www.amapro.cz [Fyzika pro devátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyzika pro devátou třídu

Posledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.


A

akumulátorová baterie [48]
akumulátor [59]
alternátor [46]
ampér volt [17]
ampérmetr [37][43]
anodový proud [64]
argon [27]
astronomie [98]
azbest [27]
B

baterie [12]
betonový blok [103]
blesk [61]
bleskosvod [61]
blízký bod [94]
bodové svařování [53]
buzola [31]
C

chrómnikl [23]
cívka s jádrem [35]
cívka [37][39][51]
clona [73][92]
Č

časový průběh [43]
čočka [90]
D

dalekozrakost [94]
deklinace [31]
dioda [64]
dioptrie [90]
dírková komora [73]
dlouhodobé přetížení [35]
doutnavka [67]
dusík [27]
duha [88]
dutá čočka [88]
dynamo [48]
E

ebonitová tyč [3]
elektrický náboj [3]
elektroskop [8]
elektroda [12]
elektrický výkon [26]
elektrická práce [27]
elektromagnet [33][46]
elektromotor [48]
elektrická energie [51]
elektrolýza [59]
elektrické značky [69]
elektron [100]
emise elektronů [64]
energetická soustava [56]
F

Faraday [39]
ferit [29]
film [92]
filmový projektor [96]
fotoaparát [92]
G

galvanické pokovování [59]
generátor [48]
Gilbert [3]
grafit [103]
H

Hertz [69]
hliníkový drát [19]
hliník [53]
hloubky vody [85]
hofmannův přístroj [59]
hořící svíčka [80]
hrom [61]
hromosvod [61]
hřeben [3]
hvězdy [98]
I

indukovaný proud [39]
indukce [41][51]
indukční čáry [41][43]
indukčnost [67]
index lomu [85]
ionizace [61]
izolovaný drát [29]
izotop [100][102]
J

jaderná energie [102]
jádro cívky [33]
jeřáb [33]
jiskra [12]
jistič [35]
joulův lenzův zákon [27]
K

kapacitance [46]
katoda [64]
kapacita [67]
kadmiová tyč [103]
keramická látka [64]
kladný pól [12]
kmitočet [67]
konec tyče [3]
kouř [6]
kondenzátor [12]
kovové slitiny [29]
kompas [31]
kotva [35]
komutátor [48]
kovové vlákno [64]
kolmice [85][88]
krátkozrakost [94]
křivost [82]
kulová plocha [88]
kWh [56]
kyselina sírová [59]
L

lano [53]
lom od kolmice [85]
lom světla [85]
lupa [96]
M

magnetické pole [29][41]
magnetka [29]
magnet [31]
magnetické jevy [31]
Marconi [69]
matnice [73]
měrný odpor [19]
měřidlo [37]
Měsíc [77]
motor [46]
mrak [61]
N

nabité těleso [8]
napětí [17]
neutron [100][102]
nivelace [73]
O

obloukový výboj [61]
oběh Měsíce [75]
objektiv [92][98]
ocel [53]
odlučovač [6]
odpor vodiče [17][19]
odporový drát [26]
odvrácená strana [75]
odraz [80]
Ohm [17]
ohmův zákon [17]
ohnisková vzdálenost [90]
ohnisko [92]
okulár [98]
olejové chlazení [53]
optika [73]
optické prostředí [85]
optická mohutnost [90]
oscilace [67]
ostrý obraz [73]
otočný magnet [29]
P

paprsek [82]
popel [6]
polovodiče [19]
počet závitů [43]
podmořský kabel [56]
Popov [69]
pozorování vesmíru [98]
poločas rozpadu [102]
proud [17]
průřez vodiče [19]
pružinka [37]
primární obvod [41]
prostor obrazový [90]
prostor předmětový [90]
proton [100]
převrácená hodnota [23]
přerušovač proudu [33]
přitažení kotvy [33]
přerušení vedení [35]
přivrácená strana [75]
R

radioaktivita [102]
radiometr [102]
reostat [33][37]
rezonance [67]
rezonátor [67]
rozsah napětí [14]
rozhlas po drátě [23]
rotor [46]
rozvodná síť [53]
rozbíhavost [80][82]
rozptylka [90]
ručička [37]
S

salmiakový článek [12]
schéma spojení [14]
sériové spojení [21]
siločáry [8]
skutečný obraz [82]
slída [27]
Slunce [77]
slepá skvrna [94]
směr proudu [41]
souhlasné napětí [41]
souměrnost [80]
spotřebiče [21]
spotřebič [23]
spotřeba energie [56]
spektrální světlo [88]
spojnice [88]
spojná čočka [96]
stejnorodé pole [8]
stupnice [37]
střídavý proud [43][46]
stator [46]
stranově obrácený [82]
svorkové napětí [21]
světelný paprsek [73]
svítící bod [80]
světelný vjem [96]
Š

šamot [27]
šíření světla [85]
T

teplo [26]
tepelné spotřebiče [27]
tepelná pojistka [35]
tepelné ztráty [51]
tepelná elektrárna [56]
tepelná emise [64]
trvalý magnet [37]
transformátor [51][53]
trioda [67]
triedr [98]
turbína [46]
tuha [103]
U

uhlík [102]
uran [102][103]
uranové tyče [103]
uzemnění [6]
uzavřený obvod [14]
Ú

úhel odrazu [80]
úhel dopadu [80]
úplněk [75]
V

Vavilov [98]
vlasy [3]
vodič [6]
volný elektron [6]
voltův článek [12]
voltmetr [14]
vodivé spojení [51]
vodík [100]
vrchol čočky [88]
vysoké napětí [51][61]
vypuklá čočka [88]
výchylka [39]
východ [77]
výkon elektrárny [103]
W

wattsekunda [26]
Z

zatmění [77]
závit cívky [33]
západ [77]
zákon lomu [85]
závěrka [92]
zdánlivý obraz [80][82]
zdroj světla [88]
zelektrizován [3]
Země [77]
zkrat [35]
změřit rychlost [77]
zorný úhel [96]
zrcadlo [80][82]
zraková vzdálenost [94]
Ž

žárovka [21][23]
žhavící napětí [64]
žlutá skvrna [94]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro