www.amapro.cz [Fyzika pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Pro upřesnění výkladu elektronických obvodů je určena tato základní kniha o fyzice. Vrací nás do školních lavic a podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky. Kniha je určená především pro začínající elektrotechniky.


Atomy a molekuly

látky, molekuly, částice, sloučení, kyslík, dusík, oxidy, led, sníh, chemický prvek, uhlík, teplota

Atomy a molekuly
Související stránky v této knize

Předmluva ke knize
Částicové složení pevných látek
Částicové složení pevných látek
Vzájemné působení dvou částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Model atomu
Ionty, krystal
Ionty, krystal
Magnetické vlastnosti látek
Magnetizace látky
Kuchyňské váhy, závaží
Hustota, hustota látky
Výpočet hustoty látky
Měření teploty, Anders Celsius
Lékařský teploměr
Elektrický obvod
Částice krystalové struktury
Pojistka, vařič
Vedení proudu v plynech


Související stránky v knihovně

Dva a půltá generace ústředen
Elektronka (Součástka)
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
ISUP signály
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Videotelefony
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík D až E
Šíření dlouhých a středních vln
Nebeská tělesa
Lopatka oběžného kola turbíny
Stavová rovnice plynů
Měření teploty
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Vedení elektřiny v kapalinách
Vedení elektřiny v plynech
Placknova konstanta
Defekt, izotop, proton
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Částice, pole, hmota, foton
Závislost na teplotě
Spojky a, i, ani
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Destilační přístroj
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Periodický zákon
Elektricky neutrální atom
Kyslík, ozon O3
Slučovací poměry v oxidech
Rozpustnost pevných látek
Soli, vznik solí
Uspořádání chemických prvků
Atom uhlíku
Alkeny a Alkiny
Polymerace, makromolekuly
Pentahydrát síranu měďnatého
Chemické názvosloví a výpočty
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Kvantitativní průběh reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutíVyhledání pojmu v encyklopediiTabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro