www.amapro.cz [Fyzika pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyzika pro osmou třídu

Ačkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.


A

Archimédův zákon [30]
automobil [4]
C

chůze [9]
Č

čep [12][18]
číselník [2]
D

délka dráhy [4]
déšť [47]
difúze [43]
Dieselův motor [51]
dráha pohybu [2]
drcení [35]
E

energie [9]
F

Francisova turbína [33]
G

Galileo Galilei [6]
Gagarin [54]
geometrická osa [12]
gram [21]
grafit [40]
H

hloubení studny [25]
hladina [33]
hliník [40]
hmotnost [43]
hnací kolo [28]
hořlavina [38]
hřídel [25]
I

Isaac Newton [6]
J

jednotka času [2]
jeřáb [21]
jezero [47]
joule [14][35]
K

kahan [38]
kádinka [38]
kinetická energie [14]
kladkostroj [23]
klika [25]
koncový bod [12]
kolo hnané [28]
kolmý průřez [30]
kotel [51]
křída [9]
kvádr [9]
L

led [40]
letadlo [54]
líh [38]
lokomotiva [9]
ložisko [21]
M

mechanika [14]
mechanická práce [35]
meteorologie [47]
mechanické namáhání [54]
měrné teplo [40]
mletí [35]
moment síly [18]
moment tíhy [21]
molekula [43]
motorová nafta [51]
N

nálevka [47]
nerovnoměrný pohyb [4]
neuspořádaný pohyb [35]
nulová poloha [2]
O

ocel [40]
odměrka [47]
ohebnost [21]
olej [9]
otáčivý kotouč [2]
otáčivý pohyb [28]
ovzduší [47]
ozubené kolo [28]
P

parní válec [51]
páka [18]
pára [43]
Peltonova turbína [33]
píst [51]
plamen [38][40]
platina [40]
plynová turbína [54]
povrch [9]
pohybová energie [14][35]
počet otáček [28]
pružnost [14]
práce [14][18]
proudění vzduchu [30]
proudnice [30]
profil křídla [30]
převody [28]
přehrada [33]
příjem tepla [35]
přesnost [38]
působení síly [23]
R

raketa [54]
rovnováha [18][21]
rovnoměrný pohyb [25]
rozjezdová dráha [54]
rumpál [25]
rychlost [4]
rychloměr [4]
Ř

řemenice [2]
řetěz [28]
S

sekunda [2]
setrvačnost [6]
siloměr [6]
spalovací motor [51]
srážky [47]
stopky [2]
stlačená pára [14]
Š

šoupátková komora [51]
T

tavitelnost [40]
tání [40]
teplota [38]
teplo [38]
těžiště [12]
těžnice [12]
těžké těleso [25]
tíhová síla [12]
tíha [23]
trám [23]
tryskový motor [54]
tření [9]
tuhnutí [40]
U

uhlí [43]
Ú

úhlopříčka [12]
V

vahadlo [21]
větrný motor [30]
vítr [43]
vlak [4]
vozidlo [9]
volná kladka [23]
vodní paprsek [33]
vodní dílo [33]
vodní elektrárna [33]
voda [40]
vykonaná práce [25]
výchylka [4]
výměna tepla [35]
výdej tepla [35]
výpary [43]
vztlaková síla [30]
Z

zahřívání [40]
závaží [18]
zážeh [51]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro