www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


Pravidlo rovnováhy

práce, páka, moment síly, rovnováha, závaží, čep

Pravidlo rovnováhy
Související stránky v této knize

Tření, rovnováha sil
Rovnovážná poloha tělesa
Mechanická práce
Mechanická energie tělesa
Mechanická práce, účinnost motoru
Lomená páka, pákové váhy
Pevná kladka
Nakloněná rovina
Zákon zachování energie


Související stránky v knihovně

Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Počítačové sběrnice
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Práce a život otroků
První lokomotiva, dvouletka
Věcný rejstřík P až P
Základy kinematiky a tuhých těles
Okamžitá rychlost v čase
Volné těleso v rovnováze
Rameno a moment síly
Výslednice dvou sil
Skládání dvou sil nestejně velkých rovnoběžných
Váha tělesa
Rotující těleso
Spřažené kmity
Práce, výkon proudu
Jednotka potenciálu
Regulátor teploty s impulsním řízením
Gravitační síla, gravitační pole
Hmotnost tělesa, kilogram
Jednotky hmotnosti, váhy
Kuchyňské váhy, závaží
Vážení, rovnováha, hmotnost
Vyvažování můstku při měření
Vnitřní energie, práce, teplo
Práce vykonaná plynem
rovnováha - rovnoběžný diagram
Moment síly, povrchové napětí
Předpony násobků a dílů
Jednotka fyzikální veličiny
Podložky, závlačky, čepyFulltextový vyhledávač AmaProOdkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro