www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


Vypařování kapalin

vítr, molekula, výpary, difúze, pára, hmotnost, uhlí

Vypařování kapalin
Související stránky v této knize

Mechanická energie tělesa


Související stránky v knihovně

Třídní zápas buržoazní společnosti
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Rok 1552 až rok 1606
Rok 1863 až rok 1865
Rok 1948 až rok 1953
Molekula, elektrony atomu
Vodní kapka
Destilace nafty
Vysokotlaké pece, uhlík
Obsah knihy
Molekulární teorie tekutin
Bimetalický pásek
Kapacita deskového kondenzátoru
Přenos elektrické energie na dálku
Mírové využití atomové energie
Kovy a paliva
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Hustota, hustota látky
Barva destilátu
Molekuly a sloučeniny
Zákon zachování hmotnosti
Hmotnost roztoků
Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Zpracování ropy, zemní plyn
Benzín, krakování
Tuky, esterifikace
Kvantitativní průběh reakce
Uvolnění tepla při reakci
Přeměny energie v přírodě
Zpracování oceli
Měkké pájky
Výpočet hustoty
Pohyb molekul
Difúze, Brownův pohyb
Rozložení molekul, graf
Stavová rovnice plynu
Volná dráha molekuly, vývěva
Teplotní roztažnost pevných látek
Chemické reakce a přeměny
vinutí, bifilární, křížové, vítr, vlákno
Povrch Měsíce, kráter
Činnost povrchové vody
Ráz pozemského povrchu
Krajina a životní prostředí
Hutnické základny světa
Biota a její změny
Železniční dopravaFulltextový vyhledávač AmaProEncyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro