www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


Tání a tuhnutí

tání, tuhnutí, zahřívání, plamen, hliník, ocel, platina, grafit, tavitelnost, voda, led, měrné teplo

Tání a tuhnutí
Související stránky v této knize

Lihový kahan
Výsledky cvičení


Související stránky v knihovně

Časový a zátěžový test
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Teplotní závislost PN přechodů
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Rok 1827 až rok 1831
Rok 1853 až rok 1855
Věcný rejstřík N až O
Věcný rejstřík písmeno P
Věcný rejstřík písmeno V
Parafin a asfalt
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Změna skupenství
Kapacita deskového kondenzátoru
Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukčnost vodiče, Henry
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Termoelektrický jev
Budoucnost polovodičů
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Kovy a paliva
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Atomy a molekuly
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Magnetizace látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Magneticky měkká ocel
Pozorování a pokusy
Cukr, sůl, naftalen
Směsi, minerály
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Anion, vodík
Výbušnost vodíkuFulltextový vyhledávač AmaProPoštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro