www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


Lihový kahan

kádinka, teplota, přesnost, plamen, teplo, hořlavina, líh, kahan

Lihový kahan
Související stránky v této knize

Měrné teplo
Tání a tuhnutí
Tání a tuhnutí
Změna teploty varu


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Rok 1783 až rok 1786
Rok 1929 až rok 1931
Věcný rejstřík I až K
Věcný rejstřík K až L
Methan, koks, teplo, dinas
Teplo, trojný bod, H2O
Kilopond, siloměr
Hydrostatický tlak, působení kapaliny
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Třífázové proudy
Spektroskop
Obohacený uran
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Anodový ztrátový výkon
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Pozorování a pokusy
Cukr, sůl, naftalen
Fyzikální veličiny látek
Destilační přístroj
Výbušnost vodíku
Reakce sodíku s vodou
Reakce zinku s HCl
Rozpustnost pevných látek
Neutralizace, pipeta
Kyselý a zásaditý roztok
Alkeny a Alkiny
Sváření polyethylenových fólií
Deriváty uhlovodíků
Karbonylové sloučeniny
Oxid měďnatýFulltextový vyhledávač AmaProFyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro