www.amapro.cz [Fyzika pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika pro devátou třídu

Posledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.


Předmluva do fyziky

Elektřina
Elektrické pole, náboj
Elektrometr
Dělitelnost elektrického náboje
Elektrické izolanty
Elektrické siločáry
Elektrická indukce
Elektrické napětí
Vodivá deska, kondenzátor
Kapacita kondenzátorů

Chemické zdroje napětí
Napětí a jeho měření
Elektrický obvod
Jednotka elektrického proudu

Ohmův zákon, odpor
Odpor vodiče
Závislost odporu, délka, průřez
Odpor materiálu vodiče
Rezistence, odpor reostatu
Jednoduchý a rozvětvený obvod
Spojování spotřebičů
Výsledný odpor zapojení
Součin, elektrický příkon

Elektrická práce
Elektrické teplo, energie
Joulův Lenzův zákon
Žárovky, pojistky
Magnetické účinky elektrického pole
Nesouhlasné póly magnetu
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky

Elektromagnet
Relé, jistič
Působení magnetického pole
Měřící přístroje
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Telefon, mikrofon, sluchátko
Elektromagnetická indukce
Vznik indukovaného napětí
Směr indukovaného proudu

Střídavý proud
Časový průběh střídavého napětí
Efektivní hodnoty proudu
Obvod s odporem R
Alternátor
Dynamo
Trojfázový proud

Fázové napětí
Trojfázový elektromotor
Transformace střídavého proudu
Model indukční pece
Bodové svařování
Elektrická lokomotiva

Vodní elektrárna
Velmi vysoké napětí
Elektrický proud v kapalinách
Roztok elektrolytu
Hofmannův přístroj, elektrolýza
Elektrický proud v plynech
Obloukový výboj, blesk
Elektrický oblouk
Výboj ve zředěných plynech
Elektrický proud ve vakuu

Usměrňovač, dioda, trioda
Oscilační elektrický obvod
Zdroj netlumených kmitů
Krystalový přijímač
Schématické značky

Optika
Zdroj světla a jeho šíření
Přímočaré šíření světla
Dírková komora
Světlo a stín
Měsíční fáze
Zatmění Slunce a Měsíce
Rychlost šíření světla
Odraz světla

Úhel odrazu a dopadu
Zdánlivý obraz
Kulová zrcadla
Odraz v zrcadle
Vypuklé zrcadlo
Lom světla
Zákon lomu
Úplný odraz, hranol
Rozklad světla
Střed křivosti, čočka
Paprsky, ohnisko, rozptyl
Tenká spojka
Ohnisková vzdálenost
Objektiv, clona, fotoaparát
Optické vlastnosti oka
Slepá, žlutá skvrna
Kamera, promítací přístroj
Lupa, spojná čočka
Mikroskop
Dalekohled

Jaderná energie
Model atomu
Izotopy, radioaktivita
Štěpení uranu
Jaderný reaktor
Poznatky z fyziky v praxi

Výsledky příkladů ze cvičení

Rejstřík pojmů z fyziky I.
Rejstřík pojmů z fyziky II.

Obsah učebnice fyziky I.
Obsah učebnice fyziky II.
Obsah učebnice fyziky III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro