www.amapro.cz [Fyzika pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Posledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.


Směr indukovaného proudu

indukce, indukční čáry, magnetické pole, primární obvod, souhlasné napětí, směr proudu

Směr indukovaného proudu
Související stránky v této knize

Elektrická indukce
Magnetické účinky elektrického pole
Elektromagnetická indukce
Časový průběh střídavého napětí
Transformace střídavého proudu


Související stránky v knihovně

Elektrodynamické tlakové mikrofony
Vznik elektromagnetického vlnění
Elektrická indukce
Magnetické siločáry
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukční čáry, elektromagnet
Indukčnost vodiče, Henry
Magnetické pole, magnetická indukce
Hallovo napětí, PN nečistoty
Tok elektronů a děr pro PN přechod
Potlačení oblouku na kontaktech
Regulátor rychlosti otáčení motorku
Kmitaví obvod LC
Šíření rádiových vln
Póly magnetů
Indukční čáry
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Směr siločar magnetického pole
Model vedení proudu
Kyvadlo
Indukční elektrická pec
Princip činnosti feritové paměti
indikace, indikátor, indukce, induktance
Účastnická sadaFulltextový vyhledávač AmaProPlagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro