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Konference na Jaltě 1945
růstu
Bolševická strana, prozatímní vláda
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
rámci
Bolševická strana, prozatímní vláda
Svět mezi válkami 20. století
Rolnická stávka, bojové akce
Budování socialismu v Sovětském svazu
Nacistické Německo, SSSR, 1940
První lokomotiva, dvouletka
Rozvoj pokrokového umění
rozsahu
Bolševická strana, prozatímní vláda
Rudá armáda v Maďarsku
Atentát na Heydricha, 1941
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
České divadlo a hudba po válce
revolučním
Útok na Zimní palác
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
roli
Dekret o míru, dekret o půdě
Důsledky hospodářské krize, 1931
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Národní hospodářství po válce
ruskem
Deklarace práv národů
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
Norimberský tribunál, 1946
1. máj 1948, oslavy
rusko
Deklarace práv národů
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
Pražané vítají osvoboditele
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Průběh první světové války
Poziční válka, západní fronta
revolucí
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Československé vojsko, naše vlast
Národní hospodářství po válce
revoluci
Martinská deklarace, 1918
Buržoazní panství, Československo
Intervence imperialistických států
Založení komunistické strany Československa
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Československé vojsko, naše vlast
Staroměstská radnice, požár
Počet obětí druhé světové války
Svět po druhé světové válce
Postupimská konference, norimberský proces
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Poziční válka, západní fronta
režimu
Poválečné utváření světa
Armádní generál Syrový
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce

romantismu
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Obklíčení Stalingradu, 1943
republiky
Svět mezi válkami 20. století
Ilegální komunistický odboj, 1942
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Národní hospodářství po válce
Rozvoj pokrokového umění
roboty
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
rukou
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Slovenské národní povstání, 1944
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Československa rudou armádou
rakouskem
Důsledky hospodářské krize, 1931
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Odsun Němců a Maďarů
Únorové vítězství pracujících, 1948
ruské
Mostecká stávka, stávkový výbor
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Evropa na sklonku 1942
Staroměstská radnice, požár
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Svět po druhé světové válce
Norimberský tribunál, 1946
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Průběh první světové války
rakousko
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Kubismus, Realismus, Picasso
Spitfiry, britské stíhačky
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Blesková válka, tanky, divize
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Slovenské národní povstání, 1944
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
revolučního
Habešská válka, 1936
Budova pensijního ústavu v Praze
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Norimberský tribunál, 1946
režim
Armádní generál Syrový
Tanková armáda, T-34

rusku
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Evropa na sklonku 1942
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Norimberský soud, 1946
Vítězství socialismu v Asii
Lidové milice, kontrarevoluce
První světová válka, VŘSR
ruská
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Staroměstská radnice, požár
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Norimberský soud, 1946
Průběh první světové války
První světová válka, VŘSR
rakouských
Kubismus, Realismus, Picasso
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Blesková válka, tanky, divize
Národní výbor, závodní rada, ROH
Únorové vítězství pracujících, 1948
rakousko-uherska
Pablo Picasso, housle a kytara
Německé útok, Dánsko, Belgie
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
ruska
Pablo Picasso, housle a kytara
Partizánský způsob boje, německá vojska
Pražané vítají osvoboditele
Počet obětí druhé světové války
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský tribunál, 1946
1. máj 1948, oslavy
Poziční válka, západní fronta
rodiny
Ilegální Rudé právo
Americký prezident, letecký útok, 1941
Osvobozenecký boj, stávka
Košický vládní program, 1945
Básníci, Jiří Trnka
rady
Blesková válka, tanky, divize
Slovenské národní povstání 1944
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Norimberský tribunál, 1946
Rozvoj pokrokového umění
realismus
Evropa na sklonku 1942
Ilegální komunistický odboj, 1942
realismu
Evropa na sklonku 1942
rakousko-uhersko
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
První světová válka
Námořní blokáda, ponorková válka
rusové
Slovenské národní povstání, 1944
Staroměstská radnice, požár
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Národní hospodářství po válce
Lidové milice, kontrarevoluce
Průběh první světové války
řada
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Bolševická strana, prozatímní vláda
Generální stávka 1918
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Ofenzíva 1944, osvobození
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Československa rudou armádou
Svět po druhé světové válce
řadu
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Generální stávka 1918
Protisovětské tažení, 1927
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Osvobozenecký boj, stávka
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
řecku
Generální stávka, založení KSČ
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Henleinova sudetoněmecká strana
Mobilizace 21. května 1938
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
říši
Generální stávka, založení KSČ
Revoluční období 1918-1920
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Osvobození Bukureště 1944
Porážka německé armády, 1945
Deklarace práv národů
Vznik Anglie a Francie, 1922
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Blesková válka, tanky, divize
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
řeckého
Boj o Lidový dům
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Porážka německé armády, 1945
České divadlo a hudba po válce
Básníci, Jiří Trnka
řemeslníci
Dněproges, 1928, sovchoz
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Napadení Sovětského svazu, 1940
Námořní blokáda, ponorková válka
Pohřeb Jana Opletala, 1939
řekové
Vznik Anglie a Francie, 1922
Revoluční období 1918-1920
Průmyslová výroba SSSR a USA
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
říše
Fašismus na Slovensku
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Vzdušná obrana Velké Británie
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Fučík Julius, Molák, Zika
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Osvobození Bukureště 1944
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Legie, národní rada
Protisovětské tažení, 1927
Armádní generál Syrový
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Prahy, nacismus
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Námořní blokáda, ponorková válka
řeckých
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Košický vládní program, 1945
řeky
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Německé inflační peníze, 1923
Demonstrace španělských republikánů
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Osvobozenecký boj, stávka
Bombardování, hromady trosek
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
římské
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Evropa na sklonku 1942
Fučík Julius, Molák, Zika
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Protisovětské tažení, 1927
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
řadě
Občanská válka v sovětském Rusku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934

Tanková armáda, T-34
Norimberský tribunál, 1946
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Básníci, Jiří Trnka
řádu
Založení komunistické strany Československa
Hospodářská krize 1929-1933
Nacistická propaganda
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
října
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Hitler útočí na srdce Evropy
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Norimberský soud, 1946
Norimberský tribunál, 1946
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
První světová válka, VŘSR
říká
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Slovenské národní povstání, 1944
Moc pracujícího lidu, KSČ
Básníci, Jiří Trnka
říšské
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Blesková válka, tanky, divize
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Norimberský tribunál, 1946
Moc pracujícího lidu, KSČ
společenské
Velká říjnová socialistická revoluce
Generální stávka, založení KSČ
Útok na Zimní palác
Evropa na sklonku 1942
Fučík Julius, Molák, Zika
Osvobození Prahy, nacismus
Atomový útok na Hirošimu
Tanková armáda, T-34
Česká literatura po druhé světové válce
společenských
Velká říjnová socialistická revoluce
9. květen 1945
Svět po druhé světové válce
Umělci, Dobiáš, Cikker
Básníci, Jiří Trnka
stále
Poválečné utváření světa
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Rudá armáda v Maďarsku
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Budování socialismu v Sovětském svazu
Komsomolsk, Amur, 1934
Antifašisti, obrana republiky
Budova pensijního ústavu v Praze
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Okupované evropské země, 1941
Vyhláška Stanné právo
Osvobození Prahy, nacismus
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Neúroda v roce 1947
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Poziční válka, západní fronta
starší
Poválečné utváření světa
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Fučík Julius, Molák, Zika
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Sbor národní bezpečnosti, SNB
směrem
Poválečné utváření světa
Bitva na Sommě, 1917
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Německé inflační peníze, 1923
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Evropa na sklonku 1942
Tanková armáda, T-34
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
stroj
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
Vzdušná obrana Velké Británie
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Porážka německé armády, 1945
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Braniborská brána, Berlín
Londýnská emigrace, politická strana
svých
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Poválečné utváření světa
Stalin Josef Vissarionovič
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Obklíčení Stalingradu, 1943
Ilegální komunistický odboj, 1942
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Braniborská brána, Berlín
Londýnská emigrace, politická strana
Neúroda v roce 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
skupiny
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Bolševická strana, prozatímní vláda
Generální stávka 1918
Československé vojsko, naše vlast
Rozvoj válečné techniky
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
První lokomotiva, dvouletka
státy
Generální stávka, založení KSČ
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Mobilizace 21. května 1938
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Kubismus, Realismus, Picasso
Pablo Picasso, housle a kytara
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Košický vládní program, 1945
České květnové povstání
Boj o Prahu, okupanti
Národní hospodářství po válce
Průběh první světové války
stát
Generální stávka, založení KSČ
Fašismus na Slovensku
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Generální stávka 1918
Antifašisti, obrana republiky
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Rozbití Československa, fašistické Německo
Národní strana práce, KSČ, 1938
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Spitfiry, britské stíhačky
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ilegální Rudé právo
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Londýnská emigrace, politická strana
Boj o Prahu, okupanti
Osvobození Československa rudou armádou
Rozvoj válečné techniky
Mapa Evropy po druhé světové válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Průběh první světové války
státech
Založení komunistické strany Československa
Henleinova sudetoněmecká strana
Proti válečná literatura
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Dimitrov, Beneš, Gottwald
slova
Svět mezi válkami 20. století
Rudá armáda v Maďarsku
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Mobilizace 21. května 1938
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Košický vládní program, 1945
Tajné zbraně, V-1, V-2
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček

sílu
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Malá dohoda, Versailles
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Rada Vlastimil
Braniborská brána, Berlín
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
soukromým
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Národní strana práce, KSČ, 1938
Konference na Jaltě 1945
Rozvoj válečné techniky
státu
Dněproges, 1928, sovchoz
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Napadení Sovětského svazu, 1940
Dekret o míru, dekret o půdě
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Zápotocký, Haken, Šmeral
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Důsledky hospodářské krize, 1931
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Antifašisti, obrana republiky
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Národní strana práce, KSČ, 1938
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Blesková válka, tanky, divize
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Tajné zbraně, V-1, V-2
Trumanova doktrína
Norimberský tribunál, 1946
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský

součástí
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Rasismus, Hitlerův převrat
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Americký prezident, letecký útok, 1941
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Postupimská konference, norimberský proces
Rozvoj pokrokového umění
Poziční válka, západní fronta
společně
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Deklarace práv národů
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Kubismus, Realismus, Picasso
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
států
Revoluční období 1918-1920
Lidový komisař Litvinov
Útok na Zimní palác
Boj o Lidový dům
Budování socialismu v Sovětském svazu
Antifašisti, obrana republiky
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozbití Československa, fašistické Německo
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Boj o Prahu, okupanti
Tanková armáda, T-34
Vítězství socialismu v Asii
schopnost
Fašismus na Slovensku
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Stalin Josef Vissarionovič
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Národní hospodářství po válce
skončila
Fašismus na Slovensku
Mobilizace 21. května 1938
Válečný komunismus, Čapajev
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Svět po druhé světové válce
stav
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Anglické tanky, bomby a letadla
Bolševická strana, prozatímní vláda
Vznik komunistické strany v Rusku
Mapa Evropy po Versailleském míru
Revoluční období 1918-1920
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Prahy, nacismus
Únorové vítězství pracujících, 1948
Básníci, Jiří Trnka
sloužila
Japonsko, Německo, Španělsko
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Napadení Sovětského svazu, 1940
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
severu
Japonsko, Německo, Španělsko
Henleinova sudetoněmecká strana
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
straně
Poukázky na potraviny
Buržoazní panství, Československo
Zakarpatská Rus, Maďaři
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Pablo Picasso, housle a kytara
Napadení Polska Německem,1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Vyhláška Stanné právo
Československé vojsko, naše vlast
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Národní výbor, závodní rada, ROH
Únorové vítězství pracujících, 1948
Moc pracujícího lidu, KSČ
Mobilizační vyhláška
Námořní blokáda, ponorková válka
strany
Průmyslová výroba SSSR a USA
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Zrzavý Jan, Haldy
Rada Vlastimil
Mladá studentská generace
Napadení Polska Německem,1939
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský tribunál, 1946
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
Poziční válka, západní fronta
samozřejmě
Lidový komisař Litvinov
Vznik a průběh I. světové války
Důsledky hospodářské krize, 1931
Antifašisti, obrana republiky
Proti válečná literatura
Bleskový boj, Ural, 1941
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Poválečné divadlo a hudba
shromáždění
Lidový komisař Litvinov
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Mapa Evropy po Versailleském míru
Demonstrace španělských republikánů
Norimberský tribunál, 1946
síla
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Anglické tanky, bomby a letadla
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Japonsko, Německo, Španělsko
Košický vládní program, 1945
1. máj 1948, oslavy
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
svoboda
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Marxistická levice
Hospodářská krize 1929-1933
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Prahy, nacismus
smrti
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Deklarace práv národů
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Rudá armáda v Maďarsku
Stalin Josef Vissarionovič
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Demonstrace španělských republikánů
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Hitler útočí na srdce Evropy
Zrzavý Jan, Haldy
Budova pensijního ústavu v Praze
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Americký prezident, letecký útok, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Moc pracujícího lidu, KSČ
sociální
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Anglické tanky, bomby a letadla
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Boj o Lidový dům
Založení komunistické strany Československa
Ustavující sjezd KSČ
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Budova pensijního ústavu v Praze
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání 1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský tribunál, 1946
Revoluční rok 1945 v Československu
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Básníci, Jiří Trnka
Poziční válka, západní fronta
spolku
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Mobilizace 21. května 1938
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Habešská válka, 1936
Kubismus, Realismus, Picasso
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání 1944
státní
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Poválečné utváření světa
Rudá armáda v Maďarsku
Mapa Evropy po Versailleském míru
Armádní generál Syrový
Zrzavý Jan, Haldy
Napadení Polska Německem,1939
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Československé vojsko, naše vlast
Staroměstská radnice, požár
Rozvoj válečné techniky
Vývoj lidově demokratických zení
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Rozvoj pokrokového umění
stranu
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Mobilizační vyhláška
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Pablo Picasso, housle a kytara
Budova pensijního ústavu v Praze
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Počet obětí druhé světové války
severní
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Vítězství říjnové revoluce
Mapa Evropy po Versailleském míru
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Význam lipského procesu
Kubismus, Realismus, Picasso
Napadení Polska Německem,1939
Bojovníci, pražské barikády
Boj o Prahu, okupanti
Staroměstská radnice, požár
Mobilizační vyhláška
směr
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Evropa na sklonku 1942
Válečné události druhé světové války
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
systému
Fučík Julius, Molák, Zika
Založení komunistické strany Československa
Antifašisti, obrana republiky
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Svět po druhé světové válce
Básníci, Jiří Trnka
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
státě
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Mobilizace 21. května 1938
Kultura a umění mezi válkami
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Londýnská emigrace, politická strana
Moc pracujícího lidu, KSČ
síly
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Fašismus na Slovensku
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Blesková válka, tanky, divize
Košický vládní program, 1945
Osvobození Prahy, nacismus
Lidové milice, kontrarevoluce
Česká literatura po druhé světové válce
Umělci, Dobiáš, Cikker
svazu
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Tanková armáda, T-34
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Průběh první světové války
stol
Bojovníci, pražské barikády
Legie, národní rada
Budování socialismu v Sovětském svazu
Vyhláška Stanné právo
Slovenské národní povstání, 1944
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Lidové milice, kontrarevoluce
stroje
Bitva na Sommě, 1917
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Napadení Polska Německem,1939
Německé útok, Dánsko, Belgie
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Londýnská emigrace, politická strana
strojů
Námořní blokáda, ponorková válka
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konference na Jaltě 1945
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Londýnská emigrace, politická strana
srpna
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Kubismus, Realismus, Picasso
Zrzavý Jan, Haldy
Osvobození Prahy, nacismus
Počet obětí druhé světové války
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
slovensku
Bolševická strana, prozatímní vláda
Poukázky na potraviny
Mostecká stávka, stávkový výbor
Evropa na sklonku 1942
Obklíčení Stalingradu, 1943
strana
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Svět mezi válkami 20. století
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Mladá studentská generace
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Československé vojsko, naše vlast
středověku
Počátky zahraničního odboje
Zápotocký, Haken, Šmeral
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Rozvoj válečné techniky
Česká literatura po druhé světové válce
slunce
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Únorové vítězství pracujících, 1948
České divadlo a hudba po válce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
stejně
Generální stávka 1918
Intervence imperialistických států
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Mostecká stávka, stávkový výbor
Komsomolsk, Amur, 1934
Ilegální komunistický odboj, 1942
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Svět po druhé světové válce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
skoro
Generální stávka 1918
Napadení Sovětského svazu, 1940
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Lidové milice, kontrarevoluce
studoval
Buržoazní panství, Československo
Zakarpatská Rus, Maďaři
Ustavující sjezd KSČ
Fašismus na Slovensku
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hořící německý říšský sněm
Nacistická propaganda
Poukázky na potraviny
Demonstrace španělských republikánů

Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Židi, koncentrační tábory
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Norimberský tribunál, 1946
situace
Rudá armáda v Maďarsku
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Slovenské národní povstání, 1944
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
seznámil
Zakarpatská Rus, Maďaři
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Americký prezident, letecký útok, 1941
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
symfonie
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Poválečné divadlo a hudba
stran
Pozemková reforma 1920
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Tanková armáda, T-34
Únorové vítězství pracujících, 1948
stoupenci
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Rolnická stávka, bojové akce
Lidový komisař Litvinov
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Osvobození Bukureště 1944
Postupimská konference, norimberský proces
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Poziční válka, západní fronta
socialismu
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Špála Václav, Mlýn na Otavě

Osvobození Bukureště 1944
Československé vojsko, naše vlast
Osvobození Prahy, nacismus
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
spravedlnosti
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Národní výbor, závodní rada, ROH
svobody
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Blesková válka, tanky, divize
České divadlo a hudba po válce
socialismus
Založení komunistické strany Československa
Svět mezi válkami 20. století
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Válečné události druhé světové války
skutečnosti
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Evropa na sklonku 1942
Atomový útok na Hirošimu
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
slezska
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Sbor národní bezpečnosti, SNB
srpnu
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Napadení Polska Německem,1939
Postupimská konference, norimberský proces
Únorové vítězství pracujících, 1948
Poziční válka, západní fronta
studium
Hořící německý říšský sněm
Kultura a umění mezi válkami

Ilegální Rudé právo
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Partizánský způsob boje, německá vojska
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
studia
Nacistická propaganda
Kultura a umění mezi válkami
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Konference na Jaltě 1945
sjezdu
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Rolnická stávka, bojové akce
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání 1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Československé vojsko, naše vlast
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
skupina
Rolnická stávka, bojové akce
Partizánský způsob boje, německá vojska
Košický vládní program, 1945
Počet obětí druhé světové války
Tajné zbraně, V-1, V-2
Vznik a průběh I. světové války
smyslu
Rolnická stávka, bojové akce
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Budova pensijního ústavu v Praze
Fučík Julius, Molák, Zika
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Národní hospodářství po válce
Makovský, Grus
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
slovenského
Rolnická stávka, bojové akce
Demonstrace španělských republikánů
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Sjezd komunistické strany, 1946
slovanské
Rolnická stávka, bojové akce
Mostecká stávka, stávkový výbor
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Norimberský tribunál, 1946
slovenský
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Demonstrace španělských republikánů
Rozbití Československa, fašistické Německo
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Neúroda v roce 1947
snažil
Budování socialismu v Sovětském svazu
Nacisté v okupovaném Československu
Ilegální komunistický odboj, 1942
Osvobození Bukureště 1944
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
slovenské
Demonstrace španělských republikánů
Evropa na sklonku 1942
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Rozvoj pokrokového umění
soukromého
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Rozvoj válečné techniky
Manifestace pracujících, znárodnění
socialistických
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš

Mapa Evropy před II. světovou válkou
Osvobození Bukureště 1944
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
sovětského
Armádní generál Syrový
Počet obětí druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Průběh první světové války
surovin
Pablo Picasso, housle a kytara
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Boj o Prahu, okupanti
Průběh první světové války
sociálně
Zrzavý Jan, Haldy
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Počet obětí druhé světové války
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Poziční válka, západní fronta
silnice
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Slovenské národní povstání, 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Moc pracujícího lidu, KSČ
srbsko
Slovenské národní povstání, 1944
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Lidové milice, kontrarevoluce
soviets
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
sovět
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
škole
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Buržoazní panství, Československo
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Ilegalita KSČ, 1934
Kultura a umění mezi válkami
Americký prezident, letecký útok, 1941
Vypálení Lidic, 1944
šlechta
Poválečné utváření světa
Zakarpatská Rus, Maďaři
Zápotocký, Haken, Šmeral
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
školy
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nacistická propaganda
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
trůn
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Mapa Evropy po Versailleském míru
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
třídy
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Občanská válka v sovětském Rusku
Ustavující sjezd KSČ
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Svět po druhé světové válce
Česká literatura po druhé světové válce
teorii
Kultura a umění mezi válkami
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Rada Vlastimil
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Válečné události druhé světové války
Básníci, Jiří Trnka
třída
Anglické tanky, bomby a letadla
Rada Vlastimil
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Fučík Julius, Molák, Zika
termín
Anglické tanky, bomby a letadla
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Napadení Sovětského svazu 1941
Fučík Julius, Molák, Zika
Košický vládní program, 1945
Válečné události druhé světové války
Rozvoj válečné techniky
Česká literatura po druhé světové válce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
tomuto
Výroba zbraní ve Škodovce
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Moc pracujícího lidu, KSČ
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
tlak
Bolševická strana, prozatímní vláda
Rudá armáda v Maďarsku
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
tvořil
Boj o Lidový dům
Bleskový boj, Ural, 1941
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
těžké
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Norimberský tribunál, 1946
Sbor národní bezpečnosti, SNB
terezie
Vznik Anglie a Francie, 1922
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
tisíc
Revoluční období 1918-1920
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Bombardování, hromady trosek
Mapa Evropy po druhé světové válce
tehdejší
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Budova pensijního ústavu v Praze
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
trhu
Rasismus, Hitlerův převrat
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidový komisař Litvinov
Antifašisti, obrana republiky
Národní strana práce, KSČ, 1938
Rozvoj válečné techniky
trestu
Demonstrace španělských republikánů
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
trojspolku
Pablo Picasso, housle a kytara
Slovenské národní povstání, 1944
Pražané vítají osvoboditele
1. máj 1948, oslavy
teorie
Budova pensijního ústavu v Praze

Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
trvala
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Bleskový boj, Ural, 1941
Mapa Evropy po druhé světové válce
Lidové milice, kontrarevoluce
takto
Slovenské národní povstání 1944
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Osvobození Prahy, nacismus
Válečné události druhé světové války
Svět po druhé světové válce
Budovatelský vládní program, 1947
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
technika
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Londýnská emigrace, politická strana
České divadlo a hudba po válce
trojdohoda
Pražané vítají osvoboditele
1. máj 1948, oslavy
turecko
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Lidové milice, kontrarevoluce
umění
Fašismus na Slovensku
Kultura a umění mezi válkami
Evropa na sklonku 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Napadení Sovětského svazu 1941
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Osvobozenecký boj, stávka
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
učení
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Špála Václav, Mlýn na Otavě

uzavřel
Vzdušná obrana Velké Británie
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Kubismus, Realismus, Picasso
události
Fučík Julius, Molák, Zika
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Fašismus na Slovensku
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
uhlí
Bolševická strana, prozatímní vláda
Pozemková reforma 1920
uvnitř
Vítězství říjnové revoluce
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Rolnická stávka, bojové akce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Lidové milice, kontrarevoluce
Poziční válka, západní fronta
utopického
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Špála Václav, Mlýn na Otavě
unie
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Spitfiry, britské stíhačky
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Tanková armáda, T-34
Mapa před první světovou válkou
uzavření
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Slovenské národní povstání, 1944
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
území
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Pravicové křídlo, vládní koalice
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Vznik a průběh I. světové války
Útok na Zimní palác
Malá dohoda, Versailles
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Kubismus, Realismus, Picasso
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
České květnové povstání
Boj o Prahu, okupanti
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Vývoj lidově demokratických zení
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Budovatelský vládní program, 1947
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
Prezident Klement Gottwald
úrovni
Lidový komisař Litvinov
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Vančura Vladislav, Halas, literatura
útvar
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Armádní generál Syrový
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Staroměstská radnice, požár
února
Deklarace práv národů
Protisovětské tažení, 1927
Fašismus na Slovensku
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Nacisté v okupovaném Československu
Tanková armáda, T-34
únoru
Občanská válka v sovětském Rusku
Marxistická levice
Blesková válka, tanky, divize
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
úplně
Boj o Lidový dům
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Československé vojsko, naše vlast
Vývoj lidově demokratických zení

úsilí
Založení komunistické strany Československa
Evropa na sklonku 1942
Londýnská emigrace, politická strana
Bombardování, hromady trosek
Národní hospodářství po válce
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
ústavní
Národní hospodářství po válce
Rozvoj pokrokového umění
věda
Mobilizační vyhláška
Založení komunistické strany Československa
Napadení Sovětského svazu 1941
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Prahy, nacismus
Umělci, Dobiáš, Cikker
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
vývoje
Mobilizační vyhláška
Velká říjnová socialistická revoluce
Bolševická strana, prozatímní vláda
Založení komunistické strany Československa
Budova pensijního ústavu v Praze

Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Evropa na sklonku 1942
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
vývoji
Anglické tanky, bomby a letadla
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz

Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Prahy, nacismus
Vítězství socialismu v Asii
Národní hospodářství po válce
Lidové milice, kontrarevoluce
Umělci, Dobiáš, Cikker
výrobních
Velká říjnová socialistická revoluce
Generální stávka, založení KSČ
Založení komunistické strany Československa
Rada Vlastimil
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
vlastnictví
Velká říjnová socialistická revoluce
Zápotocký, Haken, Šmeral
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Antifašisti, obrana republiky
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Rada Vlastimil
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Slovenské národní povstání, 1944
Rozvoj válečné techniky
vztahů
Velká říjnová socialistická revoluce
Založení komunistické strany Československa
Budova pensijního ústavu v Praze
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Prahy, nacismus
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Básníci, Jiří Trnka
vedl
Poválečné utváření světa
Generální stávka, založení KSČ
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Vzdušná obrana Velké Británie
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Vznik Anglie a Francie, 1922
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Mladá studentská generace
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Počet obětí druhé světové války
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
veřejnosti
Poválečné utváření světa
Stalin Josef Vissarionovič
Národní strana práce, KSČ, 1938
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Rozvoj válečné techniky
vidět
Poválečné utváření světa
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Pozemková reforma 1920
Atentát na Heydricha, 1941
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Mobilizační vyhláška
vznikly
Generální stávka, založení KSČ
Výroba zbraní ve Škodovce
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konference na Jaltě 1945
výroby
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Napadení Sovětského svazu 1941
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
vzniku
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Výroba zbraní ve Škodovce
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Budova pensijního ústavu v Praze
Polská armáda, přesila
Německé útok, Dánsko, Belgie
Slovenské národní povstání, 1944
Vítězství socialismu v Asii
1. máj 1948, oslavy
výrobě
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bitva u Verdenu
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Zrádce bude zastřelen, Hitler
vztahy
Generální stávka, založení KSČ
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Pozemková reforma 1920
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Národní strana práce, KSČ, 1938
Evropa na sklonku 1942
Československé vojsko, naše vlast
Rozvoj válečné techniky
Básníci, Jiří Trnka
vládě
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Význam lipského procesu
Československé vojsko, naše vlast
Počet obětí druhé světové války
výjimkou
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Lidový komisař Litvinov
Porážka německé armády, 1945
Bolševická strana, prozatímní vláda
Československé vojsko, naše vlast
vládl
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Deklarace práv národů
Protisovětské tažení, 1927
Lidové milice, kontrarevoluce
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
vznik
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Důsledky hospodářské krize, 1931
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
1. máj 1948, oslavy
významný
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár

Bleskový boj, Ural, 1941
Osvobozenecký boj, stávka
výrobní
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Antifašisti, obrana republiky
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Tanková armáda, T-34
Česká literatura po druhé světové válce
vedlo
Dněproges, 1928, sovchoz
Napadení Sovětského svazu, 1940
Osvobození Československa rudou armádou
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
věcí
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Založení komunistické strany Československa
Kubismus, Realismus, Picasso
Neúroda v roce 1947
vynálezce
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Fašismus na Slovensku
Nacisté v okupovaném Československu
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Braniborská brána, Berlín
všichni
Fašismus na Slovensku
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Tanková armáda, T-34
Národní výbor, závodní rada, ROH
vnitřní
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Budování socialismu v Sovětském svazu
Svět po druhé světové válce
Lidové milice, kontrarevoluce
vede
Japonsko, Německo, Španělsko
Levá fronta, Marie Majerová
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Slovenské národní povstání, 1944
vlivu
Japonsko, Německo, Španělsko
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Budování socialismu v Sovětském svazu
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Pablo Picasso, housle a kytara

Košický vládní program, 1945
vládce
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Průmyslová výroba SSSR a USA
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Vznik a průběh I. světové války
vojenské
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Osvobození Bukureště 1944
Vítězství říjnové revoluce
Buržoazní panství, Československo
Poválečné utváření světa
Zápotocký, Haken, Šmeral
Ilegalita KSČ, 1934
Slovenské národní povstání, 1944
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Mapa Evropy po druhé světové válce
Norimberský tribunál, 1946

Vznik a průběh I. světové války
války
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
Mobilizace 21. května 1938
Fučík Julius, Molák, Zika
Mobilizační vyhláška
Vítězství říjnové revoluce
Martinská deklarace, 1918
Občanská válka v sovětském Rusku
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Revoluční období 1918-1920
Rozbití Československa, fašistické Německo
Henleinova sudetoněmecká strana
Armádní generál Syrový
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Pablo Picasso, housle a kytara
Zrzavý Jan, Haldy
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Budova pensijního ústavu v Praze
Slovenské národní povstání, 1944
Pražané vítají osvoboditele
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Norimberský soud, 1946
Vývoj lidově demokratických zení
Norimberský tribunál, 1946
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
1. máj 1948, oslavy
První světová válka, VŘSR
Vznik a průběh I. světové války
vojsko
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Válečný komunismus, Čapajev
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
vojáky
Lidový komisař Litvinov
Válečný komunismus, Čapajev
Rudá armáda v Maďarsku
Mapa Evropy po druhé světové válce
vítězství
Lidový komisař Litvinov
Osvobození Bukureště 1944
Válečný komunismus, Čapajev
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Slovenské národní povstání, 1944
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Československa rudou armádou
1. máj 1948, oslavy
význam
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Stalin Josef Vissarionovič
Japonsko, Německo, Španělsko
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Budova pensijního ústavu v Praze
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
velice
Lidový komisař Litvinov
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Národní výbor, závodní rada, ROH
Mobilizační vyhláška
vláda
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Rudá armáda v Maďarsku
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Československé vojsko, naše vlast
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Básníci, Jiří Trnka
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
vlády
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Fučík Julius, Molák, Zika
Dekret o míru, dekret o půdě
Deklarace práv národů
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Generální stávka 1918
Generální stávka, založení KSČ
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Anglie a Francie, 1922
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Ilegalita KSČ, 1934
Armádní generál Syrový
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Kubismus, Realismus, Picasso
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Košický vládní program, 1945
Staroměstská radnice, požár
Počet obětí druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
Trumanova doktrína
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
včetně
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Lidové milice, kontrarevoluce
vedením
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Pozemková reforma 1920
Armádní generál Syrový
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Tajné zbraně, V-1, V-2
vojska
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Mobilizace 21. května 1938
Válečný komunismus, Čapajev
Vznik Anglie a Francie, 1922
Význam lipského procesu
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
válka
Mobilizace 21. května 1938
Kultura a umění mezi válkami
Mobilizační vyhláška
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Budova pensijního ústavu v Praze
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Vyhláška Stanné právo
Slovenské národní povstání, 1944
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vítězství socialismu v Asii
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
První světová válka
válce
Mobilizace 21. května 1938
Vzdušná obrana Velké Británie
Kubismus, Realismus, Picasso
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Budova pensijního ústavu v Praze
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ilegální komunistický odboj, 1942
Slovenské národní povstání, 1944
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Československa rudou armádou
Válečné události druhé světové války
Tanková armáda, T-34
Národní hospodářství po válce
Moc pracujícího lidu, KSČ
1. máj 1948, oslavy
První světová válka
vytvořil
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Důsledky hospodářské krize, 1931
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Nacistické Německo, SSSR, 1940
vládu
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Československé vojsko, naše vlast
Svět po druhé světové válce
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
většinu
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Rozvoj válečné techniky
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
vedle
Evropa na sklonku 1942
Revoluční období 1918-1920
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Slovenské národní povstání, 1944
vznikl
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Marxistická levice
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Evropa na sklonku 1942
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Konference na Jaltě 1945
Mobilizační vyhláška
východní
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Německé inflační peníze, 1923
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Proti válečná literatura
České květnové povstání
Lidové milice, kontrarevoluce
vlivem
Porážka německé armády, 1945
Bitva na Sommě, 1917
Námořní blokáda, ponorková válka
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Rozbití Československa, fašistické Německo
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
vliv
Bojovníci, pražské barikády
Dekret o míru, dekret o půdě
Martinská deklarace, 1918
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozbití Československa, fašistické Německo
Proti válečná literatura
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Osvobozenecký boj, stávka
Slovenské národní povstání, 1944
Makovský, Grus
válku
Mobilizační vyhláška
Pablo Picasso, housle a kytara
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Budova pensijního ústavu v Praze
Blesková válka, tanky, divize
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vítězství socialismu v Asii
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Lidové milice, kontrarevoluce
První světová válka
výrazně
Mobilizační vyhláška
Bolševická strana, prozatímní vláda
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Neúroda v roce 1947
vzdělání
Anglické tanky, bomby a letadla
Boj o Lidový dům
Fašismus na Slovensku
Ilegalita KSČ, 1934
Smlouva poválečné pomoci, 1943
výraz
Výroba zbraní ve Škodovce
Založení komunistické strany Československa
Osvobození Prahy, nacismus
Tajné zbraně, V-1, V-2
voda
Námořní blokáda, ponorková válka
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Období poválečné krize, 1921-1923
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
vědeckých
Námořní blokáda, ponorková válka
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
vrátil
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Válečný komunismus, Čapajev
Fašismus na Slovensku
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Partizánský způsob boje, německá vojska
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Počet obětí druhé světové války
Moc pracujícího lidu, KSČ
výsledkem
Bolševická strana, prozatímní vláda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Národní hospodářství po válce
významnou
Bolševická strana, prozatímní vláda
Zápotocký, Haken, Šmeral
Okupované evropské země, 1941
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Národní hospodářství po válce
vývoj
Bolševická strana, prozatímní vláda
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Atentát na Heydricha, 1941
Lidové milice, kontrarevoluce
Makovský, Grus
Umělci, Dobiáš, Cikker
vypuknutí
Vítězství říjnové revoluce
Kubismus, Realismus, Picasso
Pablo Picasso, housle a kytara
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Norimberský tribunál, 1946
Národní hospodářství po válce
vzniklo
Útok na Zimní palác
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Blesková válka, tanky, divize
velmoci
Deklarace práv národů
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Pablo Picasso, housle a kytara
Slovenské národní povstání, 1944
Lidové milice, kontrarevoluce
věnoval
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Poukázky na potraviny
Kultura a umění mezi válkami

Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Osvobozenecký boj, stávka
Londýnská emigrace, politická strana
Neúroda v roce 1947
vůdce
Generální stávka 1918
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Kultura a umění mezi válkami
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Norimberský soud, 1946
První světová válka, VŘSR
vydal
Rudá armáda v Maďarsku
Budova pensijního ústavu v Praze
Blesková válka, tanky, divize
Evropa na sklonku 1942
Norimberský tribunál, 1946
vídně
Zakarpatská Rus, Maďaři
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
vody
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Josef Čapek
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Průběh první světové války
významným
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Fašismus na Slovensku
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Boj o Prahu, okupanti
České divadlo a hudba po válce
věku
Boj o Lidový dům
Americký prezident, letecký útok, 1941
Obklíčení Stalingradu, 1943
Konference na Jaltě 1945
vedení
Boj o Lidový dům
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Vančura Vladislav, Halas, literatura

vyšších
Boj o Lidový dům
Dněproges, 1928, sovchoz
Národní výbor, závodní rada, ROH
vůbec
Založení komunistické strany Československa
Japonsko, Německo, Španělsko
Mapa Evropy po druhé světové válce
Národní výbor, závodní rada, ROH
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Umělci, Dobiáš, Cikker
vztah
Založení komunistické strany Československa
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Partizánský způsob boje, německá vojska
Osvobození Prahy, nacismus
Počet obětí druhé světové války
Básníci, Jiří Trnka
vychází
Marxistická levice
Blesková válka, tanky, divize
Obklíčení Stalingradu, 1943
Bojovníci, pražské barikády
Osvobození Prahy, nacismus
Průběh první světové války
vydávání
Svět mezi válkami 20. století
Důsledky hospodářské krize, 1931
Ofenzíva 1944, osvobození
vězení
Mapa Evropy po Versailleském míru
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Národní hospodářství po válce
válkou
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Proti válečná literatura
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Národní hospodářství po válce
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Námořní blokáda, ponorková válka
václava
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Nacistická propaganda
Lidový komisař Litvinov
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Americký prezident, letecký útok, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
vůli
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Evropa na sklonku 1942
Londýnská emigrace, politická strana
Umělci, Dobiáš, Cikker
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
vystudoval
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hořící německý říšský sněm
Nacistická propaganda
Mostecká stávka, stávkový výbor
Ilegální Rudé právo
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Konference na Jaltě 1945
vídni
Nacistická propaganda
Mostecká stávka, stávkový výbor
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Židi, koncentrační tábory
Konference na Jaltě 1945
Norimberský tribunál, 1946
vládne
Antifašisti, obrana republiky
Trumanova doktrína
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Básníci, Jiří Trnka
vůči
Rozbití Československa, fašistické Německo
Československé vojsko, naše vlast
Atomový útok na Hirošimu
1. máj 1948, oslavy
Námořní blokáda, ponorková válka
veřejně
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Braniborská brána, Berlín
Atomový útok na Hirošimu
Rozvoj válečné techniky
výrobu
Napadení Sovětského svazu 1941
Polská armáda, přesila
Německé útok, Dánsko, Belgie
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
válečných
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Slovenské národní povstání, 1944
Tajné zbraně, V-1, V-2
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
vyhnanství
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
vynalezl
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Mapa po osvobození sovětskou armádou
watt
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Fašismus na Slovensku
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
základní
Anglické tanky, bomby a letadla
Vítězství říjnové revoluce
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Bolševická strana, prozatímní vláda
Hospodářská krize 1929-1933
Důsledky hospodářské krize, 1931

Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Napadení Sovětského svazu, 1940
Manifestace pracujících, znárodnění
Básníci, Jiří Trnka
založené
Anglické tanky, bomby a letadla
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Básníci, Jiří Trnka
zejména
Velká říjnová socialistická revoluce
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Bolševická strana, prozatímní vláda
Zakarpatská Rus, Maďaři
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Hospodářská krize 1929-1933
Pablo Picasso, housle a kytara

Nacisté v okupovaném Československu
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Evropa na sklonku 1942
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Svět po druhé světové válce
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Národní hospodářství po válce
Únorové vítězství pracujících, 1948
Moc pracujícího lidu, KSČ
1. máj 1948, oslavy
západní
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Československé vojsko, naše vlast
Slovenské národní povstání, 1944
Boj o Prahu, okupanti
Lidové milice, kontrarevoluce
země
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Svět mezi válkami 20. století
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Vznik a průběh I. světové války
Anglické tanky, bomby a letadla
Martinská deklarace, 1918
Boj o Lidový dům
Vznik Anglie a Francie, 1922
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Revoluční období 1918-1920
Armádní generál Syrový
Spitfiry, britské stíhačky
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Konference na Jaltě 1945
Bojovníci, pražské barikády
Osvobození Československa rudou armádou
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Odsun Němců a Maďarů
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
zemědělství
Generální stávka, založení KSČ
Fašismus na Slovensku
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Napadení Sovětského svazu 1941
Svět po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
zboží
Generální stávka, založení KSČ
Výroba zbraní ve Škodovce
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Národní strana práce, KSČ, 1938
Osvobození Prahy, nacismus
Rozvoj válečné techniky
založenou
Generální stávka, založení KSČ
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
Básníci, Jiří Trnka
zemřel
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Budování socialismu v Sovětském svazu
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Mostecká stávka, stávkový výbor
Demonstrace španělských republikánů

Nacisté v okupovaném Československu
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Vypálení Lidic, 1944
Konference na Jaltě 1945
Braniborská brána, Berlín
Norimberský tribunál, 1946
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Vznik a průběh I. světové války
znamená
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Revoluční období 1918-1920
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Anglické tanky, bomby a letadla
Založení komunistické strany Československa
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Atentát na Heydricha, 1941
Bojovníci, pražské barikády
Rozvoj válečné techniky
První lokomotiva, dvouletka
Básníci, Jiří Trnka
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
zřízení
Fašismus na Slovensku
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Mapa Evropy po Versailleském míru
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Tanková armáda, T-34
Svět po druhé světové válce
způsob
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Dněproges, 1928, sovchoz
zemi
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Japonsko, Německo, Španělsko
Armádní generál Syrový
Národní strana práce, KSČ, 1938
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Osvobození Prahy, nacismus
Rozvoj válečné techniky
Norimberský soud, 1946
Únorové vítězství pracujících, 1948
České divadlo a hudba po válce
První světová válka, VŘSR
zdrojů
Budování socialismu v Sovětském svazu
Pablo Picasso, housle a kytara
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Rozvoj válečné techniky
zatímco
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Rada Vlastimil
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Braniborská brána, Berlín
Košický vládní program, 1945
Mapa Evropy po druhé světové válce
Trumanova doktrína
Básníci, Jiří Trnka
zpočátku
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Důsledky hospodářské krize, 1931
Hitler útočí na srdce Evropy
Osvobozenecký boj, stávka
Fučík Julius, Molák, Zika
zákony
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Založení komunistické strany Československa
Tanková armáda, T-34
Umělci, Dobiáš, Cikker
Rozvoj pokrokového umění
způsobem
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Útok na Zimní palác
Počátky zahraničního odboje
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
známý
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Mobilizační vyhláška
Deklarace práv národů
Pravicové křídlo, vládní koalice
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bojovníci, pražské barikády
Poválečné divadlo a hudba
zároveň
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Nacistická propaganda
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Československé vojsko, naše vlast
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Norimberský tribunál, 1946
Budovatelský vládní program, 1947
Průběh první světové války
známé
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Bleskový boj, Ural, 1941
Atomový útok na Hirošimu
Národní hospodářství po válce
zemích
Porážka německé armády, 1945
Mobilizační vyhláška
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Generální stávka 1918
Protisovětské tažení, 1927
Revoluční období 1918-1920
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Nacisté v okupovaném Československu
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Konference na Jaltě 1945
Tanková armáda, T-34
Vznik a průběh I. světové války
základních
Vznik a průběh I. světové války
Hospodářská krize 1929-1933
Národní strana práce, KSČ, 1938
Budova pensijního ústavu v Praze
Rozvoj válečné techniky
Prezident Klement Gottwald
Rozvoj pokrokového umění
zemí
Mobilizační vyhláška
Generální stávka 1918
Vznik Anglie a Francie, 1922
Ofenzíva 1944, osvobození
České květnové povstání
Národní hospodářství po válce
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Mapa před první světovou válkou
zájmy
Mobilizační vyhláška
Martinská deklarace, 1918
Pablo Picasso, housle a kytara
Blesková válka, tanky, divize
Lidové milice, kontrarevoluce
založení
Výroba zbraní ve Škodovce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Boj o Lidový dům
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
zájem
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Stalin Josef Vissarionovič
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Mostecká stávka, stávkový výbor
Okupované evropské země, 1941
Smlouva poválečné pomoci, 1943
zařízení
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Německé útok, Dánsko, Belgie
Konference na Jaltě 1945
zbytek
Bolševická strana, prozatímní vláda
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Londýnská emigrace, politická strana
Vítězství socialismu v Asii
Únorové vítězství pracujících, 1948
založena
Bolševická strana, prozatímní vláda
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Bombardování, hromady trosek
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
září
Válečný komunismus, Čapajev
Zakarpatská Rus, Maďaři
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Průmyslová výroba SSSR a USA
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Kultura a umění mezi válkami
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Norimberský tribunál, 1946
zásadní
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Moc pracujícího lidu, KSČ
Básníci, Jiří Trnka
základě
Založení komunistické strany Československa
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Blesková válka, tanky, divize
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Osvobození Československa rudou armádou
Norimberský tribunál, 1946
zahraničí
Svět mezi válkami 20. století
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Proti válečná literatura
Nacisté v okupovaném Československu
Partizánský způsob boje, německá vojska
Počet obětí druhé světové války
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
zlatých
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Konference na Jaltě 1945
Moc pracujícího lidu, KSČ
zákon
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Tanková armáda, T-34
Lidové milice, kontrarevoluce
Rozvoj pokrokového umění
zrušení
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Rozvoj válečné techniky
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
založil
Německé útok, Dánsko, Belgie
Osvobození Bukureště 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Konference na Jaltě 1945
Počet obětí druhé světové války
zdroje
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Boj o Prahu, okupanti
život
Generální stávka, založení KSČ
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Kultura a umění mezi válkami
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Bleskový boj, Ural, 1941
Osvobozenecký boj, stávka
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Osvobození Prahy, nacismus
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Pozemková reforma, 1947
České divadlo a hudba po válce
Umělci, Dobiáš, Cikker
života
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Marxistická levice
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hořící německý říšský sněm
Poukázky na potraviny
Mostecká stávka, stávkový výbor
Kultura a umění mezi válkami
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Evropa na sklonku 1942
Osvobozenecký boj, stávka
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
Londýnská emigrace, politická strana
Počet obětí druhé světové války
Manifestace pracujících, znárodnění
Moc pracujícího lidu, KSČ
životě
Budování socialismu v Sovětském svazu
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Umělci, Dobiáš, Cikker
ženy
Buržoazní panství, Československo
Občanská válka v sovětském Rusku
Blesková válka, tanky, divize
Mapa Evropy po druhé světové válce
Budovatelský vládní program, 1947
Básníci, Jiří Trnka
životní
Založení komunistické strany Československa
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Komsomolsk, Amur, 1934
Sbor národní bezpečnosti, SNB
žije
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
České květnové povstání
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Vývoj lidově demokratických zení
Odsun Němců a Maďarů
železniční
Pravicové křídlo, vládní koalice
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Napadení Polska Německem,1939
Konference na Jaltě 1945
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
železnice
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Německé útok, Dánsko, Belgie
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Slovenské národní povstání, 1944
Konference na Jaltě 1945
Moc pracujícího lidu, KSČ
Hospodářský rozvrat 1917, armáda

Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro