www.amapro.cz [Fyzika pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy fyziky a připravuje nás k dalšímu studiu. Zde se seznámíme s oblastmi z mechaniky a termiky. Popsány jsou základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.


Pružina, síla

pružina, síla, vzájemné působení, příčina, klid, pohyb

Pružina, síla
Související stránky v této knize

Tlaková síla, tlak
Měření tlaku, kolmá síla
Molekuly v neustálém pohybu
Hydraulický zvedák
Archimédův zákon, vztlaková síla
Plování, korek


Související stránky v knihovně

Horizontální řízení směru tisku
Prostorová orientace
Reproduktor (Součástka)
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
SDL vývojové diagramy u rozhraní V
Sekvenční diagram pro rozraní U
Schéma pohybového pole tiskové hlavy
Timery v SDL
Doba kamenná, nadpřirozené síly
Věcný rejstřík P až P
Věcný rejstřík písmeno S
Fyzikální zákony
Základy kinematiky a tuhých těles
Rovnoměrný pohyb přímočarý
Pohyb nerovnoměrný zrychlený
Jednotka pohybu rovnoměrně zrychleného
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Dynamika, Newtonovy zákony
Pojem síly
Rozklad síly
Atmosféra a plyn
Boyleův zákon
Síla odstředivá, kuličky
Magnetické veličiny
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Fyzikální veličiny a jednotky
Základní zapojení vibračního měniče
Vzájemné působení těles
Pružina
Gravitační síla, gravitační pole
Vzájemné působení dvou částic
Hmotnost tělesa, kilogram
Elektrický zvonek
Druhý stupeň příslovcí
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Křivka deformace
pohon lanové dráhy - pohyb
průtoková hybnost - pružina
Předpony násobků a dílů
Fyzikální vzorceFulltextový vyhledávač AmaProTabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro