www.amapro.cz [Fyzika pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy fyziky a připravuje nás k dalšímu studiu. Zde se seznámíme s oblastmi z mechaniky a termiky. Popsány jsou základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.


Chlad, vedení tepla, chlazení

zahřívání, kmitání, chlad, vedení tepla, chlazení, částice kovu, stříbro, měď, izolant

Chlad, vedení tepla, chlazení
Související stránky v této knize

Proudění tepla, ochlazení


Související stránky v knihovně

Časový a zátěžový test
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Teplotní závislost PN přechodů
Univerzální tištěný spoj pro laboratorní potřeby
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Doba bronzová ve střední Evropě
Průmyslová revoluce v Anglii
Rok 1964 až rok 1967
Věcný rejstřík L až M
Průtoková komora
Kalorimetrická rovnice
Elektromagnetické vlna a kmity
Promítací přístroj, diaskop
Objemová kapacita, nosič iontů
Vysoká hustota proudu
Termoelektrický jev
Peltierův efekt
Chladící žebra, směr proudu
Magnetické vlastnosti
Nabíječ akumulátorů 12V
Teplotní odpor chladícího plechu
Obvody LC v přijímačích
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Výpočet hmotnosti tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Směsi, minerály
Benzín, krakování
Pracovní postup
Pokus se železným hřebíkem
Výroba průmyslových kovů
Rozklad peroxidu vodíku
Slévání mosazi, bronz
Lineární polymery, vulkanizace
Tání a tuhnutí
Vlonovody, směrové spoje
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
Relativní permitivita, dialektrikum
Barytová voda
kmitačka, kmitání, kmitočet, fáze
Počasí a podnebí
Madagaskar
Obyvatelstvo KanadyFulltextový vyhledávač AmaProFyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro