www.amapro.cz [Seznam knih v knihovně]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Evidence knih dle oborového zařazení
TELEKOMUNIKACE
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ELEKTRONIKA
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK
FYZIKA
MATEMATIKA
STAVEBNICTVÍ
DĚJEPIS
CHEMIE
VĚDA A TECHNIKA
STROJÍRENSTVÍ
ZEMĚPIS
SLOVNÍKY a ENCYKLOPEDIE
PŘÍRODOPIS
BIOLOGIE
PROGRAMOVÁNÍ
FRANCOUZSKÝ JAZYK
STROJNICTVÍ
TECHNOLOGIE
Kniha popisuje zapojení, principy a chování různých elektronických obvodů s použitím nižší matematiky. Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů. Kniha je určená studentům středních škol a vyspělým amatérům.
Základní elektronická zapojení
Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.
Měřící přístroje
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.
Elektronika pro střední školy
Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.
Návrhy a výpočty zdrojů
Elektronická učebnice popisující technologie výroby a základní principy polovodičové techniky. Starší, ale obsahově podrobný popis atomů, elektronů a vodivostí v reálném úhlu pohledu pochopení principů vodivosti, izolantu a polovodivosti.
Teorie polovodičových součástek
Praktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.
Zapojení tyristorů
Kniha
Vysokofrekvenční technika
Obecný popis funkce nabíjení akumulátorů, úvod do využití solárních článků a zpracování sluneční energie. Příklady konstrukcí nabíječek. Typy a praktické rady pro automobilové baterie.
Nabíječe a nabíjení akumulátorů
Velmi detailní popis činnosti a charakteristik analogových operačních zesilovačů. Publikace se zabývá velmi detailně matematickými formulacemi základních zapojení s OZ.
Operační zesilovače
Kniha se zabývá užitím diod, tranzistorů a tyristorů ve spínacím režimu. Příklady jsou podrobně teoreticky rozebrány. Je kladen důraz na elektrické vlastnosti polovodičů.
Polovodičové impulsové a spínací obvody
Kniha seznamuje se základními stavebními prvky logických obvodů. Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky. Předurčuje vývojáře ke konstrukcím vlastních složitějších logických obvodů pro aplikační využití elektroniky v praxi.
Číslicové systémy
Kniha nás vrací do doby, kdy bylo běžné v moderním světě navrhovat elektronické obvody, které bylo možné a reálné konstruovat, oživovat a patentovat. Zde je možné najít souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků. Nejvyšším stavebním prvek obvodů jsou integrované obvody.
Navrhování elektronických obvodů
ikační část nás seznamuje se základními stavebními prvky logických obvodů. Nejedná se již o pasivní a aktivní elektronické součástky, ale o hradla a obvody se středně vysokou integrací. Definuje se funkce a vstupně výstupní parametry.
Základy kombinačních a sekvenčních obvodů
Publikace nás seznamuje z konkrétním využitím složitějších integrovaných obvodů v praxi. Vzájemným spojováním funkčních bloků vznikají zařízení. Nezbytnou součástí dalšího vývoje se stává instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
Použití základních logických obvodů
Další část se věnuje přípravě a vlastní realizaci software a hardware řešení. Důležité je strávně nastavit hranici, kdy nahradíme vyvíjené obvodové funkce za programově řízené procesory.
Metody systémového návrhu
Kniha se věnuje využití klasické elektroniky pro domácnost, garáž nebo různá zařízení na chatu. Je věnovaná domácím kutilům, kteří si chtějí udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko. V knize najdete také mnoho dobrých rad z oblasti elektroinstalace.
Elektronika v domácnosti a na chatě
Kniha podává matematické vyjádření fyzikálních vlastností elektroniky. Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku. Obsah učiva je velmi odborný a je určen pro vývojáře a studenty vysokých škol.
Fyzikální základy elektrotechniky
Jedna z nejžádanějších knih osmdesátých let. Velmi těžce se dala sehnat. Byla jakousi kronikou amatéra. Obsahuje nejžádanější elektronické konstrukce, které bylo možné v té době levně postavit. I dnes se zde lze dočíst mnoho praktických rad a zkušeností.
Od krystalky k modelům s tranzistory
Přehledná příručka, která podává základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem, v níž lze nalézt základní vztahy i s jejich aplikacemi v praxi. Kniha je určena radioamatérům, studentům a širokému okruhu zájemců o radiotechniku. V dodatku je vysvětlen počet s mocninami a logaritmy,zákonné měrové jednotky, nemetrické míry a váhy, převod teploměrných stupnic, předvrtání otvorů pro závity a různé praktické tabulky.
Radiotechnika
Kniha podává ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech germaniových a křemíkových výkonových tranzistorech. Závěr knihy je věnovaný vývěru tranzistoru pro žádaný účel. Kniha je věnovaná odborníkům.
Výkonové tranzistory
Kniha je praktickou příručkou pro navrhování elektronických obvodů s polovodičovými součástkami, především však s integrovanými obvody. Obsahuje soubor osvědčených zapojení a stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
Zapojení s integrovanými obvody
Příručka informuje o druzích klasických i moderních součástek používaných v elektronice. Popisuje základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče, ručkové měřicí přístroje, elektrochemické zdroje a spojovací součástky.
Elektronické a elektroakustické součástky
Učebnice je určena pro střední školy zaměřené na elektroniku, elektrotechniku a příbuzné obory. Kniha pojednává o zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
Monolitické integrované obvody
Učebnice uvádí čtenáře do metod analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami. Autor seznamuje s fyzikální podstatou polovodičové techniky. Kniha obsahuje i řešení a návrhy několika stupňových zesilovačů.
Polovodičová technika Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro