www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Měřiče odporu a vodivosti

voltmetr, výchylka, graf, stupnice, multimetr, zkrat, svorky

Měřiče odporu a vodivosti
Související stránky v této knize

Druhy elektronických měřících přístrojů
Stejnosměrné analogové voltmetry
Analogové milivoltmetry
Blokové schéma voltmetru
Stejnosměrné číslicové voltmetry
Kompenzační voltmetr s aproximací
Střídavé analogové voltmetry
Konstrukční řešení voltmetrů
Vzorkovací vysokofrekvenční voltmetr
Širokopásmový voltmetr
Střídavé číslicové voltmetry
Princip zapojení voltmetru
Měření parametrů tranzistoru MOS
Měření parametrů tranzistoru MOS


Související stránky v knihovně

Gramatický inteligentní systém assemblerů GISA
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Integrační článek
Maximální výstupní proud
Napěťová technika CCM
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Paralelní ochrana diodou
Porovnávací člen
Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní sítě
Princip proudové ochrany
Síťový transformátor
Testování kritických stavů
Textová jednotka
VACH vstupní části funkčního bloku
VACH výstupní části funkčního bloku
Výstupní odpor
Výstupní požadavek
Ilegalita KSČ, 1934
Tvarovací obvod RC
Přijímací antény
Chlazení výkonových spínacích součástek
Matematika ve fyzice
Základní zákony proudu
Voltmetr, Ampérmetr
Magnetický tok
Elektromagnetická indukce
Rozsah stupnice voltmetru
Časové spínače
Amplituda napájecího napětí
Řídící obvod s diakem
Paralelní kmitavý obvod LC
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet kapacity kondenzátoru
Odpor fáze, vnitřní odpor
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Měření délky, pravítko
Měření objemu kapalného tělesa
Měření času, sekunda
Teploměr, jednotka teploty
Tepelné elektrické spotřebiče
Pojistka, vařič
Děje při elektrolýze
Žíhání na měkko
Posuvné měřítko
Průměrná rychlost pohybu
Elektrický obvod
Působení magnetického pole
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro