www.amapro.cz [Fyzika pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Posledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.


Zdroj netlumených kmitů

trioda, kmitočet, rezonance, oscilace, rezonátor, doutnavka, kapacita, indukčnost

Zdroj netlumených kmitů
Související stránky v této knize

Alternátor
Usměrňovač, dioda, trioda


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Dva a půltá generace přenosových systémů
FAX
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník mikrofonu
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Konstrukce HSP s doutnavkou
Měření přístupových sítí
Obecný popis rozhraní PRI
Porovnávací člen
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tyratronem
Přípojné metalické vedení JTS
Reproduktor (Součástka)
Tvarové zkreslení obdélníku
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Aritmetické a logické jednotky
Konstrukce mikrofonu
Vznik a šíření elektromagnetických vln
Využití vf vedení
Rozhlasové přijímače
Kruhová frekvence
Rezonance, rovnovážná poloha
Vynucené kmity
Spřažené kmity
Zdroje zvuku
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Časový průběh střídavého napětí
Třífázové proudy
Anodová charakteristika diody
Mřížková charakteristika triody
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Jiskřiště
Osobní vozy škoda
Plošné diody, propustný proud, chlazení vodou
Kmitočet napájecího napětí
Výpočet indukčnosti tlumivky
Reaktance pro základní kmitočet
Časová konstanta, reaktor
Zapojení pulsního měniče
Základní zapojení spínačů
Antiparalelní zapojení tyristorů a triaků
Řídící obvod se členem RC
Zapojení fázového můstku
Kmitočet napájecího napětíFulltextový vyhledávač AmaProPlagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro