www.amapro.cz [Seznam knih v knihovně]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Evidence knih dle oborového zařazení
TELEKOMUNIKACE
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ELEKTRONIKA
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK
FYZIKA
MATEMATIKA
STAVEBNICTVÍ
DĚJEPIS
CHEMIE
VĚDA A TECHNIKA
STROJÍRENSTVÍ
ZEMĚPIS
SLOVNÍKY a ENCYKLOPEDIE
PŘÍRODOPIS
BIOLOGIE
PROGRAMOVÁNÍ
FRANCOUZSKÝ JAZYK
STROJNICTVÍ
TECHNOLOGIE
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice. Různé varianty kodérů, multiplexerů pro vytváření spojovacích systémů. Publikace se odráží od mikroprocesorové problematiky určené pro instrukční řízení programovatelných procesů v telefonní ústředně.
Číslicová technika v telekomunikacích
Kniha popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti. Řeší kvalitu hovoru a srozumitelnosti, rozepisuje metody kódování hlasu a řešení provozního zatížení.
Sdělovací přenosy
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů, přenosu signálu, informace o provozním zatížení, přenosových soustavách. Určeno pro pracovníky vývoje, inženýry a programátory. Informace také pro techniky provozu a údržby.
Sdělovací vedení
Kniha nás vrací do 70 let minulého století, kde telekomunikacemi vládly technologie křížových spínačů. Jedná se o druhou a třetí generaci telefonních ústředen. Ačkoliv se jedná o analogové spojování hovorů, lze již mluvit o logickém řízení spojení.
Telekomunikační technika po sdělovacím vedení
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky. Obsahuje popis základních fyzikálních vlastností přenosových a spojovacích systémů. Ačkoli je kniha obsahově historická, obsahuje technické definice zařízení a jejich užití v praxi.
Encyklopedie telekomunikačních pojmů
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky. Obsahuje popis základních fyzikálních vlastností přenosových a spojovacích systémů. Ačkoli je kniha obsahově historická, obsahuje technické definice zařízení a jejich užití v praxi.
Sdělovací slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky. Obsahuje popis základních fyzikálních vlastností přenosových a spojovacích systémů. Ačkoli je kniha obsahově historická, obsahuje technické definice zařízení a jejich užití v praxi.
Telekomunikační slovníček pojmů
Kniha se věnuje problematice elektronických číslicových součástek pro telekomunikační techniku. Svým zařazením se jedná o tří a tří a půltou generaci telefonních ústředen. Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů. Jejich vzájemné propojování k dosažení funkčních zařízení.
Mikroelektronika ve spojovací technice
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice. Informuje o koncepci, vlastnostech a řízení elektronických, polo elektronických a integrovaných systémů a zmiňuje se o klasickém manuálním a poloautomatickém provozu.
Automatické spojovací systémy
Kniha pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací. Respektive s odstupem času se jedná o technologie 90. let minulého století. Kniha popisuje nutnost změny přístupu ke spolehlivosti a celkové spotřebě energie.
Číslicová spojovací pole
Kniha obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí analogových i digitálních spojovacích systémů.
Elektronické spojovací systémy
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb. Klasifikace telekomunikačních sítí, jejich druhy a vlastnosti. Digitalizace v přenosové technice, Digitalizace ve spojovací technice. Obsluhové systémy a jejich parametry pro určení kvality služeb.
Spojovací technika telekomunikačních sítí Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro