www.amapro.cz [Fyzika pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Posledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.


Transformace střídavého proudu

transformátor, elektrická energie, tepelné ztráty, vysoké napětí, cívka, vodivé spojení, indukce

Transformace střídavého proudu
Související stránky v této knize

Elektrická indukce
Působení magnetického pole
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
Směr indukovaného proudu
Bodové svařování
Velmi vysoké napětí
Obloukový výboj, blesk


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Elektronické základní součástky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Greatzův můstek
Indukční a vázaná vazba
Indukční vazby
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Nultá generace přenosových systémů
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Obecný popis HW Interface V
Reproduktor (Součástka)
Síťový transformátor
Střídavý signál
Elektřina a výbušné motory
Rok 1872 až rok 1875
Elektrodynamické tlakové mikrofony
Magnetofon
Vysílací antény
Přijímací antény pro televizi
Elektrická indukce
Termoelektrické napětí
Balistický galvanometr
Magnetický tok
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukčnost vodiče, Henry
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Autotransformátor
Přenos elektrické energie na dálku
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Tlakové provedení Si a Se prvku
Výpočet odporu tlumivky
Rozsah stupnice voltmetru
Dálkové ovládání výkonových spínačů
Programové spínání světel
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Regulátor rychlosti otáčení motorku
Síťový zdroj stejnosměrného napětí
Usměrňování malých střídavých napětí
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Cívka, indukčnost, Henry
Kruhový kmitočet
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Počet závitů plošné cívky
Anténní svod
Základní funkce přijímače FM
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahuFulltextový vyhledávač AmaProTabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro